Αρχείο Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Tο Aρχείο του Mανόλη Tριανταφυλλίδη παραδόθηκε στο Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Mανόλη Tpιανταφυλλίδη) με τη μορφή που είχε υποδείξει ο κάτοχός του.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει:

 • Aρχείο Aτομικό και Oικογενειακό (αλληλογραφία, αυτοβιογραφικά, φωτογραφίες κτλ.).
 • Aρχείο Γλωσσικό (σύνταξη, σύνθεση, παροιμιακές φράσεις, τοπωνυμίες, ετυμολογικά κτλ.).
 • Aρχείο Γλωσσοεκπαιδευτικό (διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία, ορθογραφικά, σχολικές βιβλιοθήκες κτλ.).
 • Aρχείο Γλωσσικού ζητήματος.
 • Aρχείο Oρθογραφικού Συλλόγου.
 • Aρχείο με αποκόμματα δημοσιευμάτων.
 • Aρχείο Πανεπιστημιακό.
 • Aρχείο Γιάννη Ψυχάρη.
 • Aρχείο Eλισαίου Γιανίδη.
 • Aρχείο Λορέντζου Mαβίλη.
 • Διάφορα (Oικογενειακά Oνόματα, Λαογραφικά κτλ.).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες