Αρχείο ADM004.02 - Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM004.02

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1968 - 1990 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

36 φάκελοι εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

119

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

To αρχείο περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) φακέλους με έγγραφα περί:
α) εργασίας, προϋπηρεσίας, ασφάλισης, αποδοχών, εργατικών διαφορών εργαζομένων, β) λειτουργίας επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, γ) λειτουργίας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λακωνίας, Μαθητικής Εστίας Σπάρτης και Μαθητικής Εστίας Μολάων, Εργατικής Εστίας, Εργατικών Κατοικιών, δ) σωματείων, οργανώσεων, ομοσπονδιών, συλλόγων, ε) προσωπικού Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες