Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ύδρας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-YDR

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ύδρας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λιμάνι Ύδρας

Τοποθεσία

Περιοχή

Ύδρα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18040

Τηλέφωνο

22980.52355 / 22980.54142

Fax

22980.52355

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Γ.Α.Κ. - Τμήμα Ύδρας ή Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.) ιδρύθηκαν το 1918 (Φ.Ε.Κ. Απριλίου 1918, Ν. 1289) και στεγάστηκαν σε κτίριο που οικοδομήθηκε με δαπάνη του Υδραίου εφοπλιστή και ευεργέτη Γκίκα Ν. Κουλούρα. Ο Αντώνιος Δ. Λιγνός, γιατρός και Δήμαρχος Ύδρας, ανέλαβε με ακαταπόνητο ζήλο το έργο της ταξινόμησης και μεταγραφής των τεκμηρίων του Αρχείου της Κοινότητας Ύδρας (1798 – 1865), που είχε ο ίδιος ανακαλύψει σε κελί του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θέτοντας συγχρόνως και τις βάσεις για τη δημιουργία Μουσείου και Βιβλιοθήκης στο νησί. Το 1952 ο Γκίκας Κουλούρας δώρισε το κτίριο στο Κράτος. Έκτοτε το Ι.Α.Μ.Υ. λειτουργεί ως Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται επιστημονικά από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Στα 1972, για κατασκευαστικούς λόγους, κατεδαφίστηκε το αρχικό κτίριο του Ι.Α.Μ.Υ. και στη θέση του οικοδομήθηκε το σημερινό, με την άοκνη φροντίδα του Σεβ. Μητροπολίτου τ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Ιεροθέου. Στους επιβλητικούς του χώρους στεγάζει την πλήρως αναδιοργανωμένη Αρχειακή – Μουσειακή Υπηρεσία και τη Βιβλιοθήκη. Το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε επίσημα τον Ιούλιο του 1996 και από τότε λειτουργεί σε καθημερινή βάση για τους ιστορικούς ερευνητές και το κοινό των πολυπληθών επισκεπτών του νησιού.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας αποτελείται από το Αρχειακό Τμήμα, τη Βιβλιοθήκη και το Μουσειακό Τμήμα.

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Σκοπός των Γ.Α.Κ. - Τμήμα Ύδρας (Ν. 4610/2019) είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και τέλος η δημοσίευση παντός είδους αρχειακού υλικού που έχει σχέση με την Ύδρα, την τοπική της ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της. Στο υδραϊκό αυτό κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης εισάγεται κατόπιν επιλογής, αρχειακό υλικό από Δημόσιες Υπηρεσίες του νησιού καθώς και αρχεία φορέων και ιδιωτών τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές ιστορικής έρευνας για τον τόπο και προβάλλουν ιστορικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ύδρας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 18ου-19ου και του 20ου αιώνα. Μια μεγάλη ενότητα αρχειακού υλικού αφορά το Αρχείο της Κοινότητας Ύδρας (1708-1865). Στην ενότητα αυτή συγκαταλέγονται 18.000 περίπου πρωτογενή έγγραφα, χειρόγραφα, κώδικες και κατάστιχα που σκιαγραφούν διεξοδικά τους προεπαναστατικούς, επαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους της Ελληνικής ιστορίας. Ακολουθούν αρχεία εκπαιδευτικά, διοικητικά, εκκλησιαστικά, συλλογικά κ.λ.π. που ξεκινούν χρονολογικά από τα μέσα του 19ου αιώνα, φθάνοντας συχνά μέχρι και τις μέρες μας.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Το Αρχειακό Τμήμα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 15:00.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Λιμάνι Ύδρας
, Ύδρα 18040