Αρχείο COL003.01 - Αρχείο Σωματείου Φίλων Ι.Α.Μ.Υ.

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-YDR COL003.01

Τίτλος

Αρχείο Σωματείου Φίλων Ι.Α.Μ.Υ.

Ημερομηνία(ες)

  • 1986-1999 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 φάκελοι, 5 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του Σωματείου, 16/06/2009
ΑΒΕ 61

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Καταστατικό, ιδρυτικά έγγραφα, αιτήσεις και καταστάσεις μελών, βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ., καταστάσεις μισθοδοσίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Βλ. και την περιγραφή του φορέα φύλαξης: Γ.Α.Κ. - Τμήμα Ύδρας ή Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.): https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-u-3123

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες