Αρχείο EDU003.01 - Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-YDR EDU003.01

Τίτλος

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

Ημερομηνία(ες)

  • 1952 - 1990 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

127 φάκελλοι, 6 δέματα, βιβλία, 9 σφραγίδες.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

8

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελλοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων - διαγωνίσματα, δέματα με διαγωνίσματα, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία φοίτησης, Ποινολόγια, ευρετήρια μαθητών, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, Καταστάσεις ΙΚΑ, σφραγίδες Γυμνασίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες