Αρχείο - Αρχείο Γενικού Προξενείου Παρισίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Γενικού Προξενείου Παρισίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1918 - 1977 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ζητήματα κληρονομικά, ληξιαρχικά, οικονομικά, ναυτιλιακά, προξενικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά, εξαφανίσεις Ελλήνων στη Τουρκία, καταχρήσεις σε βάρος Δημοσίου, ελληνο-γαλλικές εμπορικές συμφωνίες, αναζητήσεις - πληροφορίες για Έλληνες στο εξωτερικό, στρατιωτικά θέματα, εκκλησιαστικά θέματα, απονομή μεταλλείων - παρασήμων, καταγραφή Ελλήνων υπηκόων, νομικά ζητήματα, πολιτογραφήσεις ομογενών, δικαστικές υποθέσεις και πρακτικά, Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, αιτήσεις εργατών για εργασία στη Γαλλία, επιστράτευση Ελλήνων υπηκόων κατοίκων Γαλλίας, απόδημος ελληνισμός Αιγύπτου και Αιθιοπίας, Αρχιεπισκοπές Αμερικής και Αυστραλίας, Έλληνες και ελληνική περιουσία στη Νότια Αφρική, Παμμακεδονική Ένωση, ζητήματα απόδημου ελληνισμού, κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 14/10/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες