Ιστορία, Τοπική - Ύδρα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ύδρα

Equivalent terms

Ιστορία, Τοπική - Ύδρα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Ύδρα

50 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Ύδρα

50 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1912-1966

Ωρολόγιο πρόγραμμα, τευχίδιο του Νόμου 5045 "περί σχολικών βιβλίων", τρεις εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Περιοδικός Τύπος, έκδοση του Υδραϊκού Συνδέσμου με τον 'Υμνο της Ύδρας του Ι. Γ. Σαχίνη και παρτιτούρα με εμβατήριο σε ποίημα στου Ιωάννη Πολέμη.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο Αικατερίνης Τομπάζη

 • GRGSA-YDR PRI015.01
 • Αρχείο
 • 1824-1965

Έγγραφα και γράμματα της Αικατερίνης Τομπάζη. Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Τομπάζη.

Τομπάζη, Αικατερίνη

Αρχείο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM006.08
 • Αρχείο
 • 1938

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου, που αφορά τη δωρεά της οικίας των Αθανασίου Ν. Κουλούρα και Κυριάκου Α. Ξένου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου (Κ278)

 • GRGSA-CA- PRI102.01
 • Αρχείο
 • 1803-1880

Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Φ. 1: τρία ημερολόγια του Αλ. Μαυροκορδάτου της περιόδου 1834-1837, Γενικό Πρωτόκολλο του Προέδρου του Εκτελεστικού, 1822-1823, "Βιβλίον Κάσσας Μετρητών. Μεσολόγκιον 1822", πρωτόκολλο επιστολών προς Μαυροκορδάτο της περιόδου 1825 - 1826.
Φ. 2: Μυστικό Πρωτόκολλο του Προέδρου του Εκτελεστικού Α. Μαυροκορδάτου των ετών 1822 - 1823, τεύχος με σημειώσεις για τα Ιόνια νησιά, κατάστιχο λογαριασμών "Η Κάσσα των Μετρητών του Πραΐδη" 1822-1823, επιστολές από Βιέννη, Βουκορέστι και Πίζα της περιόδου 1815-1820, γράμμα της Κοινότητας Ύδρας του 1803 με τον πρώτο ναυτεμπορικό νόμο του νησιού, έγγραφα της περιόδου 1821-1822.
Φ. 3: Έγγραφα του 1823 (Ιανουάριος - Ιούνιος)
Φ. 4: Έγγραφα του 1823 (Ιούλιος - Δεκέμβριος)
Φ. 5: Έγγραφα του 1824 (Ιανουάριος - Μάρτιος)
Φ. 6: Έγγραφα του 1824 (Απρίλιος - Ιούλιος)
Φ. 7: Έγγραφα του 1824 (Αύγουστος)
Φ. 8: Έγγραφα του 1824 (Σεπτέμβριος)
Φ. 9: Έγγραφα του 1824 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)
Φ. 10: Έγγραφα του 1825 (Ιανουάριος - Ιούλιος)
Φ. 11: Έγγραφα του 1825 (Αύγουστος - Δεκέμβριος)
Φ. 12α: Έγγραφα του 1826 (Ιανουάριος - Ιούλιος)
Φ. 12β: Έγγραφα του 1826 (Αύγουστος - Δεκέμβριος)
Φ. 13: Έγγραφα του 1827 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)
Φ. 14: Έγγραφα του 1828 (Ιανουάριος - Μάρτιος)
Φ. 15: Έγγραφα του 1828 (Απρίλιος - Δεκέμβριος)
Φ. 16: Έγγραφα του 1829
Φ. 17: Έγγραφα του 1830-1831
Φ. 18: Έγγραφα του 1832
Φ. 19: Έγγραφα του 1833-1836
Φ. 20: Έγγραφα του 1837-1840
Φ. 21: Έγγραφα του 1841
Φ. 22: Έγγραφα του 1842
Φ. 23: Έγγραφα του 1843
Φ. 24: Έγγραφα του 1844 (Ιανουάριος - Μάιος)
Φ. 25: Έγγραφα του 1844 (Ιούνιος - Δεκέμβριος)
Φ. 26: Έγγραφα του 1845-1853
Φ. 27: Έγγραφα του 1854-1859
Φ. 28: Έγγραφα του 1860-1880 και 1837-1870.

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος

Αρχείο Αναστάσιου Μέγα

 • GRGSA-YDR PRI019.01
 • Αρχείο
 • 1945-2015

Φωτοτυπίες από τον 17ο τόμο του Λεξικού του Ήλιου που αναφέρονται στο λήμμα "σπογγαλιεία" με υπογραμμισμένες από τον δωρητή τις αναφορές για την Ύδρα και τους Υδραίους σπογγαλιείς καθώς και δύο πλαστικοποιημένα αντίγραφα φωτογραφιών.

Μέγας, Αναστάσιος

Αρχείο Εμμανουήλ Φωκά

 • GRGSA-YDR PRI029.01
 • Αρχείο
 • 1836-1929

Προσωπικό αρχείο του γιατρού Εμμανουήλ Φωκά.

Φωκάς, Εμμανουήλ

Αρχείο Κοινότητας Ύδρας

 • GRGSA-YDR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1708-1882

35 κιβωτίδια με χειρόγραφα (1708-1835), 128 κώδικες (1788-1835), φάκελοι εγγράφων (1775-1882), βιβλία έντυπα (1793-1899).

Κοινότητα Ύδρας

Αρχείο Μοίρα

 • GRGSA-YDR PRI021.01
 • Αρχείο
 • 1828-1836

Φωτογραφημένο έγγραφο του 1846, έγγραφο του 1860, αντίγραφα εγγράφων.

Αρχείο οικογένειας Μάτση

 • GRGSA-YDR PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1934-1966

Φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, αιτήσεις δανείων, υπόδειγμα διαθήκης, αγωγές.

Μάτση, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Πωπ

 • GRGSA-YDR PRI030.01
 • Αρχείο
 • 1686-1849

Ιδιωτικό αρχείο Ζηνόβιου Πωπ, αρχείο οικογένειας Χατζή.

Πωπ, Ζηνόβιος

Αρχείο οικογένειας Τζερεμέ

 • GRGSA-YDR PRI025.01
 • Αρχείο
 • 1924-1986

Διαβατήρια, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις εργασίας, βιβλιάριο υγείας, φύλλο Μητρώου Βασιλικής Αεροπορίας, φωτογραφίες, λεξικό, γαλλικό βιβλίο.

Τζερεμέ, οικογένεια

Αρχείο Π. Βούλγαρη

 • GRGSA-YDR PRI013.01
 • Αρχείο
 • 1883-1945

Προσωπικό αρχείο, γενεαλογική έρευνα, τόμοι με αρχειακό υλικό, βιβλίο "Αρχείο Π. Βούλγαρη".

Βούλγαρης, Π.

Αρχείο Σπήλιου Σπηλιώτη

 • GRGSA-YDR PRI033.01
 • Αρχείο
 • 1877-1901

Προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Νερούζου.

Σπηλιώτης, Σπήλιος

Αρχείο Σπυρίδωνα Κριεζή

 • GRGSA-YDR PRI016.01
 • Αρχείο
 • 1856-1994

Φάκελοι αποδείξεων, φάκελοι συνταγών, έγγραφα, βιβλίο, ναυτικό φυλλάδιο, φωτογραφίες.

Κριεζής, Σπυρίδων

Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)

 • GRGSA-CA- ADM488.01
 • Αρχείο
 • 1821-1827

Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας. Κάθε σελίδα περιλαμβάνει 8 στήλες: αύξων αριθμός καταγραφής, αριθμός που φέρει το έγγραφο, μήνας, ημέρα, έτος, τόπος, αποστολέας και περιεχόμενο.

Κοινότητα Ύδρας

Συλλογή Ίνγκριντ Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI039.02
 • Αρχείο
 • 1867-1986

9 ναυτικοί χάρτες, 3 οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφιών, 29 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, 1 τρίπτυχο με 6 φωτογραφίες, απόκομμα εφημερίδας με το νεοκλασικό του Δ. Κουντουριώτη, 1 φύλλο της εφημερίδας "Ζακυνθιακή", 1 μεταλλική βάση κορνίζας, 2 επαγγελματικές κάρτες.

Κουντουριώτη, Ίνγκριντ

Συλλογή Αθηνάς Κασούμη

 • GRGSA-YDR PRI038.01
 • Αρχείο
 • 1903-2009

Ιδιωτικό αρχείο οικογένειας Τσιγκάρη, Δ.Μπούρα και Δημητρίου Κασούμη.

Κασούμη, Αθηνά

Συλλογή Αικατερίνης Παούρη

 • GRGSA-YDR PRI052.01
 • Αρχείο
 • 1915-1970

6 φωτογραφικά άλμπουμ, 2 οικονομικά βιβλία, 4 άλμπουμ δίσκων βινυλίου, 55 δίσκοι βινυλίου, 1 αφίσα γυναικείας μορφής, 1 καρτ ποστάλ που απεικονίζει τον Μυστικό Δείπνο.

Παούρη, Αικατερίνη

Συλλογή Ανδρέα Καραγιαννόπουλου

 • GRGSA-YDR PRI042.01
 • Αρχείο
 • 1956-1989

Ένα μαθητολόγιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.

Καραγιαννόπουλος, Ανδρέας

Συλλογή Ανδρομάχης Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI059.01
 • Αρχείο
 • 1887-1935

Σαράντα επτά (47) συλλυπητήρια τηλεγραφήματα προς την οικογένεια του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη από επιφανή πρόσωπα της εποχής.
Ένα (1) τευχίδιο του Στεφάνου Ι. Καλλέργη με τίτλο "Έθνικός Ύμνος της Αθανάτου Ύδρας", ένα (1) φυλλάδιο με ποίημα της εποχής των πολέμων 1912-1913 (ανάτυπο).
Ένα (1) φωτοαντίγραφο του "Ύμνου της Ύδρας", του Γεωργίου Σαχίνη.
Ένα (1) λεύκωμα με ενδυμασίες των υπαξιωματικών και ναυτών του Πολεμικού Ναυτικού.
Ένα φωτογραφικό άλμπουμ με φωτογραφίες από την τελετή ονοματοδοσίας και καθέλκυσης του αντιτορπιλικού "Κουντουριώτης".

Κουντουριώτη, Ανδρομάχη

Συλλογή Δάκη Ιωάννου

 • GRGSA-YDR PRI057.01
 • Αρχείο
 • 1757-1938

Επτά (7) χαρακτικά, ένα (1) ομόλογο του Υπουργείου οικονομικών του 1906, μία (1) υδατογραφία, ένα (1) σχέδιο με τίτλο "Ύδρα", δεκατέσσερις (14) φωτογραφίες εποχής (Νικ. Βότσης, Λασκαρίνα Ν. Μπούμπουλη, Ιωάννης Ν. Βότσης, αδελφοί Κουντουριώτη κ.ά.) και μία (1) φωτογραφία εντός κάδρου, που απεικονίζει το θωρηκτό "Άβέρωφ".

Ιωάννου, Δάκης

Συλλογή Δημήτριου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.07
 • Αρχείο

Έγγραφα που αφορούν τον Αντώνιο Οικονόμου και δοκίμιο του βιβλίου ''Γενεαλογικά Σημειώματα'' σχετικά με το γένος Οικονόμου της Ύδρας.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Δημήτριου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.08
 • Αρχείο

Αντίγραφο της διαθήκης του σπετσιώτη Πέτρου Γουδή και δοκίμια του βιβλίου ''Γενεαλογική Μνήμη'' σχετικά με το γένος Γκίκα της Ύδρας.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Δημητρίου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.09
 • Αρχείο
 • 1750-2020

Εννέα (9) υποφάκελοι με γενεαλογικά στοιχεία του γένους Πινότζη, Τσαμαδού, Γκίκα Νικολάου, Βούλγαρη, Βουδούρη ή Μπουντούρη, Τομπάζη, Βότση, Γιουρδή, Βώκου-Μιαούλη.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Διονυσίου και Ίνγκριντ Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI039.01
 • Αρχείο
 • 1885-1923
 1. Βιβλίο με τίτλο "Picture Galleries of Rome".
 2. Βιβλίο με τίτλο "The maid of Athens", translated by Uranie D.Countouriotis.
 3. Βιβλίο με τίτλο "Shakespeare΄s Tragedy of Julius Ceasar".
 4. Hμερολόγιο της Ουρανίας Κουντουριώτη με ιδιόχειρες σημειώσεις, σχέδια, παρτιτούρες και ένα βοτανολόγιο.

Κουντουριώτης, Διονύσιος

Συλλογή εγγράφων Ύδρας

 • GRGSA-YDR PRI007.01
 • Αρχείο
 • 1808-1831

α) Δεμένο εικοσασέλιδο εκστρατείας Λεμπέση.
β) 2 επιστολές του 1808.
γ) 9 έγγραφα οικονομικού περιεχομένου Κοινότητος Ύδρας.
δ) 1 έγγραφο της Ναυτικής Υπηρεσίας προς τον Αντ. Λεμπέση 1831.

Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ4α_1, Κ4α_2, Κ4α_3, Κ4β)

 • GRGSA-CA- COL027.212 - 218
 • Συλλογή
 • 1792-1836, 1855
 1. Έγγραφα (1792 - 1821) από την Ύδρα, τα περισσότερα των οποίων είναι διαταγές του "Διβανίου του Βασιλικού Τερσανά" προς το Κοινόν της Ύδρας (Κ4α_1).
 2. Προκηρύξεις και εγκύκλιοι (1821 - 1831) από την Ύδρα (Κ4α_2).
 3. Έντυπο "Ερμηνεία των Σενιάλων" (σενιάλα των Καπιτάνων των μερικών πλοίων προς το Ναύαρχο, σενιάλα της Πούσουλας, σενιάλα της νυκτός και σενιάλα με 2, 3, 4, 5 και 6 φανάρια) (Κ4α_2).
 4. Εγκύκλιοι, προκηρύξεις και συμπληρωματικός πίνακας των δικαιούχων της Ύδρας (1822-1828, 1855) (Κ4α_2).
 5. Κατάστιχο με τίτλο "Καταγραφή της Λαβής και Δόσεως" που περιέχει τους εράνους, εισπράξεις, δαπάνες κατά τις διάφορες εκστρατείες του Υδραϊκού στόλου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης (1823 - 1826) (Κ4α_3).
 6. Χειρόγραφο που περιλαμβάνει κανονισμό, πολιτικό και εμπορικό του Κοινού της νήσου της Ύδρας πριν από την Επανάσταση του 1821, πίνακα των σωζόμενων πλοίων της Ύδρας κατά το έτος 1830, των κατεστραμμένων πυρπολικών και άλλων λογαριασμών που συντάχθηκε το 1858 (Κ4α_3).
 7. Διαταγές προς το Κοινό της Ύδρας του "Διβανίου του Βασιλικού Τερσανά", ναυτικά διπλώματα και διαβατήρια (1808-1836) (Κ4β).

Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ50γ)

 • GRGSA-CA- COL027.241
 • Συλλογή
 • 1821

Έγγραφα από την Ύδρα της περιόδου της Επανάστασης του 1821:

 1. Προκήρυξη των κατοίκων της Ύδρας στις 16 Μαΐου 1821 περί σύνταξης των χηρών, μητέρων και ανήλικων τέκνων των πιπτόντων Υδραίων, περί τιμών απονεμομένων στους νεκρούς του πολέμου, περί τιμωρίας των προδοτών, κ.λπ.
 2. Έγγραφο των κατοίκων Ύδρας προς τους κατοίκους της Σκιάθου στις 18 Απριλίου 1821 περί του είδους και των κανόνων του ναυτικού πολέμου κατά των Τούρκων.

Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ78β)

 • GRGSA-CA- COL027.47
 • Συλλογή
 • 1783-1821
 1. Υπόμνημα περί της νήσου Ύδρας από τον Αντώνιο Μιαούλη.
 2. Διήγηση θαυμάτων της Ιεράς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης της ευρισκομένης στην Ύδρα.
 3. Πωλητήριο του Νικ. Βότζου και του υιού του Πέτρου προς τον Νικολό Μπουντούρη από την Ύδρα στις 20 Οκτωβρίου 1783.
 4. Ομολογία μεταξύ των αδελφών Γεωργίου και Γιάννη Μπουντούρη από την Ύδρα στις 17 Οκτωβρίου 1806.
 5. Πωλητήριο της Ζώγκας θυγατρός Δήμα Μαστρογιάννη προς τη θυγατέρα της Ελένη, Ύδρα 11 Απριλίου 1817.
 6. Κρυπτογραφικό δίπλωμα ιερέα της Φιλικής Εταιρείας στην Ύδρα, με το οποίο ο S. καθιερώνει ιερέα Φιλικόν τον Εμμανουήλ Ιωάννου Σπαή από την Ύδρα ετών 48 πραγματευτή,
 7. Κατάσταση τριάντα δύο (32) πλοίων που περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό, όνομα πλοιοκτήτη και αριθμό ναυτών εκάστου και έχει τίτλο "Μανόλη Σπαχή των κάτωθεν πλοίων θενά δώσης εκάστου ναύτου τρία τέταρτα".

Συλλογή Ιωάννη και Πιπίκας Φιλίππου

 • GRGSA-YDR PRI002.01
 • Αρχείο
 • 1816-1940

Έγγραφα προσωπικά: σημειώσεις, επιστολές, έπαινοι κ.λπ.. Έγγραφα δημόσια: κανονισμοί, διπλώματα, κοινοτικά έγγραφα, φωτογραφίες.

Συλλογή Λάζαρου Βρούσκου (Κ58α)

 • GRGSA-CA- COL175.01
 • Συλλογή
 • 1822-1913

Συλλογή εγγράφων που αναφέρονται, κυρίως, στον Υδραίο αγωνιστή Λάζαρο Βρούσκο.

Βρούσκος, Λάζαρος

Συλλογή Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.03
 • Αρχείο

Γενεαλογικά στοιχεία οικογενειών της Ύδρας, αρνητικά φωτογραφιών.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.05
 • Αρχείο

Πορτρέτο Λάζαρου Γιούρδη, προσωπικό αρχείο Δημητρίου Μαυριδερού, φωτογραφίες μελών του γένους Σαχίνη.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Ντύλλιας Τζαννέτου

 • GRGSA-YDR PRI048.02
 • Αρχείο
 • 1964-1966

108 ασπρόμαυρες φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές στην Ύδρα, 3 κύλινδροι με αρνητικά των φωτογραφιών και 20 φωτογραφίες που απεικονίζουν σημαντικές προσωπικότητες στον όμιλο ''Λαγουδέρα''.

Τζαννέτου, Ντύλλια

Συλλογή Σοφίας Ματθαίου (Κ397)

 • GRGSA-CA- COL027.179
 • Συλλογή
 • 1894-1917
 1. Συμβολαιογραφικός κώδικας (1916-1917) και αύξ. αρ. 112-321 (Βιβλίον Συμβολαιογραφικών εγγράφων έχον σελίδας 320 εν Κω τη 15/28 Φεβρουαρίου 1916),
 2. Βιβλίον Καθολικών των Βερεσεδίων νήσου Ύδρας του έμπορου Κοσμά Μπαρμπαρή (1894-1896).

Συλλογή συμβολαίων περιοχής Μώλου Ύδρας

 • GRGSA-YDR NOT001.01
 • Αρχείο
 • 1817-1928

Συλλογή συμβολαίων συμβολαιογράφων της Αθήνας και της Ύδρας που αφορούν σε δικαιοπραξίες κατοίκων της περιοχής Μώλου της Ύδρας.

Συλλογή Χρυσούλας Παράσχου-Συκιά

 • GRGSA-YDR PRI053.01
 • Αρχείο
 • 1939-2015

9 καρτ ποστάλ, 59 έγχρωμες φωτογραφίες, 41 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Απεικονίζουν πρόσωπα της πολιτικής ζωής και μέλη της οικογένειας της δωρήτριας.

Συκιά-Παράσχου, Χρυσούλα