Τυχερό (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τυχερό (Έβρος)

Αντίστοιχοι όροι

Τυχερό (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Τυχερό (Έβρος)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Τυχερό (Έβρος)

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Τυχερού

 • ADM019
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Βιβλία κίνησης ασθενών, βιβλία υλικού, βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Αγροτικό Ιατρείο Τυχερού (Έβρος)

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού

 • ADM023
 • Αρχείο
 • 1946-2014

Βιβλία θεωρήσεων αδειών, βιβλία δειγματοληψιών, βιβλία επιθεωρήσεων, βιβλία εγκληματιών, βιβλία δύναμης.

Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού (Έβρος)

Αρχείο Δήμου Τυχερού

 • MUN003
 • Αρχείο
 • 2007-2008

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι εγκυκλίων-διαταγών.

Δήμος Τυχερού (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τυχερού

 • EDU024
 • Αρχείο
 • 1949-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο υλικού, βιβλία γενικού ελέγχου.

Δημοτικό Σχολείο Τυχερού (Έβρος)

Αρχείο Κοινότητας Τυχερού

 • MUN025
 • Αρχείο
 • 1949-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, βιβλία βεβαιουμένων εσόδων, βιβλία καθολικά εξόδων.

Κοινότητα Τυχερού (Έβρος)