Αρχείο PRI012.01 - Αλληλογραφία Αντωνίου Λιγνού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-YDR PRI012.01

Τίτλος

Αλληλογραφία Αντωνίου Λιγνού

Ημερομηνία(ες)

  • 1895-1925 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1873-1956)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Αντώνιος Λιγνός του Δημητρίου γεννήθηκε το 1873 και πέθανε τον Ιούνιο του 1956. Ήταν ιατρός στο επάγγελμα και διετέλεσε Δήμαρχος της Ύδρας για σαράντα ολόκληρα χρόνια γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους Δημάρχους σε όλον τον ελλαδικό χώρο. Το σημαντικότερο έργο του Λιγνού ήταν η εύρεση, ταξινόμηση και μελέτη των αρχείων του νησιού, τα οποία αποτέλεσαν την βάση για την δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου της Ύδρας, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας.
[Πηγή βιογραφικού: Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών]

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά, 02/03/2001
ΑΒΕ 37

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές, έκθεση ορκοδοσίας Ν. Βερβενιώτη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες