Ύδρα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ύδρα

Equivalent terms

Ύδρα

Σχετικοί όροι

Ύδρα

137 Αρχειακή περιγραφή results for Ύδρα

137 results directly related Exclude narrower terms

David, Pierre Etienne

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 58/01
 • Αρχείο
 • 1807-1830 (κυρίως 1822-1824)

Το τμήμα του αρχείου David αναφέρεται στην περίοδο που ήταν γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Σμύρνη και στο Αρχιπέλαγος και περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με Γάλλους και Γερμανούς φιλέλληνες εθελοντές που ήρθαν να πολεμήσουν στο Μοριά (προκηρύξεις, ονομαστικοί κατάλογους φιλελλήνων, σχέδια εκθέσεων του προξένου προς τα υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτικών της Γαλλίας, καταστάσεις εξόδων του προξενείου, αποδείξεις χρηματικής βοήθειας για περίθαλψη και επαναπατρισμό φιλελλήνων, πιστοποιητικά). Επίσης την αλληλογραφία του (πρωτότυπα επιστολών, τις μεταφράσεις τους και σχέδια των απαντήσεων του) με τη Βουλή των Ψαρών, τους προκρίτους των νήσων Ύδρας, Σπετζών, Νάξου, Σύρου, Τήνου, Σάμου, τους προκρίτους της ελληνικής κοινότητας Σμύρνης καθώς και με τον Ν.Σπηλιάδη για θέματα εξαγοράς αιχμαλώτων, κατασχέσεων πλοίων και λειών από Έλληνες ναυτικούς και φορολόγησης των καθολικών κατοίκων των Κυκλάδων (1822-1824,1826) και με ιδιώτες -κυρίως γάλλους και έλληνες πλοιάρχους, φιλέλληνες αξιωματικούς. Συμπεριλαμβάνεται στο υλικό του αρχείου ο υπηρεσιακός φάκελος του David στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας που αποτελείται από εκθέσεις και αναφορές του προξένου από τη Βοσνία και τη Σμύρνη, προσωπικά υπηρεσιακά σημειώματα κλπ. (1807-1830).

David, Pierre Etienne

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU002.02
 • Αρχείο
 • 1967-1990

Μισθολογικές καταστάσεις, στοιχεία, έγγραφα για παροχή δανείων, διάφορα τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1897-1970

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικών Προαγωγής, βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικές Καταστάσεις, Στοιχεία, έγγραφα για παροχή δανείων, διάφορα τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1912-1966

Ωρολόγιο πρόγραμμα, τευχίδιο του Νόμου 5045 "περί σχολικών βιβλίων", τρεις εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Περιοδικός Τύπος, έκδοση του Υδραϊκού Συνδέσμου με τον 'Υμνο της Ύδρας του Ι. Γ. Σαχίνη και παρτιτούρα με εμβατήριο σε ποίημα στου Ιωάννη Πολέμη.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1875-1985

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικών, Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Εμβολιασμού, Παρουσίας προσωπικού, Πρακτικού προαγωγής Β΄ Θηλέων Ύδρας, Πρακτικού προαγωγής Β΄ Αρρένων Ύδρας, Πρακτικά συνεδριάσεων, Σχολικής Εφορείας 2ου Δημοτικού Σχολείου, Πρακτικών αποφάσεων, Πράξεων συλλόγου διδασκάλων, Γενικοί Έλεγχοι Νυκτερινής Σχολής, βιβλία Υλικού, Ταμείου, Διεκπεραιώσεως, Εξετάσεων, Αποτελεσμάτων.
Διάφορα τεύχη περιοδικών, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, ενδεικτικά, φωτογραφίες μαθητικών επιδείξεων, απολογισμοί, βαθμολογίες, απουσίες, Δελτία ατομικότητας μαθητών, Δελτία Στατιστικής, εγκύκλιοι, φάκελος εξερχομένων εγγράφων, φάκελος Διαταγμάτων, φάκελος Δημόσιων λοιπών αρχών.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο Michel Le Goff

 • GRGSA-YDR PRI014.01
 • Αρχείο
 • 1880-1929

Κατάλογος έργων του Γάλλου καλλιτέχνη Michel Le Goff, κάρτες, καρτ ποστάλ, επιστολές, αρνητικά έργων, σχέδια, βιβλία.

Le Goff, Michel

Αρχείο Ίριδας Χαραμή

 • GRGSA-YDR PRI046.01
 • Αρχείο
 • 1947-1957

Δύο πιστοποιητικά του Δήμου Ύδρας και τρία αποσπάσματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1950-1984

Βιβλία Κινήσεως Ασθενών, βιβλία Αστυιατρικών Επιθεωρήσεων, βιβλία Εμβολιασμού, Πρωτόκολλα, Μητρώα, φάκελος διαφόρων εγγράφων, Δελτία Ασθενών

Αγροτικό Ιατρείο Ύδρας

Αρχείο Αικατερίνης Τομπάζη

 • GRGSA-YDR PRI015.01
 • Αρχείο
 • 1824-1965

Έγγραφα και γράμματα της Αικατερίνης Τομπάζη. Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Τομπάζη.

Τομπάζη, Αικατερίνη

Αρχείο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM006.08
 • Αρχείο
 • 1938

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου, που αφορά τη δωρεά της οικίας των Αθανασίου Ν. Κουλούρα και Κυριάκου Α. Ξένου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου (Κ278)

 • GRGSA-CA- PRI102.01
 • Αρχείο
 • 1803-1880

Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Φ. 1: τρία ημερολόγια του Αλ. Μαυροκορδάτου της περιόδου 1834-1837, Γενικό Πρωτόκολλο του Προέδρου του Εκτελεστικού, 1822-1823, "Βιβλίον Κάσσας Μετρητών. Μεσολόγκιον 1822", πρωτόκολλο επιστολών προς Μαυροκορδάτο της περιόδου 1825 - 1826.
Φ. 2: Μυστικό Πρωτόκολλο του Προέδρου του Εκτελεστικού Α. Μαυροκορδάτου των ετών 1822 - 1823, τεύχος με σημειώσεις για τα Ιόνια νησιά, κατάστιχο λογαριασμών "Η Κάσσα των Μετρητών του Πραΐδη" 1822-1823, επιστολές από Βιέννη, Βουκορέστι και Πίζα της περιόδου 1815-1820, γράμμα της Κοινότητας Ύδρας του 1803 με τον πρώτο ναυτεμπορικό νόμο του νησιού, έγγραφα της περιόδου 1821-1822.
Φ. 3: Έγγραφα του 1823 (Ιανουάριος - Ιούνιος)
Φ. 4: Έγγραφα του 1823 (Ιούλιος - Δεκέμβριος)
Φ. 5: Έγγραφα του 1824 (Ιανουάριος - Μάρτιος)
Φ. 6: Έγγραφα του 1824 (Απρίλιος - Ιούλιος)
Φ. 7: Έγγραφα του 1824 (Αύγουστος)
Φ. 8: Έγγραφα του 1824 (Σεπτέμβριος)
Φ. 9: Έγγραφα του 1824 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)
Φ. 10: Έγγραφα του 1825 (Ιανουάριος - Ιούλιος)
Φ. 11: Έγγραφα του 1825 (Αύγουστος - Δεκέμβριος)
Φ. 12α: Έγγραφα του 1826 (Ιανουάριος - Ιούλιος)
Φ. 12β: Έγγραφα του 1826 (Αύγουστος - Δεκέμβριος)
Φ. 13: Έγγραφα του 1827 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)
Φ. 14: Έγγραφα του 1828 (Ιανουάριος - Μάρτιος)
Φ. 15: Έγγραφα του 1828 (Απρίλιος - Δεκέμβριος)
Φ. 16: Έγγραφα του 1829
Φ. 17: Έγγραφα του 1830-1831
Φ. 18: Έγγραφα του 1832
Φ. 19: Έγγραφα του 1833-1836
Φ. 20: Έγγραφα του 1837-1840
Φ. 21: Έγγραφα του 1841
Φ. 22: Έγγραφα του 1842
Φ. 23: Έγγραφα του 1843
Φ. 24: Έγγραφα του 1844 (Ιανουάριος - Μάιος)
Φ. 25: Έγγραφα του 1844 (Ιούνιος - Δεκέμβριος)
Φ. 26: Έγγραφα του 1845-1853
Φ. 27: Έγγραφα του 1854-1859
Φ. 28: Έγγραφα του 1860-1880 και 1837-1870.

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος

Αρχείο Αναστάσιου Μέγα

 • GRGSA-YDR PRI019.01
 • Αρχείο
 • 1945-2015

Φωτοτυπίες από τον 17ο τόμο του Λεξικού του Ήλιου που αναφέρονται στο λήμμα "σπογγαλιεία" με υπογραμμισμένες από τον δωρητή τις αναφορές για την Ύδρα και τους Υδραίους σπογγαλιείς καθώς και δύο πλαστικοποιημένα αντίγραφα φωτογραφιών.

Μέγας, Αναστάσιος

Αρχείο Βιβλιοθήκης Δήμου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1962-1975

Φάκελοι εγγράφων οικονομικών προϋπολογισμών-απολογισμών του Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, δωρεές, ευχαριστήρια έγγραφα, εγκύκλιοι Νομαρχίας κ.ά..

Βιβλιοθήκη Δήμου Ύδρας

Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη

 • Αρ. Εισ. 55
 • Αρχείο
 • 1788-1868

Χορηγήσεις αδειών για τη φύτευση αμπέλου (1788/1789) και την ανέγερση μύλου (1791). Ορισμοί του Διβανίου προς τον Γεώργιο Βούλγαρη, κοτζάμπαση των νησιών Ύδρας, Σπετσών και Πόρου, αναφερόμενοι σε θέματα διοίκησης (1802-1808).
Επιστολές του μπέη του Ναυπλίου και του βοεβόδα Αθηνών και Λιβαδειάς προς τον Γεώργιο Βούλγαρη (1806, 1807), με τις οποίες ζητούν πληροφορίες για την εμφάνιση πλοίων με άγνωστη σημαία στην Τένεδο, καθώς και τις μετακινήσεις του ρωσικού στόλου.
Διορισμός του Γεωργίου Βούλγαρη ως μουχασίλη (muhassil) στον Μοριά (1807). Επιστολές των προεστώτων και των κατοίκων της Ύδρας, αναφερόμενες στις κινήσεις του τουρκικού και ρωσικού στόλου στο Αιγαίο (1807)· σπάραγμα με ημερολογιακές καταγραφές πολεμικών γεγονότων (1827).
Διατάγματα για την παραχώρηση άδειας ναυσιπλοΐας σε πλοία ιδιωτών (1803)· απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων για νεότευκτο πλοίο (1805).
Φιρμάνια του Σελήμ του Γ' για την ελεύθερη διέλευση των Στενών σε πλοία με ρωσική σημαία (1806)· φιρμάνια αναφερόμενα στην αναγνώριση των υπηρεσιών του Γεωργίου Βούλγαρη (1808, 1819)· πωλητήριο ακινήτου στην Ύδρα (1816).
Αντίγραφα πιστοποιητικών των Υδραίων αγωνιστών που βεβαιώνουν τη συμμετοχή τους σε μάχες και πολιορκίες (1837, 1844). Έγγραφα αναφερόμενα στους: Νικόλαο και Δημήτριο Βούλγαρη (1854-1868).

Βούλγαρης, Γεώργιος

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.02
 • Αρχείο
 • 1974-1990

Ατομικά δελτία, απουσιολόγια, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, διαγωνίσματα μαθητών, θέματα εξετάσεων, Βιβλία Ποινών.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.07
 • Αρχείο
 • 1974-2001

Γραπτά μαθημάτων εξαμήνου 1974-1976, έλεγχοι επιδόσεων, Ατομικά δελτία μαθητών, Υπηρεσιακά σημειώματα απουσιών, Ημερήσιο δελτίο απουσιών, Απουσιολόγιο, φάκελος με μισθοδοσίες.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1952-1990

Φάκελοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων, διαγωνίσματα, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Φοίτησης, Ποινολόγια, Ευρετήρια μαθητών, βιβλία Πράξεων, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, βιβλία Ταμείου, βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, καταστάσεις ΙΚΑ, σφραγίδες.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.04
 • Αρχείο
 • 1989-1991

Γραπτά δοκίμια μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, μισθολογικές καταστάσεις, καταστάσεις αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.05
 • Αρχείο
 • 1968-1992

Τίτλοι εγγραφής, τίτλοι σπουδών, έλεγχοι, απουσιολόγια, δικαιολογητικά, διαγωνίσματα.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Δημητρίου Μπουντούρη (Κ77α)

 • GRGSA-CA- PRI063.01
 • Αρχείο
 • 1828-1865

Αρχείο του Δημήτριου Σταμ. Μπουντούρη που περιλαμβάνει επιστολές και άλλα έγγραφα, κυρίως, από σημαίνοντα πρόσωπα των χρόνων του Όθωνα, όπως οι Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Σπυρίδων Τρικούπης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Α. Ευμορφόπουλος, Ανδρεάς Μιαούλης, Ανάργυρος Αναργύρου, διάφοροι Υδραίοι, Σπετσιώτες πολιτικοί και άλλοι.

Μπουντούρης, Δημήτριος

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1995-2012

Βιβλία Πρωτοκόλλου, μηνιαίοι απολογισμοί, έσοδα προϋπολογισμού, βιβλίο Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων, βιβλίο Διακοπής Μισθού, βιβλία Εξόδων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Ύδρας

Αρχείο Ελληνικής Λέσχης Φάρων

 • GRGSA-YDR PRI031.01
 • Αρχείο
 • 1997

Πρακτικό ιδρύσεως της λέσχης, Πρακτικό εκλογής Διοικούσας Επιτροπής, Καταστατικό, εφημερίδα.

Ελληνική Λέσχη Φάρων

Αρχείο Εμμανουήλ Φωκά

 • GRGSA-YDR PRI029.01
 • Αρχείο
 • 1836-1929

Προσωπικό αρχείο του γιατρού Εμμανουήλ Φωκά.

Φωκάς, Εμμανουήλ

Αρχείο Ιάκωβου Πολυλά

 • Αρ.Εισ. 137
 • Αρχείο
 • 1821-1854

Επιτάφιος λόγος που εκφωνήθηκε από τον Νεόφυτο Βάμβα στην Ύδρα (23 Απριλίου 1821) για τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε'.
Επιστολές Ιάκωβου Πολυλά, από τη Νεάπολη, προς τον Κάρολο Μάνεση στην Κέρκυρα, αναφερόμενες κυρίως σε φιλολογικά και λογοτεχνικά θέματα (1852-1854).

Πολυλάς Ιάκωβος

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας

 • GRGSA-YDR REL001.01
 • Αρχείο
 • 1834-1968

Φάκελοι εκκλησιαστικών κυρίως θεμάτων, κατάστιχα -κυρίως Απολογισμοί Ι. Ναών και Ι. Μονών- πρακτικά Μητροπολιτικού Συμβουλίου, άδειες γάμων, αλληλογραφία.

Ιερά Μητρόπολις Ύδρας

Αρχείο καραβιού ''Ελένη Π.''

 • GRGSA-YDR PRI027.01
 • Αρχείο
 • 1985-1993

Έγγραφα του διατηρητέου παραδοσιακού σκαριού "Ελένη Π.": Φορτωτικές και Ημερολόγιο πλοίου.

Αρχείο Κοινότητας Ύδρας

 • GRGSA-YDR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1708-1882

35 κιβωτίδια με χειρόγραφα (1708-1835), 128 κώδικες (1788-1835), φάκελοι εγγράφων (1775-1882), βιβλία έντυπα (1793-1899).

Κοινότητα Ύδρας

Αρχείο Λαγκαδιανού

 • GRGSA-YDR PRI020.01
 • Αρχείο
 • 1896-1914

Δελτίο προβιβασμού Δημοτικού Σχολείου, "Αttestato d' abilitazione".

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1926-1989

Άδειες, Νηολόγια πλοίων, Δελτία καυσίμων, Μηνιαία δελτία δραστηριοτήτων κ.ά..

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1983-1998

Δικαιολογητικά υγειονομικής περίθαλψης, οργάνωση γραφείων, υποβολή αιτήσεων δηλώσεων λεμβολογήσεως - νηολογήσεως και μεταβιβάσεων σκαφών αναψυχής.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1857-1981

Ανανεώσεις αδειών, απαγορεύσεις απόπλου, νηολόγια, προμήθειες, εφοδιασμός.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1893-1975

Βιβλία Πρακτικών Λιμενικής Επιτροπής, βιβλία Καταχωρήσεων λιμενικών εισπράξεων, βιβλία Καθολικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής, φάκελος εγγράφων διαφόρων θεμάτων, λυτά έγγραφα.

Λιμενικό Ταμείο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.02
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Διαγωνίσματα, Βιβλία Ύλης, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.04
 • Αρχείο
 • 1977-1992

Βιβλία Φοίτησης, βιβλία Ύλης, απουσιολόγια, τίτλοι σπουδών, διαγωνίσματα.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.06
 • Αρχείο
 • 1955-1999

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, προσωπικό, προγράμματα - ύλη διδασκαλίας, αποτελέσματα.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.03
 • Αρχείο
 • 1974-1991

Βιβλία Ύλης, πρόχειρα διαγωνίσματα, έλεγχοι, μισθολογικά, καταστάσεις ασφαλίσεως προσωπικού, οικονομικά.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.05
 • Αρχείο
 • 1985-1995

Φάκελοι διαγωνισμάτων μαθητών, επαναληπτικών εξετάσεων ,βαθμολογίες, έλεγχοι ,καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, απουσιολόγια, μαθητικές εκλογές, μισθοδοτικά, Πανελλαδικές εξετάσεις, υπηρεσιακές μεταβολές, εκδρομές, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, οικονομικές καταστάσεις, οικονομικά έγγραφα, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, δημόσιες σχέσεις κ.ά..

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.07
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Φάκελος γραπτών β΄ τάξης (γαλλικά), σχολικό έτος 2000-2001. Ημερήσια δελτία απουσιών Α΄,Β΄,Γ΄ τάξης, καρτέλες συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1957-1990

Φάκελοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων, δέματα με διαγωνίσματα, Βιβλία Απουσιών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών, Απουσιολόγια, Ποινολόγια μαθητών, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, Ευρετήρια Μαθητών, Ημερολόγια, Φύλλα Φ.Ε.Κ..

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA009.00
 • Αρχείο
 • 1821 - 1827

Περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία του Μινιστερίου/Υπουργείου/Γραμματείας της Θρησκείας και Παιδείας με διάφορες αρχές της κεντρικής επαναστατικής διοίκησης (Εκτελεστικό, Βουλευτικό, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργεία κλπ.), με τοπικές αρχές (έπαρχοι, αντέπαρχοι, δημογεροντίες, εφορείες κλπ.) με αρχιερείς (Επίσκοπος Σκιάθου και Σκοπέλου Ευγένιος, Επίσκοπος Αιγίνης και Ύδρας Γεράσιμος, Επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος, Επίσκοπος Φαναρίου και Φαρσάλων Γεράσιμος, Επίσκοπος Ελαίας Παΐσιος, Επίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος, Επίσκοπος Θηβών Παΐσιος, Επίσκοπος Καρπάθου και Κάσου, Επίσκοπος Μοσχονησίων Τοποτηρητής της Επαρχίας Σίφνου και λοιπών νήσων Βαρθολομαίος, Επίσκοπος Λέρου Ιερεμίας, Επίσκοπος Άρτης Πορφύριος, Έξαρχος του Αιγαίου Πελάγους Σωφρόνιος, Επίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος, Επίσκοπος Παροναξίας Ιερόθεος, Επίσκοπος Αθηνών Διονύσιος, Επίσκοπος Δαμαλών, Επίσκοπος Άνδρου, Πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Κύριλλος, Επίσκοπος Μηλέας Ιωσήφ, Επίσκοπος Σκύρου Γρηγόριος, Επίσκοπος Μενδενίτσης Τοποτηρητής Σαλαμίνος και Δερβενοχωρίων Διονύσιος, Επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος, Επίσκοπος Κομάνων Ευγένιος, Επίσκοπος Μυρίνης Τοποτηρητής της Επαρχίας Παροναξίας Σωφρόνιος, πρώην Επίσκοπος Τριπόλεως Τοποτηρητής της Επαρχίας Ναυπλίου, Επίσκοπος Τριπόλεως Δανιήλ, Επίσκοπος Ταλαντίου Τοποτηρητής της Επαρχίας Αθηνών Νεόφυτος κ.ά.) καθώς και ιερείς, ηγουμένους μονών κ.ά. σχετικά με υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου, όπως διαταγές, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, κλήσεις σε απολογία, προσκλήσεις προς αρχιερείς, ιερείς και άλλα πρόσωπα και επιτροπές περί θεωρήσεως διαφορών (οικονομικές, κληρονομικές, οικογενειακές κ.λπ.) και οι αποφάσεις τους, διορισμοί και καθήκοντα ιερέων, ιεροκηρύκων, διδασκάλων, καταγραφή των ιερών σκευών και κειμηλίων μονών, αποστολή ιεροκηρύκων σε διάφορες επαρχίες, καταχρήσεις μοναχών (υπεξαίρεση ιερών σκευών κ.λπ.), διορισμοί ηγουμένων για τη συγκέντρωση χρυσών και αργυρών σκευών από εκκλησίες και μονές, αποδεικτικά με τις ποσότητες ασημιού που παρέδωσαν διάφορες μονές στο Εθνικό Ταμείο κ.ά.

Επίσης, περιλαμβάνει αναφορές προς το Μινιστέριο/Υπουργείο/Γραμματεία της Θρησκείας και Παιδείας και προς τη Διοίκηση, το Εκτελεστικό Σώμα, την Αντικυβερνητική Επιτροπή κλπ. από ιερείς, μοναχούς και άλλα πρόσωπα για θεώρηση διαφόρων υποθέσεων, όπως καταχρήσεις αρχιερέων, ιερέων και μοναχών, υποθέσεις καταχρήσεων εις βάρος ιερέων και μοναχών, οικονομικές, κληρονομικές και κτηματικές διαφορές, κλοπές, ζητήματα προγαμιαίων δωρεών, υποθέσεις διάλυσης αρραβώνα, υποθέσεις παράνομων συνοικεσίων και γάμων, αιτήσεις διαζυγίων, αναφορές χηρών να τούς επιστραφεί η προίκα τους, αναφορές περί χορηγήσεως αφοριστικών κ.λπ. Τέλος στο αρχείο εντοπίζονται διάφορα αποδεικτικά, λογαριασμοί, διαθήκες, πωλητήρια έγγραφα, συμφωνητικό ανταλλαγής (αντίγιον), συμφωνητικά πωλήσεως, αναφορές περί συστάσεως και χρηματοδοτήσεως σχολείων κ.ά.

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας (περίοδου Αγώνα)

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA008.00
 • Αρχείο
 • 1822-1827

Διοικητική αλληλογραφία του Υπουργείου/Γραμματείας Δικαίου με άλλα υπουργεία, γραμματείες, αρχές, δημόσιες υπηρεσίες/επιτροπές/όργανα (Εκτελεστικό Σώμα, Βουλευτικό Σώμα, Βουλή των Ελλήνων, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Θρησκείας, Υπουργείο Αστυνομίας, Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Πολέμου, Υπουργείο Ναυτικών, Γραμματέα της Επικρατείας και Υπουργό των Εξωτερικών Υποθέσεων, Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Πελοποννησιακή Γερουσία, Δικαστήριο των Εκκλήτων, Δικαστική Επιτροπή Αθηνών, Επιτροπή του εν Αθήναις Κριτηρίου, Θαλάσσιο Δικαστήριο, Εμπορικό Δικαστήριο Σύρου, Πενταμελή Επιτροπή Τόπον επέχουσα Θαλασσίου κριτηρίου, Προσωρινό Εγκληματικό Δικαστήριο, Εν Αιγίνη Επιτροπή των Ψαριανών, Αρμοστή της Αστυνομίας, Γενικούς Αστυνόμους επαρχιών, Επάρχους, Εφόρους Επαρχιών, Δημογεροντίες, Προκρίτους κ.ά.) και φυσικά πρόσωπα με επιστολές, αναφορές, διαταγές, εντολές, διαβιβαστικά κ.ά. σχετικά με υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου: οργάνωση-αρμοδιότητες Υπουργείου Δικαίου, διαβίβαση νόμων, εντολές προσαγωγών/σύλληψης/φυλάκισης/αποφυλάκισης κατηγορουμένων/εναγομένων, μισθοδοσία υπαλλήλων της διοίκησης, μισθολογικές διαφορές, διορισμοί, κλήσεις προσώπων για εξετάσεις/απολογίες/ανακρίσεις, επίλυση υποθέσεων με διαφιλονικούμενες ιδιοκτησίες ή άλλες οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λόγω εμπόλεμης κατάστασης, αγωγές-καταγγελίες κατά τρίτων, σύσταση/διορισμός δικαστηρίων/επιτροπών, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά εντάλματα, δικαστικές υποθέσεις, παραγγελία διενέργειας ερευνών, κλοπές, ζωοκλοπές, ληστείες, βιαιοπραγίες, φόνοι, οικονομικές διαφορές, χρεωστικές ομολογίες, κτηματικές διαφορές, κιβδηλοποιία, ανακρίσεις, απολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις, αποζημιώσεις, πληρωμή χρεών, κληρονομικά, οικογενειακά/γαμήλια ζητήματα, καταγγελίες για απείθεια σε δικαστικές αποφάσεις, καταχρήσεις στρατιωτικών, εθνικές πρόσοδοι, εμφύλιες διαμάχες, κατασκοπία, αναζήτηση δραπετών/φυγάδων, βιασμοί, πειρατεία/δράση κουρσάρων-καταδρομικών, λάφυρα/λείες, εμπορικές διαφορές, μοναστήρια, εκπαίδευση κ.λπ

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Μοίρα

 • GRGSA-YDR PRI021.01
 • Αρχείο
 • 1828-1836

Φωτογραφημένο έγγραφο του 1846, έγγραφο του 1860, αντίγραφα εγγράφων.

Αρχείο οικογένειας Μάτση

 • GRGSA-YDR PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1934-1966

Φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, αιτήσεις δανείων, υπόδειγμα διαθήκης, αγωγές.

Μάτση, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Πωπ

 • GRGSA-YDR PRI030.01
 • Αρχείο
 • 1686-1849

Ιδιωτικό αρχείο Ζηνόβιου Πωπ, αρχείο οικογένειας Χατζή.

Πωπ, Ζηνόβιος

Αρχείο οικογένειας Τζερεμέ

 • GRGSA-YDR PRI025.01
 • Αρχείο
 • 1924-1986

Διαβατήρια, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις εργασίας, βιβλιάριο υγείας, φύλλο Μητρώου Βασιλικής Αεροπορίας, φωτογραφίες, λεξικό, γαλλικό βιβλίο.

Τζερεμέ, οικογένεια

Αρχείο Π. Βούλγαρη

 • GRGSA-YDR PRI013.01
 • Αρχείο
 • 1883-1945

Προσωπικό αρχείο, γενεαλογική έρευνα, τόμοι με αρχειακό υλικό, βιβλίο "Αρχείο Π. Βούλγαρη".

Βούλγαρης, Π.

Αρχείο Σπήλιου Σπηλιώτη

 • GRGSA-YDR PRI033.01
 • Αρχείο
 • 1877-1901

Προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Νερούζου.

Σπηλιώτης, Σπήλιος

Αρχείο Σπυρίδωνα Κριεζή

 • GRGSA-YDR PRI016.01
 • Αρχείο
 • 1856-1994

Φάκελοι αποδείξεων, φάκελοι συνταγών, έγγραφα, βιβλίο, ναυτικό φυλλάδιο, φωτογραφίες.

Κριεζής, Σπυρίδων

Αρχείο Σωματείου Φίλων Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR COL003.01
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Καταστατικό, ιδρυτικά έγγραφα, αιτήσεις και καταστάσεις μελών, βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ., καταστάσεις μισθοδοσίας.

Σωματείο Φίλων Ι.Α.Μ.Υ.

Αρχείο Σώματος Ελληνίδων Οδηγών Ύδρας

 • GRGSA-YDR COL001.01
 • Αρχείο
 • 1972-1980

Βιβλία Πρακτικών, βιβλία Ταμείου, βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, φάκελοι εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, φάκελοι εσόδων - εξόδων, μία σφραγίδα.

Σώμα Ελληνίδων Οδηγών Ύδρας

Αρχείο Τελωνείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1861-1985

Φάκελοι διαφόρων θεμάτων, βιβλία Αποθήκης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ημερολόγια Τελωνειακού Ταμείου, βιβλία Ταμείου, βιβλία Ισοζυγίου.

Τελωνείο Ύδρας

Αρχείο Τελωνείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Βιβλία Αλληλογραφίας, βιβλία Τελωνειακού Ταμείου, τελωνειακοί Κώδικες, βιβλία Τελωνειακού Ισοζυγίου.

Τελωνείο Ύδρας

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.049.009
 • Αρχείο
 • 2007 - 2015

Εγκρίσεις απόπλου σκαφών κατόπιν σύνταξης ειδικού πρακτικού των λιμενικών αρχών Ερμιόνης, Σπετσών και Ύδρας.

Υπολιμεναρχείο Ερμιόνης

Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR ADM009.01
 • Αρχείο
 • 2000-2010

Φάκελοι εκδηλώσεων Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.), φάκελοι εγκυκλίων, Φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.

Φορέας Διαχείρισης Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR ADM009.02
 • Αρχείο
 • 2010-2013

Φάκελοι εκδηλώσεων, φάκελοι εγκυκλίων, φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.

Φορέας Διαχείρισης Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR ADM009.03
 • Αρχείο

Φάκελοι εκδηλώσεων, φάκελοι εγκυκλίων.

Φορέας Διαχείρισης Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Ημερολόγιο του πλοίου "Μιλτιάδης" του Γεωργίου Σαχίνη (Χφ205)

 • GRGSA-CA- MAN044.01
 • Αρχείο
 • 1824-1827

Ημερολόγιο καραβιού με τίτλο: "Ημερολόγιον των κατά θάλασσαν εκστρατειών του εκ της νήσου Ύδρας πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη επί του βρικίου "Ο Μιλτιάδης" υπό την οδηγίαν του ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη".

Σαχίνης, Γεώργιος

Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)

 • GRGSA-CA- MAN001.41
 • Αρχείο
 • 1828

Κατάστιχο με τίτλο "1828 Δεκεμβρίου 18 - Περιέχον έσωθεν το παρόν Καταστρομένους τους του Κοινού Νήσου Ύδρας λογαριασμούς αθεωρήτους και θεωρημένους μετά της Σεβαστής Διοικήσεως, απ' αρχής της Επαναστάσεως 1821 μέχρι του 1827, και τας όσας καταβολάς των πολιτών μας από καιρόν εις καιρόν και τας μερικάς εκστρατείας των οικοκυραίων έκαμον και τας γενικάς επισκευάς των πλοίων των αγωνισθέντων υπέρ του ελληνικού έθνους". Περιέχει λογαριασμούς του Κοινού της Ύδρας με την Προσωρινή Διοίκηση.

Κατάστιχο λογαριασμών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών (Χφ70)

 • GRGSA-CA- MAN001.40
 • Αρχείο
 • 1822-1825

Χειρόγραφο με τίτλο "Κατάστιχον ξεχωριστόν, ήτοι δοκίμιον των λογαριασμών της Λογιστικής Επιτροπής με το κατάστιχον της καταστρώσεως". Περιέχει λογαριασμούς των τριών νησιών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών κατά τη διάρκεια της επανάστασης.

Κατάστιχο του πλοίου "Τιμολέων" του Λαζάρου Πινότζη (Χφ241)

 • GRGSA-CA- MAN001.62
 • Αρχείο
 • 1821-1828

Κατάστιχο εξόδων καραβιού, με ένδειξη: "Κατάστιχον εξόδων του πλοίου Τιμολέων διοικουμένου παρά του πλοιάρχου Λαζάρου Πινότζη εις τας διαφόρους εκστρατείας κατά των εχθρών 1821, Μαρτίου 29: Ύδρα". Περιέχει εγγραφές εξόδων ανά εκστρατεία, από 29 Μαρτίου 1821 έως 5 Μαρτίου 1928.

Πινότζης, Λάζαρος

Κοσμάς, Ανδρέας ή Κολεμανιάτης, Ανδρέας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 40/97
 • Αρχείο
 • 1823-1863

Έγγραφα του Επάρχου Ευρίπου Ιωάννη Κωλέττη προς τον καπετάνιο Ανδρέα Κοσμά, τον οποίο διορίζει ναύαρχο των ελληνικών πλοίων της πολιορκίας του Ευρίπου (1823). Επιστολές των προκρίτων Ύδρας προς τον πολιτάρχη της νήσου Σύρου, Ανδρέα Κοσμά Κολεμανιάτη (1825-26). Πιστοποιητικά εμπόρων και εμπορικού δικαστηρίου Σύρου για την τιμία διαγωγή του Υδραίου Ανδρέα Κοσμά ως Πολιτάρχη και αρχηγού της Φρουράς Σύρου. Πιστοποιητικά προξενικών εκπροσώπων Γαλλίας, Σαρδηνίας, δύο Σικελιών και Κάτω Χωρών, Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας και του Καθολικού Επισκόπου για την υπηρεσία του Κοσμά (Calo Maniati ή Colmaniati) ως πολιτάρχη νήσου Σύρου (1826). Έγγραφα δημογεροντίας Ερμουπόλεως και δημάρχου Ράλλη, όπου αναφέρεται όλη η δράση του Κοσμά (1826-1844). Πληρεξούσιο Δόμνας, χήρας Α. Κοσμά, με το οποίο εξουσιοδοτεί τον γιο της Ιωάννη να διαχειρίζεται την εκ κληρονομίας πατρική περιουσία (1863).

Κοσμάς, Ανδρέας

Πλοίο «Κίμων»

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 22/14
 • Αρχείο
 • 1821-1842

1) Μεταγραφή ημερολογίου ετών 1821-1827 του υδραίικου πλοίου «Κίμων» (1880, 291 σελ.) από τον υιό του καπετάνιου Λάζαρο Ιωάννη Βατσαξή.
2) Κατάστιχο αναφορών των εμπορικών κινήσεων του πλοίου «Κίμων» 1834-1842 με τίτλο «Ημερινόν» (250 σελ.), γραμμένο από τον καπετάνιο Ιωάννη Βατσαξή.

Βατσαξής, Λάζαρος

Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)

 • GRGSA-CA- ADM488.01
 • Αρχείο
 • 1821-1827

Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας. Κάθε σελίδα περιλαμβάνει 8 στήλες: αύξων αριθμός καταγραφής, αριθμός που φέρει το έγγραφο, μήνας, ημέρα, έτος, τόπος, αποστολέας και περιεχόμενο.

Κοινότητα Ύδρας

Σαχτούρης, Γεώργιος

 • GR ELIA-MIET 50/00
 • Αρχείο
 • 1828-1958

Το αρχείο φυλάσσεται σε επτά αρχειακούς φακέλους που αφορούν κατά κύριο λόγο τον Γεώργιο Σαχτούρη. Από αυτούς ένας φάκελος αφορά τον γιο του Δημήτριο και ένας διάφορα άλλα μέλη της οικογένειας Σαχτούρη.
Ο πρώτος (1) φάκελος περιλαμβάνει επίσημα έγγραφα (1822-1831) προερχόμενα από τον κυβερνήτη Καποδίστρια, τον γραμματέα Επικρατείας Σπ. Τρικούπη, τις εκάστοτε αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για το Ναυτικό (υπουργείο Ναυτικών, Επιτροπή Ναυτικών, Γραμματεία επί των Ναυτικών, Γενικό Φροντιστήριο) που συνίστανται κυρίως σε διαταγές και οδηγίες προς τη ναυτική μοίρα που διοικούσε ο Σαχτούρης. Περιλαμβάνει επίσης σπάνια ανέκδοτα έγγραφα προερχόμενα από τη Βουλή των Ψαρών και τους παραστάτες της, Αναγνώστη Μοναρχίδη και Χατζή Ανδρέα Αργύρη (1822), έγγραφα των προκρίτων της Ύδρας και των Σπετσών προς τους ναυάρχους, αντιναυάρχους, καπετάνιους και συντροφοναύτες των νησιών καθώς και έγγραφα που προέρχονται και αφορούν τη διοίκηση νησιών του Αιγαίου -κυρίως τη Σάμο- και την Πελοπόννησο (1825-1828).
Ο δεύτερος (2) φάκελος περιέχει κυρίως έγγραφα σχετικά με τον αποκλεισμό του Μεσσηνιακού κόλπου, τα οικονομικά και την τροφοδοσία των πλοίων, τον καταμερισμό των λειών (κατασχέσεων χρημάτων και εμπορευμάτων).
Στον τρίτο (3) φάκελο έχουν συγκεντρωθεί τα έγγραφα, τα σχετικά με τη Ναυτική Υπηρεσία, το Ναυτικό Διευθυντήριο και τις εργασίες της Επιτροπής των Ναυτικών Καταλόγων, που περιλαμβάνουν εκατοντάδες ονομάτων ναυτικών, με λεπτομερή στοιχεία για τη δράση του καθένα στη διάρκεια του Αγώνα.
Οι φάκελοι τέσσερα και πέντε (4-5) περιέχουν την αλληλογραφία του Γ. Σαχτούρη και καλύπτουν την περίοδο 1825-1840. Σαφώς εκτενέστερη είναι η αλληλογραφία του 1828 ενώ δεν είναι αμελητέα για τα έτη 1825-1831. Μεταξύ των επιστολογράφων συναντώνται οι περισσότεροι -γνωστοί ή λιγότερο γνωστοί- ιδιοκτήτες πλοίων, καπετάνιοι και πυρπολητές της Επανάστασης. Συχνή αλληλογραφία έχει ο Σαχτούρης με τους Φραγκίσκο Βούλγαρη, Λάζαρο Κουντουριώτη, Λάζαρο Τσαμαδό, με τον Ανδρέα Μιαούλη, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Αντώνη Κριεζή, τον πλοίαρχο του “Τιμολέοντος” Αναγνώστη Γεωργίου, τον πλοίαρχο της “Ελευθερίας” Δημήτριο Γουδή, τον πλοίαρχο του “Αντιζήλου” Κωνσταντίνο Κοτζιά, τον πλοίαρχο της “Ασπασίας” Αδριανό Σωτήρου, τον Γεώργιο Ανδρούτζο, τον αδελφό του Δημήτριο, τον γαμπρό του Λάζαρο Νέγκα, τον γραμματέα της μοίρας Ιωάννη Λάτρι, τον γραμματικό του Νικόλαο Τσικλητήρα, τον Αναγνώστη Οικονόμου, τον Λάζαρο Πινότση και τον Ιωσήφ Πιττακό. Την αλληλογραφία αυτή συμπληρώνει ένας περιορισμένος αριθμός επιστολών ξένων φιλελλήνων αξιωματικών και διπλωματών, μερικά σχέδια επιστολών του ίδιου του Σαχτούρη, επιστολές τρίτων και λιγοστές οικογενειακές επιστολές.
Ο φάκελος έξι (6) αναφέρεται στο γιο του αντιναυάρχου, Δημήτριο Γ.Σαχτούρη, πλοίαρχο, κυβερνήτη της βασιλικής θαλαμηγού “Αμφιτρίτης” και υπασπιστή του Γεωργίου Α΄ και περιλαμβάνει υπηρεσιακά και ναυτικά έγγραφα, ημερολόγια πλοίων, ιστορικές σημειώσεις και χειρόγραφα, επιστολές κ.ά.
Ο φάκελος επτά (7) περιέχει τα κατάλοιπα μελών της δεύτερης και τρίτης γενιάς της οικογένειας Σαχτούρη. Περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τη ναυτική υπηρεσία του αξιωματικού του Ναυτικού Σταμάτη Γ.Σαχτούρη, τις μεταλλευτικές δραστηριότητες του αξιωματικού του Μηχανικού Θεμιστοκλή Γ.Σαχτούρη, και τα δύο αδέλφια του Δημητρίου Γ.Σαχτούρη. Επίσης περιλαμβάνει ορισμένα έγγραφα που αφορούν το γιο του τελευταίου, τον υποναύαρχο Αλέξανδρο Δημ.Σαχτούρη (1851-1926) και τον εγγονό του στρατιωτικό Δημήτριο Αλεξάνδρου Σαχτούρη (1889-1960).

Σαχτούρης, Γεώργιος

Συλλογή Ίνγκριντ Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI039.02
 • Αρχείο
 • 1867-1986

9 ναυτικοί χάρτες, 3 οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφιών, 29 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, 1 τρίπτυχο με 6 φωτογραφίες, απόκομμα εφημερίδας με το νεοκλασικό του Δ. Κουντουριώτη, 1 φύλλο της εφημερίδας "Ζακυνθιακή", 1 μεταλλική βάση κορνίζας, 2 επαγγελματικές κάρτες.

Κουντουριώτη, Ίνγκριντ

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 137