Αρχείο GR HESG-NHM/15643-15740 - Αρχείο Νεοφύτου Καρύστου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/15643-15740

Τίτλος

Αρχείο Νεοφύτου Καρύστου

Ημερομηνία(ες)

  • 1815-1850 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (περί τα 67 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1790 - 1851)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νεόφυτος Καρύστου (Φύλλα Ευβοίας 1790-Χαλκίδα 1851) ήταν κληρικός, φιλικός και αγωνιστής του 1821 αναπτύσσοντας έντονη δράση κυρίως στην περιοχή της Ν. Εύβοιας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Θεοφανώ Θ. Αλεξοπούλου (1901)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές, αναφορές, εφοδιαστικό δίπλωμα της Φιλικής Εταιρείας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Δελτία περιγραφής

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες