Ιστορία, Τοπική - Φθιώτιδα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Φθιώτιδα

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Φθιώτιδα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Φθιώτιδα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Φθιώτιδα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Φθιώτιδας, έγγραφα (συλλογή) (Κ120α)

  • GRGSA-CA- COL027.155
  • Αρχείο
  • 1940-1948

Συλλογή σαράντα ένα (41) δημόσιων εγγράφων από την περιοχή της Φθιώτιδας: εγκύκλιοι, διαταγές και αποφάσεις Νομαρχίας, έγγραφα Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανακοινώσεις αρχών Κατοχής, κ.ά.

Νομαρχία Φθιώτιδας