Αρχείο PRI039.01 - Συλλογή Διονυσίου και Ίνγκριντ Κουντουριώτη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-YDR PRI039.01

Τίτλος

Συλλογή Διονυσίου και Ίνγκριντ Κουντουριώτη

Ημερομηνία(ες)

  • 1885-1923 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 βιβλία, 1 ημερολόγιο, σχέδια, παρτιτούρες, βοτανολόγιο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά των ιδίων, 02/04/2017
ΑΒΕ 92

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Βιβλίο με τίτλο "Picture Galleries of Rome".
  2. Βιβλίο με τίτλο "The maid of Athens", translated by Uranie D.Countouriotis.
  3. Βιβλίο με τίτλο "Shakespeare΄s Tragedy of Julius Ceasar".
  4. Hμερολόγιο της Ουρανίας Κουντουριώτη με ιδιόχειρες σημειώσεις, σχέδια, παρτιτούρες και ένα βοτανολόγιο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες