Αρχείο 28 - Συλλογή Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR EMIAN 28

Τίτλος

Συλλογή Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάου

Ημερομηνία(ες)

  • 1974–1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Αθηνά Γιάνναρου-Νικολάου γεννήθηκε στη Σαλμώνη Ηλείας και υπήρξε στέλεχος της Νεολαίας ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Με το πραξικόπημα του 1967 εντάχθηκε στο ΚΚΕ και στη διάσπαση συμπαρατάχθηκε με το Γραφείο της Κ.Ε. του ΚΚΕ Εσωτερικού, συμβάλλοντας, στα χρόνια της παρανομίας αλλά και μετά το 1974, στη συγκρότηση των οργανώσεων της Αθήνας του ΚΚΕ Εσ. Έως σήμερα συνεχίζει να είναι ενταγμένη πολιτικά στο χώρο της τιτλοφορούμενης Ανανεωτικής Αριστεράς. Το 1988 εξέδωσε το πρώτο λογοτεχνικό της έργο και έκτοτε ασχολείται σταθερά με τη λογοτεχνία. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΕΜΙΑΝ.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης


Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συλλογή της Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάουπεριλαμβάνει ένα φάκελο με στοιχεία για τον Γρηγόρη Γιάνναρο, τον Μπάμπη Δρακόπουλο, το ΚΚΕ Εσ. κλπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

-

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει σε: Μικρές Συλλογές

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

GREMIAN

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες