Εμφανίζει 122 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ύδρας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU002.02
 • Αρχείο
 • 1967-1990

Μισθολογικές καταστάσεις, στοιχεία, έγγραφα για παροχή δανείων, διάφορα τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1897-1970

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικών Προαγωγής, βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικές Καταστάσεις, Στοιχεία, έγγραφα για παροχή δανείων, διάφορα τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1912-1966

Ωρολόγιο πρόγραμμα, τευχίδιο του Νόμου 5045 "περί σχολικών βιβλίων", τρεις εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Περιοδικός Τύπος, έκδοση του Υδραϊκού Συνδέσμου με τον 'Υμνο της Ύδρας του Ι. Γ. Σαχίνη και παρτιτούρα με εμβατήριο σε ποίημα στου Ιωάννη Πολέμη.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1875-1985

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικών, Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Εμβολιασμού, Παρουσίας προσωπικού, Πρακτικού προαγωγής Β΄ Θηλέων Ύδρας, Πρακτικού προαγωγής Β΄ Αρρένων Ύδρας, Πρακτικά συνεδριάσεων, Σχολικής Εφορείας 2ου Δημοτικού Σχολείου, Πρακτικών αποφάσεων, Πράξεων συλλόγου διδασκάλων, Γενικοί Έλεγχοι Νυκτερινής Σχολής, βιβλία Υλικού, Ταμείου, Διεκπεραιώσεως, Εξετάσεων, Αποτελεσμάτων.
Διάφορα τεύχη περιοδικών, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, ενδεικτικά, φωτογραφίες μαθητικών επιδείξεων, απολογισμοί, βαθμολογίες, απουσίες, Δελτία ατομικότητας μαθητών, Δελτία Στατιστικής, εγκύκλιοι, φάκελος εξερχομένων εγγράφων, φάκελος Διαταγμάτων, φάκελος Δημόσιων λοιπών αρχών.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο Michel Le Goff

 • GRGSA-YDR PRI014.01
 • Αρχείο
 • 1880-1929

Κατάλογος έργων του Γάλλου καλλιτέχνη Michel Le Goff, κάρτες, καρτ ποστάλ, επιστολές, αρνητικά έργων, σχέδια, βιβλία.

Le Goff, Michel

Αρχείο Ίριδας Χαραμή

 • GRGSA-YDR PRI046.01
 • Αρχείο
 • 1947-1957

Δύο πιστοποιητικά του Δήμου Ύδρας και τρία αποσπάσματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1950-1984

Βιβλία Κινήσεως Ασθενών, βιβλία Αστυιατρικών Επιθεωρήσεων, βιβλία Εμβολιασμού, Πρωτόκολλα, Μητρώα, φάκελος διαφόρων εγγράφων, Δελτία Ασθενών

Αγροτικό Ιατρείο Ύδρας

Αρχείο Αικατερίνης Τομπάζη

 • GRGSA-YDR PRI015.01
 • Αρχείο
 • 1824-1965

Έγγραφα και γράμματα της Αικατερίνης Τομπάζη. Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Τομπάζη.

Τομπάζη, Αικατερίνη

Αρχείο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM006.08
 • Αρχείο
 • 1938

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου, που αφορά τη δωρεά της οικίας των Αθανασίου Ν. Κουλούρα και Κυριάκου Α. Ξένου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

Αρχείο Αναστάσιου Καδδά

 • GRGSA-YDR PRI028.01
 • Αρχείο
 • 1868

Αποκόμματα εφημερίδων, έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Αναστάσιου Μέγα

 • GRGSA-YDR PRI019.01
 • Αρχείο
 • 1945-2015

Φωτοτυπίες από τον 17ο τόμο του Λεξικού του Ήλιου που αναφέρονται στο λήμμα "σπογγαλιεία" με υπογραμμισμένες από τον δωρητή τις αναφορές για την Ύδρα και τους Υδραίους σπογγαλιείς καθώς και δύο πλαστικοποιημένα αντίγραφα φωτογραφιών.

Μέγας, Αναστάσιος

Αρχείο Βιβλιοθήκης Δήμου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1962-1975

Φάκελοι εγγράφων οικονομικών προϋπολογισμών-απολογισμών του Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, δωρεές, ευχαριστήρια έγγραφα, εγκύκλιοι Νομαρχίας κ.ά..

Βιβλιοθήκη Δήμου Ύδρας

Αρχείο Γκίκα Κουλούρα

 • GRGSA-YDR PRI005.01
 • Αρχείο
 • 1917-1951

Επιστολές, οικονομικά έγγραφα.

Κουλούρας, Γκίκας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.02
 • Αρχείο
 • 1974-1990

Ατομικά δελτία, απουσιολόγια, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, διαγωνίσματα μαθητών, θέματα εξετάσεων, Βιβλία Ποινών.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.06
 • Αρχείο
 • 1997-1998

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.07
 • Αρχείο
 • 1974-2001

Γραπτά μαθημάτων εξαμήνου 1974-1976, έλεγχοι επιδόσεων, Ατομικά δελτία μαθητών, Υπηρεσιακά σημειώματα απουσιών, Ημερήσιο δελτίο απουσιών, Απουσιολόγιο, φάκελος με μισθοδοσίες.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1990

Φάκελλοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων - διαγωνίσματα, δέματα με διαγωνίσματα, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία φοίτησης, Ποινολόγια, ευρετήρια μαθητών, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, Καταστάσεις ΙΚΑ, σφραγίδες Γυμνασίου.

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.04
 • Αρχείο
 • 1989-1991

Γραπτά δοκίμια μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, μισθολογικές καταστάσεις, καταστάσεις αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Γυμνασίου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU003.05
 • Αρχείο
 • 1968-1992

Τίτλοι εγγραφής, τίτλοι σπουδών, έλεγχοι, απουσιολόγια, δικαιολογητικά, διαγωνίσματα.

Γυμνάσιο Ύδρας

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1995-2012

Βιβλία Πρωτοκόλλου, μηνιαίοι απολογισμοί, έσοδα προϋπολογισμού, βιβλίο Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων, βιβλίο Διακοπής Μισθού, βιβλία Εξόδων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Ύδρας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας

 • GRGSA-YDR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1928-1966

Τόμοι "Εφημερίδας της Κυβερνήσεως" και "Πανδέκται Νόμων και Διαταγμάτων".

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας

 • GRGSA-YDR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1944-1967

Δικαστικά έγγραφα Ειρηνοδικείου Αίγινας - Μεταβατικόν Ύδρας.

Ειρηνοδικείο Αίγινας

Αρχείο Ελληνικής Λέσχης Φάρων

 • GRGSA-YDR PRI031.01
 • Αρχείο
 • 1997

Πρακτικό ιδρύσεως της λέσχης, Πρακτικό εκλογής Διοικούσας Επιτροπής, Καταστατικό, εφημερίδα.

Ελληνική Λέσχη Φάρων

Αρχείο Εμμανουήλ Φωκά

 • GRGSA-YDR PRI029.01
 • Αρχείο
 • 1836-1929

Προσωπικό αρχείο του γιατρού Εμμανουήλ Φωκά.

Φωκάς, Εμμανουήλ

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας

 • GRGSA-YDR REL001.01
 • Αρχείο
 • 1834-1968

Φάκελοι εκκλησιαστικών κυρίως θεμάτων, κατάστιχα -κυρίως Απολογισμοί Ι. Ναών και Ι. Μονών- πρακτικά Μητροπολιτικού Συμβουλίου, άδειες γάμων, αλληλογραφία.

Ιερά Μητρόπολις Ύδρας

Αρχείο Κωνσταντίνου και Παύλου Μυλωνά

 • GRGSA-YDR PRI040.01
 • Αρχείο
 • 1970-2004

Προσωπικό αρχείο με επιστολές του αρχιτέκτονα Παύλου Μυλωνά και ερευνητική εργασία του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Μυλωνά.

Μυλωνάς, Κωνσταντίνος

Αρχείο Λαγκαδιανού

 • GRGSA-YDR PRI020.01
 • Αρχείο
 • 1896-1914

Δελτίο προβιβασμού Δημοτικού Σχολείου, "Αttestato d' abilitazione".

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1926-1989

Άδειες, Νηολόγια πλοίων, Δελτία καυσίμων, Μηνιαία δελτία δραστηριοτήτων κ.ά..

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1983-1998

Δικαιολογητικά υγειονομικής περίθαλψης, οργάνωση γραφείων, υποβολή αιτήσεων δηλώσεων λεμβολογήσεως - νηολογήσεως και μεταβιβάσεων σκαφών αναψυχής.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1857-1981

Ανανεώσεις αδειών, απαγορεύσεις απόπλου, νηολόγια, προμήθειες, εφοδιασμός.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.05
 • Αρχείο
 • 1988-2007

Αναζητήσεις σκαφών, αναζητήσεις αλιεργατών.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1893-1975

Βιβλία Πρακτικών Λιμενικής Επιτροπής, βιβλία Καταχωρήσεων λιμενικών εισπράξεων, βιβλία Καθολικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής, φάκελος εγγράφων διαφόρων θεμάτων, λυτά έγγραφα.

Λιμενικό Ταμείο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.02
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Διαγωνίσματα, Βιβλία Ύλης, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.04
 • Αρχείο
 • 1977-1992

Βιβλία Φοίτησης, βιβλία Ύλης, απουσιολόγια, τίτλοι σπουδών, διαγωνίσματα.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.06
 • Αρχείο
 • 1955-1999

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, προσωπικό, προγράμματα - ύλη διδασκαλίας, αποτελέσματα.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.03
 • Αρχείο
 • 1974-1991

Βιβλία Ύλης, πρόχειρα διαγωνίσματα, έλεγχοι, μισθολογικά, καταστάσεις ασφαλίσεως προσωπικού, οικονομικά.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.05
 • Αρχείο
 • 1985-1995

Φάκελοι διαγωνισμάτων μαθητών, επαναληπτικών εξετάσεων ,βαθμολογίες, έλεγχοι ,καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, απουσιολόγια, μαθητικές εκλογές, μισθοδοτικά, Πανελλαδικές εξετάσεις, υπηρεσιακές μεταβολές, εκδρομές, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, οικονομικές καταστάσεις, οικονομικά έγγραφα, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, δημόσιες σχέσεις κ.ά..

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.07
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Φάκελος γραπτών β΄ τάξης (γαλλικά), σχολικό έτος 2000-2001. Ημερήσια δελτία απουσιών Α΄,Β΄,Γ΄ τάξης, καρτέλες συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Λυκείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1957-1990

Φάκελοι εγγράφων διαφόρων θεμάτων, δέματα με διαγωνίσματα, Βιβλία Απουσιών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών, Απουσιολόγια, Ποινολόγια μαθητών, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, Ευρετήρια Μαθητών, Ημερολόγια, Φύλλα Φ.Ε.Κ..

Λύκειο Ύδρας

Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα

 • GRGSA-YDR PRI017.01
 • Αρχείο
 • 1903-1932

Έγγραφα, βιβλίο φωτοτυπημένο, φωτοτυπίες, φωτογραφία, Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αρχείο Μοίρα

 • GRGSA-YDR PRI021.01
 • Αρχείο
 • 1828-1836

Φωτογραφημένο έγγραφο του 1846, έγγραφο του 1860, αντίγραφα εγγράφων.

Αρχείο Νικολάου Χαλιορή

 • GRGSA-YDR PRI011.01
 • Αρχείο
 • 1924-1930

Επιστολές, καρτ ποστάλ, μπιλιέτο.

Χαλιορής, Νικόλαος

Αρχείο Π. Βούλγαρη

 • GRGSA-YDR PRI013.01
 • Αρχείο
 • 1883-1945

Προσωπικό αρχείο, γενεαλογική έρευνα, τόμοι με αρχειακό υλικό, βιβλίο "Αρχείο Π. Βούλγαρη".

Βούλγαρης, Π.

Αρχείο Πελοπίδα Κακογιαννάκη

 • GRGSA-YDR PRI026.01
 • Αρχείο
 • 1964-1965

Φωτογραφίες, φωτοτυπία από εξώφυλλο περιοδικού.

Κακογιαννάκης, Πελοπίδας

Αρχείο Σπήλιου Σπηλιώτη

 • GRGSA-YDR PRI033.01
 • Αρχείο
 • 1877-1901

Προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Νερούζου.

Σπηλιώτης, Σπήλιος

Αρχείο Σπυρίδωνα Κριεζή

 • GRGSA-YDR PRI016.01
 • Αρχείο
 • 1856-1994

Φάκελοι αποδείξεων, φάκελοι συνταγών, έγγραφα, βιβλίο, ναυτικό φυλλάδιο, φωτογραφίες.

Κριεζής, Σπυρίδων

Αρχείο Σωματείου Φίλων Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR COL003.01
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Καταστατικό, ιδρυτικά έγγραφα, αιτήσεις και καταστάσεις μελών, βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ., καταστάσεις μισθοδοσίας.

Σωματείο Φίλων Ι.Α.Μ.Υ.

Αρχείο Σώματος Ελληνίδων Οδηγών Ύδρας

 • GRGSA-YDR COL001.01
 • Αρχείο
 • 1972-1980

Βιβλία Πρακτικών, βιβλία Ταμείου, βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, φάκελοι εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, φάκελοι εσόδων - εξόδων, μία σφραγίδα.

Σώμα Ελληνίδων Οδηγών Ύδρας

Αρχείο Τελωνείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1861-1985

Φάκελοι διαφόρων θεμάτων, βιβλία Αποθήκης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ημερολόγια Τελωνειακού Ταμείου, βιβλία Ταμείου, βιβλία Ισοζυγίου.

Τελωνείο Ύδρας

Αρχείο Τελωνείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Βιβλία Αλληλογραφίας, βιβλία Τελωνειακού Ταμείου, τελωνειακοί Κώδικες, βιβλία Τελωνειακού Ισοζυγίου.

Τελωνείο Ύδρας

Αρχείο Τζώννη και Lefaivre

 • GRGSA-YDR PRI047.01
 • Αρχείο
 • 1972

Μεταπτυχιακή εργασία για το έργο του Ισπανού αρχιτέκτονα Sandiago Calatrava.

Τζώννης, Αλέξανδρος

Αρχείο Υδραϊκού Συνδέσμου Αμερικής

 • GRGSA-YDR PRI018.01
 • Αρχείο
 • 1951-1960

Έγγραφα, βιβλία, καρτ ποστάλ, φωτογραφίες, επιστολόχαρτα, φάκελοι.

Υδραϊκός Σύνδεσμος Αμερικής

Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR ADM009.01
 • Αρχείο
 • 2000-2010

Φάκελοι εκδηλώσεων Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.), φάκελοι εγκυκλίων, Φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.

Φορέας Διαχείρισης Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR ADM009.02
 • Αρχείο
 • 2010-2013

Φάκελοι εκδηλώσεων, φάκελοι εγκυκλίων, φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.

Φορέας Διαχείρισης Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ι.Α.Μ.Υ.

 • GRGSA-YDR ADM009.03
 • Αρχείο

Φάκελοι εκδηλώσεων, φάκελοι εγκυκλίων.

Φορέας Διαχείρισης Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας (Ι.Α.Μ.Υ.)

Αρχείο καραβιού ''Ελένη Π.''

 • GRGSA-YDR PRI027.01
 • Αρχείο
 • 1985-1993

Έγγραφα του διατηρητέου παραδοσιακού σκαριού "Ελένη Π.": Φορτωτικές και Ημερολόγιο πλοίου.

Αρχείο οικογένειας Βερβενιώτη

 • GRGSA-YDR BLA001.01
 • Αρχείο
 • 1866-1927

Αλληλογραφία, εγκύκλιοι, αποδείξεις, γραμμάτια, τηλεγραφήματα.

Βερβενιώτη, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Δαρδανού

 • GRGSA-YDR PRI024.01
 • Αρχείο
 • 1835-1836

Φωτοτυπίες εγγράφων σχετικών με την οικογένεια Δαρδανού.

Δαρδανού, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Μάτση

 • GRGSA-YDR PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1934-1966

Φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, αιτήσεις δανείων, υπόδειγμα διαθήκης, αγωγές.

Μάτση, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.01
 • Αρχείο
 • 1765-1982

Έγγραφα που αφορούν μέλη της οικογενείας Μαυριδερού της Ύδρας.

Μαυριδερού, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Πωπ

 • GRGSA-YDR PRI030.01
 • Αρχείο
 • 1686-1849

Ιδιωτικό αρχείο Ζηνόβιου Πωπ, αρχείο οικογένειας Χατζή.

Πωπ, Ζηνόβιος

Αρχείο οικογένειας Τζερεμέ

 • GRGSA-YDR PRI025.01
 • Αρχείο
 • 1924-1986

Διαβατήρια, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις εργασίας, βιβλιάριο υγείας, φύλλο Μητρώου Βασιλικής Αεροπορίας, φωτογραφίες, λεξικό, γαλλικό βιβλίο.

Τζερεμέ, οικογένεια

Ιδιωτικό Αρχείο Αντωνίου Μόσχου

 • GRGSA-YDR PRI036.01
 • Αρχείο
 • 1908-2015

Αντίγραφο πτυχίου Φιλοσοφικής,Πέντε τόμοι Υπόμνημα για τα Δωδεκάνησα,Αποδείξεις πληρωμών ασφαλιστών,Ασφαλιστικό βιβλιάριο και τρία αποκόμματα εφημερίδων

Ιδιωτικό Αρχείο Ηρακλή Κόντου

 • GRGSA-YDR PRI044.01
 • Αρχείο
 • 2008

Ογδόντα πρωτότυπες διαφάνειες ζωγραφικών έργων του Π.Παντελάκη, Πέντε DVD που αφορούν τον Π.Παντελάκη, 65 έγχρωμες φωτογραφίες ζωγραφικών έργων του Π.Παντελάκη

Ιδιωτικό Αρχείο Νικολάου Κυριαζή

 • GRGSA-YDR PRI045.01
 • Αρχείο

Προσχέδια (ανθίβολα) του ζωγράφου Π.Παντελάκη,12 αφίσες με χριστιανικές εικόνες και ασπρόμαυρη φωτογραφία εποχής από την βάφτιση του Π.Παντελάκη

Ιστορικό Αρχείο της Κοινότητος Ύδρας

 • GRGSA-YDR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1708 - 1882

Χειρόγραφα (1708 - 1835), χειρόγραφοι κώδικες ( 1788 - 1835), Φάκελλοι χειρογράφων εγγράφων (1775 - 1882), βιβλία έντυπα ( 1793 - 1899).

Συλλογή Ίνγκριντ Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI039.02
 • Αρχείο
 • 1867-1986

9 ναυτικοί χάρτες, 3 οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφιών, 29 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, 1 τρίπτυχο με 6 φωτογραφίες, απόκομμα εφημερίδας με το νεοκλασικό του Δ. Κουντουριώτη, 1 φύλλο της εφημερίδας "Ζακυνθιακή", 1 μεταλλική βάση κορνίζας, 2 επαγγελματικές κάρτες.

Κουντουριώτη, Ίνγκριντ

Συλλογή Αγγελικής Γεωργακή

 • GRGSA-YDR PRI004.01
 • Αρχείο
 • 1819-1825

Φύλλα Εφημερίδας "Ο Φίλος του Νόμου" 1824-1825. Επιστολή των κατοίκων της Νήσου Ύδρας "προς τους Καπεταναίους και Ναύτας του Ελληνικού στόλου" του 1821 και πιστοποιητικό χορηγηθέν στον Υδραίο καπετάνιο Νικ. Αντων. Μπίκο από τον Ρώσο αυτοκράτορα το 1819.

Γεωργακή, Αγγελική

Συλλογή Αθηνάς Κασούμη

 • GRGSA-YDR PRI038.01
 • Αρχείο
 • 1903-2009

Ιδιωτικό αρχείο οικογένειας Τσιγκάρη, Δ.Μπούρα και Δημητρίου Κασούμη.

Κασούμη, Αθηνά

Συλλογή Αικατερίνης Παούρη

 • GRGSA-YDR PRI052.01
 • Αρχείο
 • 1915-1970

6 φωτογραφικά άλμπουμ, 2 οικονομικά βιβλία, 4 άλμπουμ δίσκων βινυλίου, 55 δίσκοι βινυλίου, 1 αφίσα γυναικείας μορφής, 1 καρτ ποστάλ που απεικονίζει τον Μυστικό Δείπνο.

Παούρη, Αικατερίνη

Συλλογή Ανδρέα Καραγιαννόπουλου

 • GRGSA-YDR PRI042.01
 • Αρχείο
 • 1956-1989

Ένα μαθητολόγιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.

Καραγιαννόπουλος, Ανδρέας

Συλλογή Ανδρομάχης Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI059.01
 • Αρχείο
 • 1887-1935

Σαράντα επτά (47) συλλυπητήρια τηλεγραφήματα προς την οικογένεια του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη από επιφανή πρόσωπα της εποχής.
Ένα (1) τευχίδιο του Στεφάνου Ι. Καλλέργη με τίτλο "Έθνικός Ύμνος της Αθανάτου Ύδρας", ένα (1) φυλλάδιο με ποίημα της εποχής των πολέμων 1912-1913 (ανάτυπο).
Ένα (1) φωτοαντίγραφο του "Ύμνου της Ύδρας", του Γεωργίου Σαχίνη.
Ένα (1) λεύκωμα με ενδυμασίες των υπαξιωματικών και ναυτών του Πολεμικού Ναυτικού.
Ένα φωτογραφικό άλμπουμ με φωτογραφίες από την τελετή ονοματοδοσίας και καθέλκυσης του αντιτορπιλικού "Κουντουριώτης".

Κουντουριώτη, Ανδρομάχη

Συλλογή Βασιλείας Κατσάνη

 • GRGSA-YDR PRI058.01
 • Αρχείο
 • 1926-1981

Ένα (1) έντυπο με το πρόγραμμα των εγκαινίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, πέντε (5) φύλλα εφημερίδων εποχής, ένα (1) φυλλάδιο με τίτλο "Διατί είμεθα Βασιλόφρονες".

Κατσάνη, Βασιλεία

Συλλογή Δάκη Ιωάννου

 • GRGSA-YDR PRI057.01
 • Αρχείο
 • 1757-1938

Επτά (7) χαρακτικά, ένα (1) ομόλογο του Υπουργείου οικονομικών του 1906, μία (1) υδατογραφία, ένα (1) σχέδιο με τίτλο "Ύδρα", δεκατέσσερις (14) φωτογραφίες εποχής (Νικ. Βότσης, Λασκαρίνα Ν. Μπούμπουλη, Ιωάννης Ν. Βότσης, αδελφοί Κουντουριώτη κ.ά.) και μία (1) φωτογραφία εντός κάδρου, που απεικονίζει το θωρηκτό "Άβέρωφ".

Ιωάννου, Δάκης

Συλλογή Δημήτριου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.07
 • Αρχείο

Έγγραφα που αφορούν τον Αντώνιο Οικονόμου και δοκίμιο του βιβλίου ''Γενεαλογικά Σημειώματα'' σχετικά με το γένος Οικονόμου της Ύδρας.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Δημήτριου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.08
 • Αρχείο

Αντίγραφο της διαθήκης του σπετσιώτη Πέτρου Γουδή και δοκίμια του βιβλίου ''Γενεαλογική Μνήμη'' σχετικά με το γένος Γκίκα της Ύδρας.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 122