Αρχείο - Αρχείο εγγράφων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Αρχείο εγγράφων

Χρονολογία(ες)

  • 1832-1956 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Τμήμα Α΄: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Περίοδος Μακεδονικού Αγώνα)
(Αντίγραφα από Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών)
Διάρθρωση
ΦΑΚΕΛΟΙ 1-7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, 1902-1910
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ 9-14 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1902-1912
ΦΑΚΕΛΟΣ 15 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, 1902-1910 Έγγραφα 72
ΦΑΚΕΛΟΙ 16-20 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, 1904-1910
ΦΑΚΕΛΟΣ 21 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 1905, 1907 Έγγραφα 5
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ, ΕΑΑΣΣΩΝΟΣ, 1907 Έγγραφα 127
ΦΑΚΕΛΟΣ 23 Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ / ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 1904, 1906-1907, 1909-1910, 1914 Έγγραφα 19
ΦΑΚΕΛΟΣ 23 Β. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ, 1904, 1906 Έγγραφα 15
ΦΑΚΕΛΟΣ 24 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (αποσπ. βρετανικού τύπου)
ΦΑΚΕΛΟΣ 25 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (αποσπ. βρετανικού τύπου)
ΦΑΚΕΛΟΣ 26 Α. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1905 Έγγραφα 7
ΦΑΚΕΛΟΣ 26 Β. ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ, 1907, 1910, 1914 Έγγραφα 4
ΦΑΚΕΛΟΙ 27-28 «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ»
ΦΑΚΕΛΟΙ 29-30 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΣΤΡΟΒΟΥ-ΒΟΔΕΝΩΝ» Αλληλογραφία Κωνσταντίνου Μαζαράκη (Ακρίτα)
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 I. ΑΡΧΕΙΟΝ ΛΑΜΠΡΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 II. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 III. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ (με περιγραφή περιεχομένων, 30 χ/γ σ.)
ΦΑΚΕΛΟΣ 32 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ, 1908
ΦΑΚΕΛΟΣ 33 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ / ΡΩΜΗΣ, 1912

Τμήμα Β΄ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ (ΒΑΡΔΑ)
Αντίγραφα από το αρχείο Βάρδα στα ΓΑΚ

Τμήμα Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1837-1857)

Τμήμα Δ΄ ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τμήμα Ε΄ΚΩΔΙΞ ΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΣΗΣ

Τμήμα ΣΤ΄: ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΤΣΩΠΡΟΥ

Τμήμα Ζ΄ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ 1-4 ΑΡΧΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ΑΡΧΕΙΟ ΣΙΜΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 6 ΑΡΧΕΙΟ ΖΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 I. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 ΙΙ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 III. ΑΡΧΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 I. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΖΥΓΟΜΑΛΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 II. ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ (Καθηγητή Θεολογίας)
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 III. ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 IV. ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 V. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 9 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΥΠΑΡΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 10 I. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΟΝΥΜΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 10 II. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΡΙΩΤΩΝ (ΔΟΪΡΑΝΗΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ 11 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 12 I. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ «ΚΥΠΡΑΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ 12 II. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 12 III. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ 13 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 14-17 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΓΚΛΗ (ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ) (Έγγραφα 356)
ΦΑΚΕΛΟΣ 18 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΚΩΗ (ΒΑΛΤΣΑΣ) (Έγγραφα 107)
ΦΑΚΕΛΟΣ 19 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΟΝΥΜΟΥ ΜΑΚΡΗ (Έγγραφα 99)
ΦΑΚΕΛΟΙ 20-21 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΘΩΝΑΙΟΥ (ΠΑΛΜΙΔΗΣ) (Έγγραφα 119)
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 I. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΛΙΑ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 II. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΚΟΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 ΙΙΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ (ΤΑΫΓΕΤΟΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 IV. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 23 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 25 ΜΗΤΡΩΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 26 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ 27 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 28 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΜΩΝΑ«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ» 1953,
ΦΑΚΕΛΟΣ 29 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 30 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Κ. ΜΠΟΝΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 32 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ-ΤΣΙΩΜΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 33 ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ - ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑI
ΦΑΚΕΛΟΣ 34 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (1)
ΦΑΚΕΛΟΣ 35 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (2)
ΦΑΚΕΛΟΣ 36 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (3)
ΦΑΚΕΛΟΣ 37 ΤΥΠΟΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΦΥΛΛΑ, 1879-1917

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Σε τμήματα και κατά προέλευση

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη με την προϋπόθεση συμπλήρωσης αίτησης και έκγρισης από τη γραμματεία του Ιδρύματος με εντολή προέδρου ή αντιπροέδρου αυτού.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, σλαβικά, γερμανικά.
Υπάρχουν τεκμήρια στα πομακικά και στο βλάχικο ιδίωμα

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Η συλλογή πηγών για τη νεότερη Μακεδονία στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Κατάλογος - Παρουσίαση, στο περιοδικό Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 5-6, Θεσσαλονίκη 1993-1994, σελ. 129-164.
Ο κατάλογος του Τμήματος Ζ΄ διαθέσιμος στο http://www.imxa.gr/collections/html/MacedonialCatalog_GR.html

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι