Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Ύδρα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Ύδρα

Equivalent terms

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Ύδρα

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Ύδρα

14 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Ύδρα

14 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.02
 • Αρχείο
 • 1974-1990

Ατομικά δελτία, απουσιολόγια, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, διαγωνίσματα μαθητών, θέματα εξετάσεων, Βιβλία Ποινών.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.07
 • Αρχείο
 • 1974-2001

Γραπτά μαθημάτων εξαμήνου 1974-1976, έλεγχοι επιδόσεων, Ατομικά δελτία μαθητών, Υπηρεσιακά σημειώματα απουσιών, Ημερήσιο δελτίο απουσιών, Απουσιολόγιο, φάκελος με μισθοδοσίες.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1952-1990

Φάκελοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων, διαγωνίσματα, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Φοίτησης, Ποινολόγια, Ευρετήρια μαθητών, βιβλία Πράξεων, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, βιβλία Ταμείου, βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, καταστάσεις ΙΚΑ, σφραγίδες.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.04
 • Αρχείο
 • 1989-1991

Γραπτά δοκίμια μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, μισθολογικές καταστάσεις, καταστάσεις αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.05
 • Αρχείο
 • 1968-1992

Τίτλοι εγγραφής, τίτλοι σπουδών, έλεγχοι, απουσιολόγια, δικαιολογητικά, διαγωνίσματα.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.02
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Διαγωνίσματα, Βιβλία Ύλης, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.04
 • Αρχείο
 • 1977-1992

Βιβλία Φοίτησης, βιβλία Ύλης, απουσιολόγια, τίτλοι σπουδών, διαγωνίσματα.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.06
 • Αρχείο
 • 1955-1999

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, προσωπικό, προγράμματα - ύλη διδασκαλίας, αποτελέσματα.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.03
 • Αρχείο
 • 1974-1991

Βιβλία Ύλης, πρόχειρα διαγωνίσματα, έλεγχοι, μισθολογικά, καταστάσεις ασφαλίσεως προσωπικού, οικονομικά.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.05
 • Αρχείο
 • 1985-1995

Φάκελοι διαγωνισμάτων μαθητών, επαναληπτικών εξετάσεων ,βαθμολογίες, έλεγχοι ,καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, απουσιολόγια, μαθητικές εκλογές, μισθοδοτικά, Πανελλαδικές εξετάσεις, υπηρεσιακές μεταβολές, εκδρομές, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, οικονομικές καταστάσεις, οικονομικά έγγραφα, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, δημόσιες σχέσεις κ.ά..

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.07
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Φάκελος γραπτών β΄ τάξης (γαλλικά), σχολικό έτος 2000-2001. Ημερήσια δελτία απουσιών Α΄,Β΄,Γ΄ τάξης, καρτέλες συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1957-1990

Φάκελοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων, δέματα με διαγωνίσματα, Βιβλία Απουσιών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών, Απουσιολόγια, Ποινολόγια μαθητών, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, Ευρετήρια Μαθητών, Ημερολόγια, Φύλλα Φ.Ε.Κ..

Λύκειο Ύδρας