Αρχείο 18 - Συλλογή Damian Mac­Con Uladn

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR EMIAN 18

Τίτλος

Συλλογή Damian Mac­Con Uladn

Ημερομηνία(ες)

  • 1955–1961, 1963–1966 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

O Damian Mac­Con Uladn είναι Ιρλανδός ιστορικός

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης


Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Σκόρπια έγγραφα που ανέσυρε από κάδο απορριμάτων στην Αθήνα και προσέφερε στην ΕΜΙΑΝ ο νεαρός Ιρλανδός ιστορικός Damian Mac­Con Uladn. Πρόκειται για ημερήσιες διαταγές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών (1956–1960), έγγραφα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, μελέτη για την KGB (1963) κ.ά. Το πιο ενδιαφέρον τμήμα αποτελούν δακτυλογραφημένες εκθέσεις και αναφορές ασφαλιτών που παρακολουθούσαν κινήσεις δημοκρατικών Κυπρίων φοιτητών, στελεχών του φοιτητικού κινήματος (1961), αντίστοιχη καταγραφή συζήτησης στα κεντρικά γραφεία της ΕΔΑ Πειραιά, φωτογραφικό υλικό παρακολουθήσεων κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

-

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει σε: Μικρές Συλλογές

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

GREMIAN

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες