Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Τράπεζας

Πεδίο επικοινωνίας

 

Καθηγητής Κώστας Π. Κωστής, Σύμβουλος Διοικήσεως, Ανδρομάχη Θεοδωροπούλου, Νεκτάριος Μαλαγαρδής, Αναστάσιος Στεργίου

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Σοφοκλέους 11

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 59

Τηλέφωνο

210 326 2450-1

Fax

210 650 6010

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό τη διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον Όμιλό της. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η διάσωση, ταξινόμηση και φύλαξη των αρχειακών συλλογών, η αναζήτηση νέου υλικού για τον εμπλουτισμό των συλλογών αυτών και η διατήρηση των πιο σημαντικών τεκμηρίων από την καθημερινή λειτουργία της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου. Επιπλέον, μεριμνά για την υποστήριξη εκδόσεων που αναφέρονται στην ιστορία των επιχειρήσεων καθώς και εκθέσεων ή άλλων ανάλογων εκδηλώσεων και αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank έχει σήμερα στη διάθεσή του έναν πολύ μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού που περιλαμβάνει έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και αναμνηστικά αντικείμενα. Ένα σημαντικό μέρος των ντοκουμέντων αυτών έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποιήσεως.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Σοφοκλέους 11
Αθήνα, Αττική
GR 105 59