Αρχείο - Αρχείο Ανδρόνικου Πάικου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ανδρόνικου Πάικου

Ημερομηνία(ες)

  • 1819 - 1854 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1799 - 1880)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Νομικός και πολιτικός που διετέλεσε δύο φορές Υπουργός Εξωτερικών (16.5.1840-10.2.1841 και 24.5.1851-16.5.1854). Μετά τις πανεπιστημιακές του σπουδές στην Πίζα της Ιταλίας (αποφοίτησε το 1819) έλαβε μέρος στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και μετά την απελευθέρωση κατέλαβε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα. Εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, διετέλεσε επίσης επί σειρά ετών Γραμματεύς (Υπουργός) Δικαιοσύνης (1837-1841), κατά την περίοδο της απολυταρχίας του Όθωνα. Επίσης, πέρα από τα ποικίλα κυβερνητικά καθήκοντα και αξιώματά του, ο Πάικος υπήρξε και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Πηγή: Α. Μακρυδημήτρης, Οι Υπουργοί των Εξωτερικών της Ελλάδος 1829-2000, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου ΥΠΕΞ - Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2000)

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Υλικό σχετικά με τον Ανδρόνικο Πάικο από την περίοδο των σπουδών του, της συμμετοχής του στην Επανάσταση, της θητείας του ως Υπουργός Εξωτερικών, ως Γραμματεύς (Υπουργός) Δικαιοσύνης, ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ως Σύμβουλος Επικρατείας και δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 17/09/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες