Αρχείο EDU001.01 - Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-YDR EDU001.01

Τίτλος

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

Ημερομηνία(ες)

  • 1875-1985 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

87 βιβλία, 40 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή, 19/02/2019
ΑΒΕ 1

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικών, Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Εμβολιασμού, Παρουσίας προσωπικού, Πρακτικού προαγωγής Β΄ Θηλέων Ύδρας, Πρακτικού προαγωγής Β΄ Αρρένων Ύδρας, Πρακτικά συνεδριάσεων, Σχολικής Εφορείας 2ου Δημοτικού Σχολείου, Πρακτικών αποφάσεων, Πράξεων συλλόγου διδασκάλων, Γενικοί Έλεγχοι Νυκτερινής Σχολής, βιβλία Υλικού, Ταμείου, Διεκπεραιώσεως, Εξετάσεων, Αποτελεσμάτων.
Διάφορα τεύχη περιοδικών, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, ενδεικτικά, φωτογραφίες μαθητικών επιδείξεων, απολογισμοί, βαθμολογίες, απουσίες, Δελτία ατομικότητας μαθητών, Δελτία Στατιστικής, εγκύκλιοι, φάκελος εξερχομένων εγγράφων, φάκελος Διαταγμάτων, φάκελος Δημόσιων λοιπών αρχών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες