Αρχείο 0007 - Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0007

Τίτλος

Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1987 – 1992 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

30 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ) δηµιουργήθηκε το 1987 ως µετεξέλιξη του ΚΚΕ εσ.Αποτέλεσε µία από τις βασικές συνιστώσες στη δηµιουργία του «Συνασπισµού της Αριστεράς και της προόδου». Αυτοδιαλύθηκε το 1992, όταν ο Συνασπισµός µετεξελίχθηκε σε κόµµα.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ιδρυτικό συνέδριο (1987): προετοιµασία, εισηγήσεις, αποφάσεις, ψηφίσµατα,αποφάσεις, δηµοσιεύµατα τύπου

Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Ε.ΑΡ.

Ανακοινώσεις και αποφάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου

2o Συνέδριο (1990)

∆ιαρκή Συνέδρια της Ε.ΑΡ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επίπεδο περιγραφής φακέλου ΑΝΤΙ ΓΙΑ Βλ. αναλυτική καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία των Πολίνας Ιορδανίδου, Άντας Κάπολα, Τάσου Σακελλαρόπουλου, Αγγελικής Χριστοδούλου), Η Νεολαία Λαµπράκη τη δεκαετία του 1960.Αρχειακές τεκµηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις, ΙΑΕΝ / ΚΝΕ Ε.Ι.Ε, Αθήνα 2008 -

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες