Μητρώα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητρώα

Equivalent terms

Μητρώα

Σχετικοί όροι

Μητρώα

74 Αρχειακή περιγραφή results for Μητρώα

74 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA. 40
 • Αρχείο
 • 1941-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Υλικού, Μητρώα Υποζυγίων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου & φάκελλοι αρχείου, έργων, οικοδομικών αδειών, απαλλοτριώσεων, Εθνικού Οργανισμού Καπνού & Εφορείας Καπνού

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Αετού

Aρχείο Κοινότητας Αμπελακιώτισσας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 71
 • Αρχείο
 • 1872-1999

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Μητρώα απογραφής κτηνών και φάκελοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών θεμάτων, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, πολιτιστικών θεμάτων, Συλλόγων κ.λ.π.

Δήμος Αποδοτίας, Κοινότητα Αμπελακιώτισσας

Aρχείο Κοινότητας Ανθοφύτου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 22
 • Αρχείο
 • 1863-1998

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό, Μητρώα, Βιβλία Ληξιαρχείου, Ταμείου, Κτηματολογίου, Πιστώσεων, Προϋπολογισμών & φάκελοι κοινοτικών έργων, γενικής αλληλογραφίας, δικαιολογητικών ενταλμάτων, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, πιστοποιητικών υποζυγίων, δελτίων ετήσιας γεωργικής στατιστικής

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Ανθοφύτου

Ένωσις Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεοράσεως (ΕΤΕΚΤ)

 • GR-ASKI- 0005.04.019.026.389-398
 • Αρχείο
 • 1950-1967
 • Καταστατικό – αρχαιρεσίες - µητρώα µελών Πληροφοριακά δελτία της ΕΤΕΚΤ
 • Ατοµικοί φάκελοι µελών της Ένωσης κατά ειδικότητα: διευθυντές παραγωγής, φροντιστές, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και βοηθοί σκηνοθέτες, τεχνίτες σκηνικών, σκηνογράφοι, µακετίστες, ενδυµατολόγοι, µακιγιέρ, φωτογράφοι, οπερατέρ, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί ήχου, µπούµαν, µηχανικοί, τεχνικοί εργαστηρίου, µοντέρ

Ένωσις Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεοράσεως (ΕΤΕΚΤ)

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών, μητρώα νηπίων, βιβλία εσόδων-εξόδων και υλικού, οικονομικούς απολογισμούς, μισθολόγια, ημερολόγιο χρηματικής διαχείρισης, χρηματικά εντάλματα και πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Β' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN010.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 2008

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία υλικού, τροφίμων και αποθήκης, βιβλίο γενικού ιματισμού, καθολικά βιβλία χρηματικής διαχείρισης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φακέλους διοικητικού αρχείου και οικονομικών στοιχείων, καθώς επίσης και φωτογραφίες.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Β' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Γενικής Κλινικής Κλεάρχου Σάπκα

 • GR GRGSA_LAR BLA002.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2003

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία (1966 - 1968), ταμειακά δικαιολογητικά (1969 -1990), δικαιολογητικά γιατρών (1985), δικαιολογητικά εξόδων (1965 - 1968), κρατήσεις και αποδοχές από ασφαλιστικά ταμεία (1985-1999), Ι.Κ.Α (1966-1992), Τ.Ε.Β.Ε (1976-1986), ημερολόγια διαφόρων πράξεων (1960-1989), βιβλία ταμείου (1960-1992), βιβλία ημερολογίου (1960-1983), βιβλία απογραφών (1960-1984), καθολικά (1960-1992), βιβλίο δημοσίων υπαλλήλων (1986-1996), βιβλία εξόδων (1968-1984), βιβλία και ευρετήρια χρεωστών πιστωτών (1960-1992), δικαιολογητικά οικονομικής εφορίας (1967-1990), μεριδολόγια ασθενών και ευρετήρια (1960-1995), μεριδολόγια παρακλινικών εξετάσεων ιατρών (1964-1996), βιβλίο αδειών προσωπικού (1977-1992), αναγγελίες πρόσληψης μισθωτών (1979-1991), βιβλία αμοιβών και δαπανών ιατρών (1960-1967), μισθοδοτικές καταστάσεις (1960-1962), βιβλίο καταγραφής ασθενών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (1991-1997), μητρώα εισόδου-εξόδου ασθενών (1960-1996), μητρώα ασθενών (1976-1987), μητρώο χειρουργείου (1981-1990), βιβλία εγχειρήσεων (1964-1969), βιβλία γενικής περιγραφής χειρουργικών περιπτώσεων (1978-1981), βιβλίο χειρουργείου ΩΡΛ (1975-1988), βιβλίο ακτινολογικών καταστάσεων (1970-1998), βιβλίο εργαστηριακών ευρημάτων (1978-1979), ιστολογικές εξετάσεις (1960-1995), καρτέλες ασθενών (1990-1995), βιβλίο λογοδοσίας της κλινικής "Ευτύχιος Πατσίδης" (2002-2003).

Γενική Κλινική Κλεάρχου Σάπκα

Αρχείο Δ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2005

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, παρουσιολόγια νηπίων και προσωπικού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, καθολικά χρηματικής διαχειρίσεως, βιβλία υλικού και αλληλογραφία.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Δ' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Δήμου Αμπελώνα

 • GR GRGSA_LAR MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1840 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από 67 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1914-1998), 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας ειδικών αποφάσεων (1964-1995), 38 φακέλους με εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1945-1984), 1 φάκελο που αφορά ιδρυτικά στοιχεία (1962), 2 φακέλους που αφορούν τους κοινοτικούς άρχοντες (1950-1969), 24 βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1900-1975), 5 πρόχειρα πρακτικά συνεδριάσεων (1964-1977), 15 βιβλία αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1918-1954), 1 φάκελο με αντίγραφα αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1955-1966), 1 φάκελο με έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία Κοινοτικού Συμβουλίου (1955-1966), 5 φακέλους με έγγραφα που αφορούν το προσωπικό (1950-1986), 19 φακέλους με λογιστικά στοιχεία (1913-1969), 3 φακέλους που αφορούν τη λειτουργία του κοινοτικού καταστήματος (1934-1966), 13 φακέλους για διάφορους εορτασμούς και τη Γιορτή Κρασιού (1957-1997), 5 φακέλους για την ακίνητη περιουσία (1926-1968), 1 φάκελο για την κινητή περιουσία (1960-1966), 4 φακέλους περί κοινοτικών βοσκών και δασών (1946-1964), 1 φάκελο για το κτηματολόγιο (1959), 2 βιβλία δημοτολογίου (1915-1927), 4 ευρετήρια δημοτών (1949-2002), 4 φακέλους με έγγραφα που αφορούν το δημοτολόγιο (1932-1981), 5 μητρώα αρρένων (1831-1949), 1 μητρώο αρρένων Κοινότητας Βρυοτόπου (1840-1949), 4 φάκελοι με έγγραφα που αφορούν το Μητρώο Αρρένων (1915-1967), 8 φακέλους που αφορούν ταξινομήσεις κτηνών, οχημάτων κλπ. (1956-1968), 3 φακέλους για την φορολογία και τις εισφορές (1954-1964), 3 φακέλους για την ύδρευση (1954-1969), 1 φάκελο για την άρδευση (1960-1965), 1 φάκελο για το φωτισμό (1950-1966), 1 φάκελο για την καθαριότητα οδών (1963-1965), 1 φάκελο για το κοινοτικό ιατρείο (1956-1967), 2 φακέλους για την πρόνοια (1949-1968), 4 φακέλους για την εκπαίδευση και τους συλλόγους (1937-1966), 1 φάκελο για την οδοποιία (1953-1965), 1 φάκελο για υποθέσεις επίλυσης φορολογικών διαφορών (1954-1966), 1 φάκελο για τα σφαγεία (1958-1976), 7 φακέλους για γεωργικά, κτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα (1951-1970), 1 φάκελο για την αγροτική ασφάλεια (1940-1962), 1 φάκελο για την οικονομική εφορία (1959-1965), 53 βιβλία δηλώσεων και αδειών καπνού (1936-1968), 5 φακέλους για την καλλιέργεια καπνού και την Εφορεία Καπνού (1950-1970), 1 φάκελο για την χωροφυλακή (1951-1966), 5 φακέλους για εκλογές (1946-1974), 1 φάκελο για εμπόριο (1962-1966), 1 φάκελο για αποδημία - μετανάστευση (1962-1965), 1 φάκελο για το Νομαρχιακό Ταμείο (1951-1962), 1 φάκελο με εγκυκλίους γενικών θεμάτων (1961-1964), 12 φακέλους για το ληξιαρχείο (1938-1982), 1 φάκελο με συμβολαιογραφικές πράξεις (1885-1954).

Δήμος Αμπελώνα

Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών

 • GR GRGSA-IAE ΔΗΜ.1.1.
 • Αρχείο
 • 1923-1957

Πρωτόκολλα, Δημοτικοί κατάλογοι, Μητρώα

Δήμος Ιωαννιτών

Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Απολογισμός, Κοινωνική Πρόνοια, Σχολικά Συσσίτια, Γεωργία , Εκλογικά, Αποφάσεις κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα Αρρένων-Θηλέων, Προϋπολογισμοί, Βιβλία προσωπικής εργασίας, Φάκελοι Λογοδοσίας, Πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων, Βιβλία Δηλώσεων κατοχής Ζώων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Δημόσια Έργα, Αιτήσεις-Βεβαιώσεις

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Αρχείο δήμου Πύλου-Νέστορος/Κοινότητας Ίκλαινας

 • GR GRGSA-MES MUN044.01
 • Αρχείο
 • 1921-1998

βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου Ίκλαινας, φάκελος ιδρυτικών στοιχείων-ορίων-τοπικής ιστορίας, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών ετών 1963-1988, αποσπάσματα από γενικά μητρώα αρρένων και θηλέων έτους 1914, βιβλία κινήσεως ασθενών αγροτικού ιατρείου, βιβλία εμβολιασμών, μητρώο ασφαλισμένων αγροτών, βιβλίο διανομών τροφίμων Αμερικανικής βοήθειας, βιβλίο κοινωνικής πρόνοιας ενορίας Ίκλαινας, φάκελος σεισμοπλήκτων, φάκελοι για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων, κατασκευή κοινοτικού γραφείου και ύδρευση, πρωτόκολλα Ο.Γ.Α., μητρώα απογραφής υποζυγίων, πιστοποιητικά κυριότητας υποζυγίων, απολογισμοί κοινότητας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διάφοροι εγκύκλιοι κ.ά.

Δήμος Πύλου-Νέστορος, Κοινότητα Ίκλαινας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστρίου (Σχολικό Κέντρο)

 • GR GRGSA-THE EDU.210
 • Αρχείο
 • 1945-2012

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων , Βιβλίο Μητρώου, Ημερήσιος Έλεγχος, Βιβλίο καλλιτεχνικών εκθέσεων, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών

Δημοτικό σχολείο Καστρίου (Θεσπρωτία)

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ. ) Άργους

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.029.001
 • Αρχείο
 • 1943 - 1992

Καρτέλες φορολογούμενων, βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, οφειλετών, εσόδων - εξόδων, μισθολογικών μητρώων υπαλλήλων, ύδρευσης.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Άργους

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Κρανιδίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.062.001
 • Αρχείο
 • 19652 - 2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) και εισπρακτέων, καθυστερηματικοί κατάλογοι, μισθολογικά μητρώα, γενικά καθολικά, ευρετήρια κ.ά.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Κρανιδίου

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 9.1, 9.2
 • Αρχείο
 • 1927-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία καταχώρισης δαπανών, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικής επιτροπής παιδείας, ευρετήρια πράξεων δημοτικού συμβουλίου και δημαρχιακής επιτροπής, μητρώο ομογενών Ελευθερούπολης – μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, βιβλία και φάκελοι επιτροπής απόρων δημοτών, φάκελος δημοτικών ακινήτων, φάκελοι γεωργίας – κτηνοτροφίας και δασών, φάκελοι κοινωφελών έργων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.027.001
 • Αρχείο
 • 1953 - 2012

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία και φάκελοι οικονομικής διαχείρισης, μητρώο, καταστάσεις, κίνηση μελών, κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, συλλογικές συμβάσεις, αρχαιρεσίες, Ε.Σ.Υ. κ. ά.

Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας

Αρχείο Κοινότητας Αβραμηλιάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 79
 • Αρχείο
 • 1945-1995

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγιο, μητρώο θηλέων, ευρετήρια γεννήσεων, γάμων και θανάτων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Κοσμά

 • GR GRGSA-KAV RLA. 67
 • Αρχείο
 • 1946-1994

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο προσωπικής εργασίας, μητρώα υποζυγίων και οχημάτων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατάσταση ομήρων στη Βουλγαρία κατά την περίοδο της Κατοχής, κατάσταση επαναπατρισθέντων συμμοριοπλήκτων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο Κοινότητας Αιγάνης

 • GR GRGSA_LAR MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1850 - 2010

Το αρχείο αποτελείται από 21 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1963- 1998), 1 εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1982-1985), βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1981-1983), 38 φακέλους με εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1956-1998), φάκελο με εμπιστευτική αλληλογραφία (1982), έγγραφα που αφορούν ιδρυτικά στοιχεία, όρια κοινότητας και τοπική ιστορία (1959-1993), έγγραφα σχετικά με εκλογή ή διορισμό κοινοτικών αρχόντων (1963-1992), φάκελο ποινών και ηθικών αμοιβών κοινοτικών αρχόντων (1970-1981), έξοδα παραστάσεως ή οδοιπορικών (1981-1991), φάκελο ενώσεων και συνδέσμων (1981-1995), φάκελο χορηγιών, δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (1981-1998), 15 βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1998), 5 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (2010), αντίγραφα αποφάσεων (1951-2004), βιβλίο καταχωρίσεων εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1981-1983), εισερχόμενη αλληλογραφία από το Υπουργείο Εσωτερικών (1979), προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων της κοινότητας (1951-1995), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1981-1982), φακέλους με έργα (1981-1982), απολογισμούς (1967-1985), φάκελο εισφοράς για την ΤΥΔΚ (1973-1974), βιβλιοθήκη (1980-1986) και τεύχη τοπικών εφημερίδων (1987-2012, Δημοτικός κοινοτικός τύπος 1989-1998), βιβλία και περιοδικές εκδόσεις (1954-1995), αλληλογραφία σχετική με τελετές, δεξιώσεις και σημαιοστολισμούς (1981-1982), φάκελο για κοινόχρηστους χώρους κοινότητας (1931-1997), χάρτες Ν. Λάρισας (1990), φάκελο με στοιχεία για τη μεταβίβαση περιουσίας του 2/θ Δημ. Σχολείου και 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγάνης στον ΟΤΑ Αιγάνης (1994), φάκελο για ανέγερση κοινοτικού καταστήματος (1995-1996), φάκελο δικαιολογητικών ανέγερσης αποχωρητηρίων στα Μεσάγγαλα (1968-1979), φάκελο για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (1996), φυσικό αέριο (1991-1998), φάκελος για κοινοτικές βοσκές και δάση (1955-1981), κτηματολόγιο (1991-1992), γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1874-1948), βιβλίο μητρώο θηλέων (1872-1965), 3 πρωτόκολλα αλληλογραφίας εκδιδομένων πιστοποιητικών (1963-1972), 5 βιβλία μητρώα αρρένων (1985-1955), 7 βιβλία απογραφής υποζυγίων (1953-1964), 2 βιβλία απογραφής κτηνών (1966-1968), 2 βιβλία απογραφής οχημάτων (1953-1960), φάκελο με έγγραφα σχετικά με απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας (1971-1994), ΟΓΑ (1972-1984), ύδρευση και έργα ύδρευσης (1963-1997), άρδευση και αποχέτευση (1989-1997), φωτισμό (1961-1996), δικαιολογητικά για έκδοση αδειών χρήσης διαφήμισης (1990-1992), καθαριότητα οδών (1992-1982), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Υγειονομικής Επιτροπής (1968), φάκελο Υγειονομικής Υπηρεσίας (1977-1982), κατασκευή αγροτικού ιατρείου (1988-1989), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ΕΕΕ απορίας (1965-1975), βιβλίο πράξεων της ΕΕΕ απορίας (1972-1974), πρόνοια (1969-1982), φάκελο με έγγραφα για τα σχολεία (1985-1998), πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής δημοτικού σχολείου (1965-1987), βιβλίο κινητής περιουσίας νηπιαγωγείου Αιγάνης (1981-1986), φάκελο με έγγραφα σχετικά με οδοποιία, γέφυρες, υπονόμους (1981-1992), σχέδιο πόλεως (1983-1994), πολεοδομικά σχέδια (1982-1985), κατασκευή και συντήρηση οδών (1966-1996), 5 βιβλία προσωπικής εργασίας (1964-1978), βιβλίο προσωπικής εργασίας υδρονομέα (1993-1994), φάκελο προσωπικής εργασίας (1967-1980), φάκελο λοιπών υπηρεσιών (1972-1975), νεκροταφείο 1989-1992, πρωτόκολλο εκδιδομένων πιστοποιητικών παχύνσεως μόσχων (1965-1978), αλφαβητικό ευρετήριο και βιβλίο καρτελών παραγωγών (1957), διπλότυπο βιβλίο αγοραστών (1957), φάκελο με έγγραφα σχετικά με γεωργοκτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα (1933-1991), δηλώσεις διανομής αγροτεμαχίων (1985-1993), φάκελο διανομής ιδιοκτησίας Βασιλείου Ζάχου (1975-1996), επιδοτήσεις (1989), άδειες για απόσταξη στεμφύλων (1960-1987), δελτία υπαρχόντων αποθεμάτων (1970-1986), πιστοποιητικά υποζυγίων (1951), δηλώσεις ΑΤΕ (1953-1965), φάκελο στατιστικής (1980-1999), Οικονομική Εφορία (1973-1996), Εφορία Καπνού (1965-1982), ΟΤΕ (1983-1994), φάκελο με αλληλογραφία με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (1975-1982), βουλευτικές εκλογές (1972-1982), δημοψήφισμα (1973), 2 βιβλία καταγραφής μισθοδοσίας εργαζομένων (1974-1979), 3 βιβλία καταγραφής εισφορών ΙΚΑ (1981-1986), ΙΚΑ (1979-1986), άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1981-1998), φάκελο με ειδικά θέματα (1981-1982), βιβλίο πληθυσμού κοινότητας (1952), φάκελο εγγράφων αριθμήσεως οικοδομών και απογραφή πληθυσμού (1970-1971), εγκυκλίους γενικών θεμάτων, 2 βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου (1963-1978) και φάκελο με έγγραφα σχετικά με το ληξιαρχείο (1950-1998).

Κοινότητα Αιγάνης

Αρχείο Κοινότητας Αμπελακίων

 • GR GRGSA_LAR MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1840 - 2011

Το αρχείο περιέχει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1914-1954), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1988-2004), έγγραφα σχετικά με την εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1971-2000), βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1983-1942), βιβλία αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1966-1997), βιβλίο αποφάσεων προέδρου κοινότητας (1965-1970), αλληλογραφία σχετική με τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου (1975-1976), χειρόγραφα πρακτικά (1914-1974), αντίγραφα πρακτικών επί θητεία Σολωμού (1991-1993), αντίγραφα πρακτικών επί θητεία Μαργκά (1995-1999), αντίγραφα αποφάσεων (1987-2004), αντίγραφα αποφάσεων προέδρου (1992-1994), προσκλήσεις προς συνεδρίαση (1962-1982), βιβλίο μητρώου υπαλλήλων (1969-1987), βιβλίο ημερομισθίων (1987-1988), αλληλογραφία για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό (1974-2002), αλληλογραφία για διάφορα είδη ημερομισθίων (1988-1994), κοινοποιήσεις για κρατήσεις συντάξεων και ασφαλίσεων (1971-1975), βιβλίο καθολικό εσόδων (1971-1988), βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών κοινότητας (2008-2009), βιβλίο εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1962), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1971-1988), προϋπολογισμούς (1954-1991), λογιστικά (1907-2011), απολογισμούς (1915-1987), γενικά περί έργων απαλλοτριώσεων και δανείων (1970-2007), έργα (1988-2003), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1971-1977), ΤΥΔΚ (1970-1993), αλληλογραφία για ανέγερση και συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων (1966-1972), αλληλογραφία για έπιπλα, σκεύη, βιβλιοθήκη, συγγράμματα, περιοδικά, εφημερίδες (1971-1972), εκδόσεις-βιβλία (1974-2004), αλληλογραφία σχετική με τη λειτουργία του γραφείου (1970-1992), ακίνητη περιουσία (1971-1993), αλληλογραφία σχετική με κατασκευή κεντρικής πλατείας (1982), παιδικής χαράς (1971-2003), κατάληψη κοινοτικών κτημάτων (1963-1964), αρχοντικό Σβαρτς (1988), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1937-1991), αλληλογραφία σχετική με βοσκοτόπους και δικαιώματα βοσκής (1973-2010), διαχείριση κοινοτικών δασών (1974-1975), κτηματολόγιο (1957-1971), δημοτολόγιο (1960-1992), βιβλίο πράξεων ακυρώσεως αστυνομικών ταυτοτήτων (1969), αιτήσεις πολιτών για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας (1972-1974), βιβλία μητρώου αρρένων (1840-1958), αλληλογραφία σχετική με μητρώο αρρένων και αιτήσεις πολιτών (1972-1979), στρατολογικούς πίνακες (1972-2003), αλληλογραφία με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1971-1979), βιβλία απογραφής ίππων κ.ά. (1940-1960), πιστοποιητικά κατοχής ίππων (1954), τέλη χρήσεως κοινοτικής πλατείας (1974-1979), ύδρευση (1971-1994), άρδευση (1972-1999), φωτισμός (1971-1991), καθαριότητα (1979-1986), βιβλίο μητρώων εγκύων γυναικών (1964-1974), βιβλίο εμβολιασμών κοινότητας Μακρυχωρίου (1960-1987), βιβλίο εμβολιασμών κοινότητας Αμπελακίων (1960-1977), βιβλία ασθενών (1990-2002), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1991), υλικό κοινοτικού ιατρείου (1952-1978), πρόνοια (1953-1978), εκπαίδευση (1985-1992), οδοποιία και έργα οδοποιίας (1960-1992), σχέδιο πόλεως (1969-1973), Γεωργική Υπηρεσία (1911-1997), γεωργοκτηνοτροφική στατιστική (1971-1973), αποκατάσταση ακτημόνων (1971-1972), βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1974-1995), βιβλία πρακτικών γενικής συνέλευσης Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1994), βιβλία πρακτικών εποπτικού συμβουλίου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1994), βιβλίο απογραφών Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1992), αναλυτικό καθολικό Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1986), ευρετήριο μελών Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1990-1991), ημερολόγιο Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1992), καταστατικό και άλλα έγγραφα και αντικείμενα του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-2002), κτηνοτροφία (1971-1975), Αγροτική Τράπεζα (1970-1975), δασικά ζητήματα (1969-1974), αιτήσεις και πιστοποιητικά αμπελουργών (1974-1986), αγροτική ασφάλεια (1971-1975), Οικονομική Εφορία (1915-1916), Εφορία Καπνού (1976-1978), κατάλογο ενοριτών Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αμπελακίων (1905-1966), αλληλογραφία σχετική με χωροφυλακή και στρατό (1983-1988), αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (1976-1993), βιβλίο κρατήσεων κοινωνικού τουρισμού (1987-1991), βιβλίο πληθυσμού (1952), αλληλογραφία σχετική με βουλευτικές εκλογές και εκλογικούς καταλόγους κοινότητας Σπηλιάς (1914-1986), απογραφή (1990-1995), βιβλίο αποφάσεων Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως
(1971-1972), εγκυκλίους διαφόρων θεμάτων (1912-1991), ληξιαρχείο (1915-1940).

Κοινότητα Αμπελακίων

Αρχείο Κοινότητας Βαμβακούς

 • GR GRGSA_LAR MUN019.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 1997

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Βαμβακούς.
Περιλαμβάνει βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1943-1977), αποφάσεων προέδρου (1971-1997), κτηματολογίου, εκπαίδευσης, δανείων, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (1957-1998) και διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
Ο κύριος όγκος του διοικητικού αρχείου αποτελείται από εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων. Περιλαμβάνονται φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής των γεωργικών εκτάσεων, θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά, δικαίωμα βοσκής και καταγραφή των δηλώσεων καλλιεργειών, εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νόμους και διαταγές, υλικό σχετικό με την προετοιμασία εκλογικών αναμετρήσεων, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, και τη φορολογία καπνού. Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων και οικονομικά στοιχεία, π.χ. προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογοδοσία προέδρου, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφία με την Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν επίσης μεγάλο τμήμα του αρχείου. Τηρούνταν τα μητρώα αρρένων και οι στρατολογικοί πίνακες και καταγραφόταν η κίνηση του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται βιβλία δημοτολογίου και ληξιαρχείου και ευρετήρια όπως νεογέννητων, οικογενειακής μερίδας, υιοθεσιών (1945-1955), γεννήσεων, βαφτίσεων, θανάτων, γάμων.

Κοινότητα Βαμβακούς

Αρχείο Κοινότητας Γεωργιανής Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 24
 • Αρχείο
 • 1932-1985

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο αγροτών και κτηνοτρόφων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελος κτηματολογίου, χάρτες διανομών και οριστικής διανομής Νικήσιανης – Γεωργιανής Παγγαίου.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Γραβούνας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 75
 • Αρχείο
 • 1939-1995

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία προσωπικής εργασίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Δασολόφου

 • GR GRGSA_LAR MUN016.01
 • Αρχείο
 • 1920 - 2005

Το αρχείο αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της κοινότητας Δασολόφου και καλύπτει τα έτη 1920-2005. Περιλαμβάνει: βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσεων προέδρου, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και εξόδων, κτηματολογίου, εκπαίδευσης, κινητής περιουσίας, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από αλληλογραφία σχετική με θέματα καθημερινότητας των κατοίκων και αποτυπώνεται η διαδικασία λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου. Μέρος του αρχείου αποτελούν τα οικονομικά στοιχεία, όπως προϋπολογισμοί, απολογισμοί, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων. Το διοικητικό αρχείο της κοινότητας περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τις κοινοτικές, βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, την Εφορία Καπνού και τη φορολογία καπνού. Επίσης περιλαμβάνονται έγγραφα για θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά (σε αλληλογραφία με τη Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας) και κοινοτικά έργα, καθώς και φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής γεωργικών εκτάσεων, πληθυσμού και κτηρίων, αλλά και επεξηγηματικές εγκύκλιοι νομοθεσίας και διαταγών. Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν επίσης μεγάλο τμήμα του αρχείου. Καταγράφεται η κίνηση του πληθυσμού μέσα από τα μητρώα αρρένων, τους φακέλους γάμων, γεννήσεων και βαπτίσεων.

Κοινότητα Δασολόφου

Αρχείο Κοινότητας Διαλεκτού

 • GR GRGSA-KAV RLA. 80
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο κτηματολογίου, φάκελοι εκτελεσθέντων έργων κοινότητας .

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Διπόταμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 66
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο στατιστικών στοιχείων της κοινότητας, ευρετήρια γάμων, γεννήσεων και θανάτων, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ελευθερών

 • GR GRGSA_LAR MUN011.01
 • Αρχείο
 • 1900 - 2010

Το αρχείο αποτελείται από ένα βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1972-1990), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1962-1998), ένα ευρετήριο εντύπων, ένα ευρετήριο φακέλων, ένα βιβλίο επιδόσεως εγγράφων (1972), εμπιστευτική αλληλογραφία (1992), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1962-1995), έγγραφα με ιδρυτικά στοιχεία- όρια- τοπική ιστορία (1964-2005), αλληλογραφία σχετική με κοινοτικούς άρχοντες (1965-1998), λειτουργία συμβουλίου (1962-1994), βιβλία αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1966-1985), βιβλίο βεβαιούμενων εσόδων (1972), βιβλίο εξόδων (1969-1970), βιβλίο καθολικό (1960), αντίγραφα πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1967-2008), έγγραφα σχετικά με τα εξής αντικείμενα: μόνιμο και έκτακτο προσωπικό (1961-2009), προϋπολογισμούς (1962-2007), πάγια προκαταβολή (1982-1987), οικονομικά (1967-1997), απολογισμοούς (1995-1998), χρηματικά εντάλματα (1997), εορτασμούς (1974-1998), κοινοτικό κατάστημα (1965-2007), ακίνητη κοινοτική περιουσία (1958-1996), έσοδα εξ ακινήτου (1968-1997), δικαιώματα βοσκής (1970-1991), κτηματολόγιο (1967-2009). Επίσης στο αρχείο περιλαμβάνονται: βιβλίο δημοτολογίου (1955-1969), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (1964), βιβλίο πιστοποιητικών (1972-1977), βιβλίο παραχωρητηρίων (1974-1997), βιβλίο μητρώου αρρένων (1914-1948), βιβλίο μητρώου αρρένων (1900-1964), μεταβολές δημοτολογίου (1961-1998), στρατολογικοί πίνακες (1969-1999), βιβλίο πρωτοκόλλου ΟΓΑ (1961-2007), ευρετήριο ΟΓΑ, φόροι-τέλη-εισφορές (1968-1991), ΟΓΑ (1962-2009), βιβλίο πρωτοκόλλου Συνδέσμου Υδρεύσεως (1963-1966), Ύδρευση (1960-2009), έργα ύδρευσης (1972-2006), λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης (1974-2001), άδειες χρήσης νερού (1993-1997), έργα άρδευσης (1968-1993), φωτισμός (1975-1992), έργα φωτισμού (1996), καθαριότητα (1968-1995), Υγειονομική Υπηρεσία (1967-1999), πρόνοια (1966-1998), εκπαίδευση (1968-1995), αθλητισμός (1993), οδοποιία (2008), οικοδομικές άδειες (1982-1990), έργα οδοποιίας (1964-2008), βιβλίο υπόχρεων προσωπικής εργασίας (1970), ευρετήριο, προσωπική εργασία (1975-1978), φορολογικές διαφορές (1969-1981), βιβλίο παραγωγών (1967), γεωργικά και κτηνοτροφικά ζητήματα (1991-2007), επιδοτήσεις (1981-2006), τοπογραφικός χάρτης (1928, 1986), βιβλίο πρωτοκόλλου ΕΛΓΑ (1996-2008), ΕΛΓΑ (1972-2009), αλληλογραφία με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (1964-1998), εκλογές (1968-2007), αλληλογραφία για γενικά θέματα (1969-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1980-1984), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου εκθέσεων (1967-1982), ευρετήριο γεννήσεων (1944-1964), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου γεννήσεων (1956-1976), ευρετήριο γάμων (1956-1962), ευρετήριο ληξιαρχικών πράξεων γάμων (1956-1967), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου γάμων (1956-1982), ευρετήριο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων (1956-1972), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου θανάτων (1956-1982), ληξιαρχείο (1967-1997).

Κοινότητα Ελευθερών

Αρχείο Κοινότητας Ερατεινού

 • GR GRGSA-KAV RLA. 82
 • Αρχείο
 • 1934-1989

Δημοτολόγια, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώο αρρένων και θηλέων, φάκελοι κτηματολογίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ζαρκαδιάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 77
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών επιτροπής εφοδιασμού, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο κτηματολογίου κοινότητας, φάκελοι γεωργίας – κτηνοτροφίας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ζωοδόχου Πηγής

 • GR GRGSA_LAR MUN017.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1980-1998), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1970-1983), εμπιστευτική αλληλογραφία (1982), ιδρυτικά στοιχεία (1969-1988), όρια κοινότητας (1984-1985), τοπική ιστορία (1982-1985), εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1960-1997), έξοδα παραστάσεως (1977-1997), ενώσεις - συνδέσμους (1983-1996), χορηγίες - δικαιώματα - απαγορεύσεις (1983-1985), βιβλία πράξεων (1950-1998), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1978-1985), γενικά περί συνεδριάσεων και λειτουργίας (1983-1994), προσκλήσεις συνεδριάσεων (1975-1998), βιβλίο μητρώου κοινοτικών υπαλλήλων (1970-1981), φακέλους για τους κοινοτικούς υπαλλήλους (1965-1998), φάκελο κλητήρα (1954-1987), σύλλογος κοινοτικών υπαλλήλων (1993-1996), βιβλίο παρακολούθησης των λογαριασμών πιστώσεων (1980-1985), οικονομικά (1968-1969), προϋπολογισμούς (1967-1998), βιβλίο εκδιδομένων ενταλμάτων (1972-1997), απολογισμούς (1975-1996), χρηματικά εντάλματα
(1974-1997), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1983-1994), έργα (1969-1998), επιτροπή παραλαβής έργων (1982-1988), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1974-1997), εισφορά για ΤΥΔΚ (1965-1997), βιβλίο επίπλων και υλικού μη αναλώσιμων αντικειμένων (1952-1988), ανέγερση και συντήρηση κοινοτικού καταστήματος (1975-1998), φάκελο επίπλων και σκευών (1985), βιβλιοθήκη (1976-1994), λειτουργία κοινοτικού γραφείου (1982-1983), ΟΤΕ (1980-1983), τελετές (1966-1997), βιβλίο βεβαιωμένων εσόδων (1971-1986), έσοδα (1965-1997), ακίνητη περιουσία (1965-1994), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1983-1996), νεκροταφείο (1985-1995), κινητή περιουσία (1994), δικαιώματα βοσκής (1975-1997), διαχείριση κοινοτικών δασών (1975-1990), βιβλίο κτηματολογίου (1971), κτηματολόγιο (1958-1985), δημοτολόγιο (1964-1997), μεταβολές δημοτολογίου (1975-1996), αιτήσεις δημοτολογίου (1955-1998), μητρώο αρρένων (1953-1998), μεταβολές μητρώου αρρένων (1957-1971), αιτήσεις και πιστοποιητικά μητρώου αρρένων (1953-1998), στρατολογικούς πίνακες (1975-1998), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1974-1998), φόρους (1979-1986), Ύδρευση (1975-1996), έργα ύδρευσης (1965-1996), τέλη ύδρευσης (1984-1998), σύνδεσμοι ύδρευσης Χαλκιάδων (1977-1995), άρδευση (1981-1998), φωτισμός (1970-1998), καθαριότητα (1981-1996), Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ευϋδρίου (1986-1993), Υγειονομική Υπηρεσία (1966-1991), πρόνοια (1966-1997), εκπαίδευση (1962-1995), οδοποιία (1982-1998), οικοδομές (1982-1995), έργα οδοποιίας (1984-1983), προσωπική εργασία (1969-1984), Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (1975-1995), εγκριτικές αποφάσεις νομαρχίας (1966-1969), Γεωργική Υπηρεσία (1967-1997), αποκατάσταση ακτημόνων (1983-1992), κτηνοτροφία (1982-1988), Αγροτική Τράπεζα (1981-1990), δασικά ζητήματα (1982-1996), αγροτική ασφάλεια (1976-1983), οικονομική εφορία (1969-1984), συγκοινωνίες (1982-1995), λοιπές υπηρεσίες (1975-1985), βουλευτικές εκλογές (1965-1998), εμπόριο (1984-1987), απογραφή πληθυσμού (1982-1990), ειδικά θέματα (1982-1987), φάκελο για νομαρχιακούς συμβούλους και νομαρχιακό ταμείο (1984-1987), εγκυκλίους γενικών θεμάτων (1965-1998), πρακτικό Τοπικής Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως (1976-1982), βιβλίο αδειών γάμου (1982), ληξιαρχείο (1970-1998).

Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής

Αρχείο Κοινότητας Κάριανης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 27
 • Αρχείο
 • 1943-1987

Δημοτολόγια, μητρώο αρρένων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικούσας επιτροπής και κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και ληξιαρχείου, βιβλίο καλλιέργειας και παραγωγής καπνού, φάκελος ζημιών πολέμου, φάκελοι πρόνοιας, απορίας και εφεδρικών επιδομάτων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Καλλιπεύκης

 • GR GRGSA_LAR MUN028.01
 • Αρχείο
 • 1844 - 1999

Το αρχείο αποτελείται από 1 βιβλίο πρωτοκόλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (1977-1981), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1959-1999), φάκελο ιδρυτικών στοιχείων (1953-1988), φάκελο ορίων κοινότητας (1924-1981), τοπικής ιστορίας (1972-1984), φακέλους εκλογής κοινοτικών αρχόντων (1954-1998), φάκελο ποινών και ηθικών αμοιβών (1965-1975), φάκελο εξόδων παραστάσεως κοινοτικών αρχόντων (1967-1998), φάκελο ενώσεων και συνδέσμων (1986-1995), φάκελο χορηγιών δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (1967-1998), 2 βιβλία αποφάσεων προέδρου (1963-1997), 4 βιβλία αποφάσεων (1951-1954), 15 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1954-1998), φάκελο λειτουργίας συμβουλίου (1999), βιβλίο μητρώου υπαλλήλων (1971-1982), φακέλους με λογιστικά - προϋπολογισμούς - πάγια προκαταβολή - χρηματικά εντάλματα - απολογισμούς (1964-1996), βιβλίο βεβαιωμένων εξόδων (1961-1985), βιβλίο εκδιδομένων ενταλμάτων (1961-1984), έργα (1969-1997), βιβλίο δανείων (1957-1984), φάκελο ανεγέρσεως, συντηρήσεως κοινοτικού καταστήματος και επίπλων (1970-1983), βιβλιοθήκης (1979-1980), ανέγερσης και συντήρησης ακίνητης και κινητής περιουσίας (1955-1984), εκκαθάρισης αρχείων (1979-1998), έγγραφα για βοσκές-βοσκοτόπους, δικαιώματα βοσκής και δάση (1970-1999), κτηματολόγιο (1970-1981), βιβλίο δημοτολογίου (1953-1955), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (1953), μητρώο θηλέων γεννηθέντων 1880 έως 1961 (1951-1961), δημοτολόγιο και μεταβολές δημοτολογίου (1953-1998), μητρώο αρρένων, βιβλία και φακέλους με λυτά έγγραφα (1844- 1984), στρατολογικοί πίνακες και φάκελος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1964-1973), μητρώα απογραφής υποζυγίων (1953-1965), πίνακα απογραφής φορτηγών οχημάτων (1953-1956), φάκελο επιτάξεων ( και ταξινομήσεως υποζυγίων (1954-1984), αλληλογραφία σχετική με φόρους (1959-1984), ύδρευση και έργα ύδρευσης (1971-1998), άρδευση (1967-1998), φωτισμό (1980-1984), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1984), πρόνοια (1971-1996), βιβλίο πράξεων κοινοτικής επιτροπής παιδείας (1987-1991), βιβλίο υλικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (1967-1977), εκπαίδευση και αθλητισμό (1971-1998), οικονομική ενίσχυση συλλόγων (1971-1985), οδοποιία - σχέδιο πόλεως - κατασκευή και συντήρηση οδών (1964-1997), 2 βιβλία προσωπικής εργασίας (1965-1979), σημειώματα προσωπικής εργασίας (1975-1980), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Α/θμίου Φορολογικής Επιτροπής (1965-1972), φάκελο φορολογικών διαφορών (1967-1984), νεκροταφείου (1954-1970), σφαγείου (1969), βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων αξίας γεωργικής παραγωγής και βιβλίο μητρώου (1944-1913), εξισωτικές αποζημιώσεις (1985-1997), Γεωργική Υπηρεσία (1968-1998), δηλώσεις καλλιέργειας (1992), έγγραφα σχετικά με αποκατάσταση ακτημόνων (1971-1988), κτηνοτροφία (1968-1998), Αγροτική Τράπεζα (1968-1983), δασικά ζητήματα και πράσινο (1961-1984), αγροτική ασφάλεια (1971-1981), Οικονομική εφορία (1971-1983), Εφορία Καπνού (1971-1976), φάκελο θρησκευμάτων (1971-1984), συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνίες (1971-1984), χωροφυλακής και στρατού (1972-1984), εκλογών (1971-1999), ΙΚΑ (1971-1974), υλικό σχετικού με εμπόριο-βιοτεχνία-βιομηχανία και άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1971-1998), απογραφή πληθυσμού (1970-1991), αποδημία και επαναπατρισμό (1971-1977), τουρισμό (1971-1977), νομαρχιακούς συμβούλους (1972-1977), ΕΙΡ (1971-1976) και τέλος ληξιαρχείο (1976-1998).

Κοινότητα Καλλιπεύκης

Αρχείο Κοινότητας Καλοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR MUN029.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2007

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Καλοχωρίου. Ο κύριος όγκος του αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με θέματα καθημερινότητας και διοίκησης.
Τα βιβλία που περιλαμβάνει το αρχείο είναι κυρίως: πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (1932-1998), διεκπεραιώσεως (1962-1965), πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1914-1999), αποφάσεων προέδρου (1971-1990), χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και εξόδων, κτηματολογίου, εκπαίδευσης, κινητής περιουσίας, βιβλίο παραγωγών (1960), προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών (1985, 1994), Δημοτολογίου (1968), ετεροδημοτών δημοτολογίου (1969), Ληξιαρχείου (όπως π.χ. ευρετήρια οικογενειακής μερίδας, υιοθεσιών (1975), ευρετήρια γεννήσεων, θανάτων, γάμων), καθώς και μητρώα αρρένων.
Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης εγκυκλίους και νομοθετήματα σχετικά με τη λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου και τη διαχείριση κοινοτικών έργων, καθώς και οικονομικά στοιχεία της κοινότητας (προϋπολογισμούς, απολογισμούς, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις), υλικό σχετικά με τις κοινοτικές και βουλευτικές εκλογές, την κοινοτική φορολογία, τη διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, τη διαχείριση της Εφορείας καπνού, θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά που αφορούσαν τις ανάγκες των κατοίκων (π.χ. το δικαίωμα βοσκής , δηλώσεις καλλιεργειών, το κτηματολόγιο, απογραφή και στατιστική γεωργικών εκτάσεων και δασικά ζητήματα).

Κοινότητα Καλοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Κεχροκάμπου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 68
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο πρακτικών επιτροπής καθορισμού απορίας, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων Αγροφυλακής, μητρώο τροφοδοτούμενων, βιβλίο διανομής ειδών ένδυσης και υπόδυσης, μητρώο κατοίκων, βιβλία γεωργικής παραγωγής και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιβλίο κτηματολογίου, βιβλίο καταγραφής ανταρτόπληκτων, φάκελος φιλανθρωπικού σωματείου "Πρόνοια του Παιδιού", φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Κυψελοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR MUN022.01
 • Αρχείο
 • 1924 - 2010

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Κυψελοχωρίου. Περιλαμβάνει κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1924-1996), βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1925-1996), βιβλία δηλώσεων γεωργικής παραγωγής και αγοραπωλησιών ζώων (1952-1966),βιβλίο αγοραστών και φόρου (1957-1961), βιβλίο δηλώσεων βοσκής (1967-1969), βιβλίο δημοτολογίου (1955), βιβλίο δηλώσεων εφέδρων (1952) και απογραφής πληθυσμού (1980-1991).
Περιέχεται επίσης αλληλογραφία της κοινότητας Κυψελοχωρίου, καταστάσεις και μητρώα δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους, καταγραφή υποζυγίων, ίππων και κτηνών (1928-1960), στρατιωτικές εισφορές και ταξινομήσεις οχημάτων.
Το αρχείο περιλαμβάνει ακόμη φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, χρηματικά εντάλματα, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικές εισφορές, έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), υλικό εκποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κοινότητας, δηλώσεις αγροτών περί καλλιέργειας καπνού, δικαιώματος βοσκής, ζώων, υλικό από το ληξιαρχείο, το τμήμα μητρώου αρρένων και το δημοτολόγιο, καθώς και ένα βιβλίο πληθυσμού (1953).

Κοινότητα Κυψελοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Λεκάνης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 69
 • Αρχείο
 • 1925-1997

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο στατιστικών στοιχείων κοινότητας, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατάλογοι απόρων κοινότητας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Μακρυχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 62
 • Αρχείο
 • 1946-1992

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο κοινοτικών έργων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελος ανέγερσης και λειτουργίας Ταπητουργικής Σχολής κοινότητας, φάκελος ανέγερσης διδακτηρίου Μακρυχωρίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ορφανίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 26
 • Αρχείο
 • 1943-1988

Δημοτολόγιο (βουλγαρικών αρχών Κατοχής, 1943), μητρώο αρρένων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελος αποφάσεων επιτροπής απαλλοτριώσεων Καβάλας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Πέρνης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 76
 • Αρχείο
 • 1933-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, βιβλίο παραπόνων κατά Αγροφυλάκων, μητρώο τροφοδοτούμενων προσχολικών συσσιτίων, φάκελος ανέγερσης κοινοτικού καταστήματος, φάκελος κτηματολογίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Παλαιοχωρίου Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 1.1, 1.2
 • Αρχείο
 • 1927-1979

Δημοτολόγια, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα δημοτών και αρρένων, μητρώο τροφοδοτουμένων δεκαετίας 1950, βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο εκτελεσθέντων κοινοτικών έργων, φάκελος Ταπητουργικής Σχολής, φάκελοι υγείας – απορίας – φιλανθρωπίας, φάκελοι γεωργικών εφαρμογών, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελοι εκλογών και εκλογικών καταλόγων.

Κοινότητα Παλαιοχωρίου Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Πλαταμώνα

 • GR GRGSA-KAV RLA. 65
 • Αρχείο
 • 1927-1990

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο οπλισμού Διμοιρίας ΜΕΑ Πλαταμώνα, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο θανάτων, φάκελος κοινοτικών σφαγείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ποδοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 29
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Δημοτολόγιο προκαταρκτικό, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο τροφοδοτουμένων, βιβλία πρακτικών επιτροπής εφοδιασμού και διανομών, φάκελος επιτροπής παιδικής διατροφής.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Πολυδαμείου

 • GR GRGSA_LAR MUN018.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1999

Το αρχείο αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της κοινότητας Πολυδαμείου.
Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1981-1999) , διεκπεραιώσεως (1971-1994), αλληλογραφίας (1951-1998), μητρώα κοινοτικών υπαλλήλων, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων και πιστώσεων, βιβλία απογραφής κτηνών και οχημάτων.
Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από αλληλογραφία σχετική με θέματα καθημερινότητας των κατοίκων και αποτυπώνεται η διαδικασία λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου. Το διοικητικό αρχείο περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία, αντίγραφα κοινοτικού συμβουλίου, εγκυκλίους, προϋπολογισμούς, απολογισμούς και λογοδοσίες προέδρου, φακέλους εκτελεσθέντων έργων, δανείων και προμηθειών και μελέτες. Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτυπώνεται επίσης σε μεγάλο τμήμα του αρχείου. Καταγράφεται η κίνηση του πληθυσμού μέσα από τα μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια, τους φακέλους γάμων, γεννήσεων και βαπτίσεων. Περιλαμβάνονται επίσης αλφαβητικά ευρετήρια εκθέσεων, γεννήσεων και θανάτων της κοινότητας, βιβλία δηλώσεων γάμων, φακέλους πολιτικών γάμων, βαφτίσεων και υιοθεσιών, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Περιέχονται ακόμη φάκελοι σχετικοί με εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δικαίωμα βοσκής, αποφάσεις προέδρου και κοινοτικού συμβουλίου, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα, γεωργικές και κτηνοτροφικές υποθέσεις, διενέργεια εκλογών και δημοψηφίσματος, καθώς και φάκελοι αλληλογραφίας με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, γεωργικούς συνεταιρισμούς, τράπεζες, το Δασονομείο και το Δασαρχείο, την Οικονομική Εφορία και υπουργεία.

Κοινότητα Πολυδαμείου

Αρχείο Κοινότητας Πολυνερίου

 • GR GRGSA_LAR MUN014.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1934-1986), βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1963-1973), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1950-1997), αλληλογραφία με Νομαρχία Λάρισας (1952-1973), εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1956-1996), αλληλογραφία με τον Σύνδεσμο Κοινοτικών Υπαλλήλων (1981-1993), αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου (1957-1986), πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου (1987-1992), αποφάσεις προέδρου (1970-1998), αλληλογραφία σχετική με μόνιμο προσωπικό (1963-1996), υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον κλητήρα και τον γραμματέα της κοινότητας (1959-1993), έγγραφα σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (1972-1991), έγγραφα σχετικά με κρατήσεις για συντάξεις και ασφαλίσεις (1971-1995), αλληλογραφία για έκτακτο προσωπικό (1959-1996), βιβλίο βεβαιωμένων εσόδων (1986-1996), βιβλίο παρακολουθήσεως των επί επιδόσει λογαριασμών χορηγουμένων πιστώσεων (1964-1991), βιβλίο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1987-1995), οικονομικά (1963-1996), προϋπολογισμούς (1951-1991), απολογισμούς (1954-1994), έργα (1960-1996), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1970-1975), έγγραφα για το κοινοτικό κατάστημα (1972-1995), κοινοτική περιουσία, έγγραφα για την ανέγερση κοινοτικού καταστήματος (1972-1991), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1972-1980), κινητή περιουσία (1971-1993), κοινοτική βοσκή και δάση (1961-1970), δικαιώματα βοσκής (1960-1996), βιβλίο κτηματολογίου (1960), κτηματολόγιο (1955-1985), βιβλίο γενικού δημοτολογίου (1952), βιβλίο δημοτολογίου (1955-1972), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής νέων δημοτών (1965-1969), έγγραφα σχετικά με το δημοτολόγιο και τις μεταβολές δημοτολογίου (1952-1996), αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου (1963-1995), μητρώα αρρένων (1930), μητρώα απογραφής ίππων (1946-1970), βιβλίο απογραφής οχημάτων (1950-1956), έγγραφα σχετικά με μητρώα αρρένων και μεταβολές (1940-1970), αιτήσεις και πιστοποιητικά μητρώου αρρένων (1963-1978), στρατολογικούς πίνακες (1976-1998), αλληλογραφία με το Υπουργείο Άμυνας (1959-1984), ταξινομήσεις κτηνών (1953-1968), απογραφή γεωργικών μηχανημάτων (1962-1979), βιβλίο πρωτοκόλλου εγγράφων ΟΓΑ (1974-1993), εγκυκλίους περί φόρων (1951-1956), φορολογικά στοιχεία (1959-1961), βεβαιώσεις φόρου ζύθου (1968-1970), ΟΓΑ (1965-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ΤΟΕΒ (1962-1973), βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης ΤΟΕΒ (1961-1966), βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου ΤΟΕΒ (1962-1973), βιβλίο απογραφών-ισολογισμών ΤΟΕΒ (1962-1964), βιβλίο εσόδων-εξόδων ΤΟΕΒ (1962-1970), βιβλίο ταμείου ΤΟΕΒ (1963-1973), βιβλίο μητρώου κτηματολογίου ΤΟΕΒ (1963-1973), αλληλογραφία σχετική με ύδρευση (1952-1996), έργα ύδρευσης (1974-1995), συντήρηση έργων ύδρευσης (1971-1997), λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης (1971-1976), βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Τοπικής Επιτροπής Ύδρευσης (1956-1958), κανονισμός αρδεύσεως ΤΟΕΒ (1966-1970), αλληλογραφία ΤΟΕΒ (1962-1973), πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ (1969-1970), αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ (1957-1973), αλληλογραφία σχετική με το προσωπικό του ΤΟΕΒ (1968-1973), σχετικά με τον φωτισμό (1968-1970), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1995), Τοπική Εθελοντική Υγειονομική Επιτροπή (1968-1992), αγροτικό ιατρείο (1980-1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας Επιτροπής Εξακριβώσεως Απορίας (1956-1978), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΚΕΔ (1952-1953), μητρώο τροφοδοτούμενων (1948-1949), αλληλογραφία σχετική με παροχές πρόνοιας προς τους πολίτες (1966-1993), εκπαίδευση (1970-1994), αθλητισμό (1970-1993), αλληλογραφία σχετική με τους σεισμόπληκτους (1954-1960), οδοποιία (1963-1987), βιβλίο υπόχρεων προσωπικής εργασίας (1976), προσωπική εργασία (1960-1980), φορολογικές διαφορές (1963-1970), βιβλίο καταχωρίσεως δηλώσεων μόσχων προς πάχυνση (1968-1971), Γεωργική Υπηρεσία (1952-1996), γεωργική στατιστική (1968-1994), αποκατάσταση ακτημόνων (1977-1996), κτηνοτροφία (1977-1996), Αγροτική Τράπεζα (1964-1994), δασικά ζητήματα (1970-1979), ανάπτυξη πρασίνου (1980-1997), αγροτική ασφάλεια (1971-1991), Δημόσιο Ταμείο (1960-1962), Οικονομική Εφορία (1952-1970), Εφορία Καπνού (1971-1986), βιβλίο λογαριασμών Διαχειριστικής Επιτροπής Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής (1966-1969), θρησκεύματα (1964-1966), αγροφυλακή (1952-1956), λοιπές υπηρεσίες (1971-1995), εκλογές (1963-1983), εμπόριο (1971-1996), απογραφή (1965-1994), διάφορες εγκυκλίους (1952-1969), βιβλίο πρωτοκόλλου ληξιαρχείου (1963-1998), ευρετήρια ληξιαρχείου γεννήσεων-γάμων-θανάτων (1942-1992), έγγραφα σχετικά με το ληξιαρχείο (1955-1996), οικογενειακοί φάκελοι (1955-1998), ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου (1976-1998), άδειες ταφής (1976-1996).

Κοινότητα Πολυνερίου

Αρχείο Κοινότητας Ποντολίβαδου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 73
 • Αρχείο
 • 1954-1998

Δημοτολόγιο, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο θηλέων, φάκελος εκπαιδευτικών σχολείου, φορολογικός κατάλογος κοινότητας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Πυργετού

 • GR GRGSA_LAR MUN026.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2000

Το αρχείο αποτελείται από εισερχόμενη, εξερχόμενη και εμπιστευτική αλληλογραφία (1950 - 1988), ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων, πρακτικά, ψηφοδέλτια, αιτήσεις, αποφάσεις, αλληλογραφία, ανακοινώσεις, πρωτόκολλα παράδοσης και τηλεγραφήματα που έχουν σχέση με τις κοινοτικές και νομαρχιακές εκλογές (1970 - 1994), πρωτόκολλα παράδοσης και αποφάσεις για το διορισμό κοινοτικών αρχόντων (1968-1983), 22 βιβλία πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1915-1998), αποφάσεις προέδρου ( 1970-1997), 2 βιβλία μητρώου υπαλλήλων (1939-2000), 1 βιβλίο υπόχρεων εις προσωπική εργασία (1976), φακέλους προσωπικού με εγκυκλίους, οδηγίες, αποφάσεις, πιστοποιητικά, αιτήσεις και καταστάσεις μισθοδοσίας (1979-1995), φάκελο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (1958-1987), φάκελο Υπηρεσιακού Συμβουλίου (1985-1986), φακέλους εκτάκτου προσωπικού (1974-1995), 8 βιβλία καθολικών εξόδων (1973-1994), 2 βιβλία καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1978-1994), προϋπολογισμούς (1969-1995), φάκελο πάγιας προκαταβολής και προπληρωμής (1977-1996), χρηματικά εντάλματα, αποφάσεις και αλληλογραφία που αφορά έσοδα και πληρωμές (1979-1982), απολογισμούς (1972-1995), απολογισμούς κοινότητας Ραψάνης (1989), απολογισμό κοινότητας Αιγάνης (1989), απολογισμό κοινότητας Κρανέας Ολύμπου (1989), φακέλους έργων (1983-1995), προγράμματα εκτελεστέων έργων (1973-1990), έσοδα έξοδα (1988-1991), φάκελο ανέγερσης και συντήρησης κοινοτικού καταστήματος (1970-1990), φάκελος επίπλων και σκευών κοινοτικού καταστήματος (1983-1990), έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη (1979-1995), φακέλους σχετικά με τη θέρμανση, γραφική ύλη και καθαριότητα του κοινοτικού γραφείου (1982-1995), εορτασμούς και εκδηλώσεις (1971-1995), κατασκευές και ανεγέρσεις (παιδικής χαράς 1995-1996, κοινοτικής πλατείας 1979-1990, πλατείας Αγίου Γεωργίου 1978-1982, νεκροταφείου 1974-1992, φυσικού αερίου 1990-1993, μνημείων Αντύπα 1972-1988, σχολικών κτιρίων 1986-1990), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1964-1989), φακέλους βελτιώσεως βοσκοτόπων και δικαιωμάτων βοσκής (1956-1995), κτηματολόγιο (1975-1976), 1 γενικό μητρώο αρρένων (1919-1945), 3 βιβλία πληθυσμού κοινότητας Ραψάνης (1953-1987), αλφαβητικό ευρετήριο δημοτολογίου Αιγάνης, ευρετήριο δημοτών κοινότητας Κρανέας Ολύμπου (1967), φακέλους με έγγραφα για δημοτολόγιο, μεταγραφές δημοτολογίου και πιστοποιητικά 1960-1995), 1 γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1914), 1 ετήσιο γενικό μητρώο αρρένων (1915), φακέλους με έγγραφα σχετικά με το μητρώο αρρένων, τις μεταβολές στο μητρώο και πιστοποιητικά 1960-1995), στρατολογικούς πίνακες (1960-1995), φάκελος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1986-1995), 1 βιβλίο αναγραφής εκτάσεως στρεμμάτων (1914-1915), 1 μητρώο υποζυγίων (1972-1981), φάκελο με έγγραφα σχετικά με φόρο καπνού (1972-1973), φακέλους με έγγραφα σχετικά με την ύδρευση και άρδευση (1958-1999), φακέλους σχετικούς με τον φωτισμό και καθαριότητα (1968-1998), Υγειονομική Υπηρεσία (1980-1997), πρόνοια (1950-1997), εκπαίδευση (1963-1997), αθλητισμός (1972-1995), φακέλους με έγγραφα σχετικά με σχέδιο πόλεως και οικοδομές 1971-1989), οδοποιία (1970-1997), υπονόμους (1979-1987), 1 βιβλίο πρακτικών συνεδριών Πρωτοβάθμιας Φορολογικής Επιτροπής (1975-1978), φακέλους λοιπών υπηρεσιών (1969-1998), σφαγεία (1970-1998), φακέλους γεωργικών ζητημάτων (1972-1997), κτηνοτροφία (1972-1996), φακέλους δασικών ζητημάτων (1971-1997), αγροτικής ασφάλειας (1976-1994), οικονομικής εφορίας (1986-1995), ΟΤΕ (1972-1995), ΕΛΤΑ (1981-1994), φάκελο συγκοινωνιών (1985-1993), φακέλους για βουλευτικές εκλογές, δημοψήφισμα, ευρωεκλογές (1973-1997), άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1971-1995), απογραφή πληθυσμού και κατοικιών (1969-1991), καταστάσεις απογραφής ομογενών εξωτερικού (1967-1971), φάκελο τουρισμού (1971), φάκελο με έγγραφα σχετικά με νομαρχιακούς συμβούλους (1982-1992), ληξιαρχείο (1945-1996).

Κοινότητα Πυργετού

Αρχείο Κοινότητας Ρευματιάς

 • GR GRGSA_LAR MUN020.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1998

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Ρευματιάς.
Περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1980-1998), διεκπεραιώσεων εγγράφων (1967-1981), πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1991), αποφάσεων προέδρου (1971-1996), κτηματολογίου (1960), απόρων, εκπαίδευσης, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών.
Ο κύριος όγκος του διοικητικού αρχείου αποτελείται από εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων. Περιλαμβάνονται φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής των γεωργικών εκτάσεων, εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νομοθεσίες και διαταγές, καταγραφή των δηλώσεων καλλιεργειών. εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νόμους και διαταγές, υλικό σχετικό με την προετοιμασία εκλογικών αναμετρήσεων, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, τη φορολογία καπνού, την κινητή και ακίνητη περιουσία της κοινότητας (δημοπρασίες και εκμισθώσεις εκτάσεων). Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων ύδρευσης , άρδευσης, φωτισμού, οδοποιίας, της γέφυρας Ενιππέα, οικονομικά στοιχεία, (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογοδοσία προέδρου, δάνεια της κοινότητας), θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά που αφορούσαν τις ανάγκες των αγροτών και παραγωγών, τα αποθέματα, τα παραχωρητήρια, το δικαίωμα βοσκής, επίσης μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων, αλλά και αλληλογραφία με την Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν μεγάλο τμήμα του αρχείου με αιτήσεις, χορήγηση πιστοποιητικών και οικογενειακές μερίδες. Τηρούνταν τα μητρώα αρρένων, οι στρατολογικοί πίνακες και καταγραφόταν η κίνηση του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται βιβλία δημοτολογίου και πρωτόκολλο ληξιαρχείου, βιβλίο θηλέων και δηλώσεις βαφτίσεων, θανάτων, γάμων.

Κοινότητα Ρευματιάς

Αρχείο Κοινότητας Σιτοχώρου

 • GR GRGSA_LAR MUN024.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 2010

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Σιτοχώρου.
Περιλαμβάνει βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1933-1988), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1971-1992), βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1963-1998), πράξεων (1945-1963), βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, βιβλία δηλώσεων ίππων, οχημάτων και ζώων, βιβλία αγοραστών, εκλογικούς καταλόγους, βιβλία δανείων, εκτελούμενων έργων, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία εσόδων - κοινοτικών φόρων, βιβλία μητρώου δημοτολογίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου (1971-2010) και λυτά έγγραφα. Επίσης, βιβλίο επίπλων και υλικού, βιβλία εφέδρων, βιβλία απογραφής φορτηγών, οχημάτων, ζώων, φακέλους διοικητικού αρχείου, βιβλία και υλικό από τη πρωτοβάθμια επιτροπή επιλύσεως εκδικασμένων προσφυγών της κοινότητας, βιβλίο πρωτοκόλλου φορολογικής επιτροπής, φορολογικών διαφορών, βιβλία μητρώων ασφαλισμένων αγροτών, βιβλία πρωτοκόλλου καταχωρήσεως αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, αλφαβητικά ευρετήρια γεννήσεων, θανάτων, εκθέσεων, δηλώσεις ιερέων, άδειες εισαγγελέως, βιβλίο πρακτικών υιοθεσιών και δικαστικές αποφάσεις, δελτία και καταστάσεις αποθεμάτων, αποσπάσματα κοινοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία της κοινότητας Σιτοχώρου, καταστάσεις δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, περιλαμβάνει φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικών εισφορών και κοινοτικών έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), οκονομικά έγγραφα σχετικά με προϋπολογισμούς, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωμένων εσόδων, φακέλους απολογισμών και υλικό για έσοδα της κοινότητας. Τέλος περιλαμβάνει δηλώσεις και αιτήσεις δημοτών για δικαίωμα βοσκής και καλλιέργειας καπνού, καθώς και πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων.

Κοινότητα Σιτοχώρου

Αρχείο Κοινότητας Συκουρίου

 • GR GRGSA_LAR MUN021.01
 • Αρχείο
 • 1883 - 1995

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Συκουρίου.
Περιλαμβάνει κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1924-1996), βιβλία διεκπεραιώσεων (1961), βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1833-1995), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1968-1984), βιβλία δηλώσεων γεωργικής παραγωγής, βιβλία δηλώσεων ίππων και οχημάτων και ζώων (1928-1958), βιβλία αγοραστών, βιβλίο δαμαλισμού γυναικών, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία μητρώου δημοτολογίου (1924-1928) και αποφάσεις προέδρου για δημοτολόγιο (1970-1975), βιβλία εφέδρων.
Βιβλία εσόδων και εξόδων (1954-1994), βιβλίο εκτελεστέων έργων, κτηματολογίου (1976-1990), βιβλία μητρώου αρρένων (1889-1953) και φορολογικών διαφορών (1958-1968), αλληλογραφία της κοινότητας Συκουρίου, καταστάσεις δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους, φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, χρηματικά εντάλματα, καταστάσεις αρρένων, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικές εισφορές, έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), υλικό εκποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κοινότητας, υλικό φορολογίας προϊόντων (π.χ. ζύθου), δηλώσεις και αιτήσεις δημοτών για δικαίωμα βοσκής, καλλιέργειας καπνού, πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων.
Το ληξιαρχείο ολοκληρώνει το αρχειακό υλικό με την κίνηση του πληθυσμού, αιτήσεις, γεννήσεις, βιβλίο γεννήσεων Οθωμανών (1881-1900), δηλώσεις γάμων, βαφτίσεων, αποθανόντων.

Κοινότητα Συκουρίου

Αρχείο Κοινότητας Φιλίππων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 17
 • Αρχείο
 • 1944-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, μητρώα Αρρένων και Θηλέων, βιβλία και φάκελοι πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού/δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο αποφάσεων ποινικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία εκτελεσθέντων κοινοτικών έργων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι δημόσιας υγείας και πρόνοιας, βεβαιώσεις για καταστροφή περιουσιών επί Κατοχής, καταστάσεις προσφύγων και ανταρτόπληκτων.

Δήμος Φιλίππων

Αρχείο Κοινότητας Χαλκερού

 • GR GRGSA-KAV RLA. 60
 • Αρχείο
 • 1936-1988

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο καταγραφής περιουσιακών στοιχείων των οικογενειών της κοινότητας, μητρώο τροφοδοτούμενων, φάκελος εγγράφων περί ζημιών εξαιτίας των κατακτητών και θυμάτων πολέμου, φάκελος προικοδότησης άπορων κορασίδων, φάκελοι γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής.

Δήμος Καβάλας

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

 • GR EDU040.02
 • Αρχείο
 • 1915-1943

Περιλαμβάνει 1 ηλεκτρονικό φάκελο με μητρώα μαθητών σε ψηφιακή μορφή, ετών 1915-16 εως 1942-43

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Μητρώου Αρρένων Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1955 - 1965

Το αρχείο περιλαμβάνει 231 βιβλία δημοτολογίου δήμων και κοινοτήτων του νομού Λάρισας.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας

Αρχείο Μουσικού Συλλόγου Αμπελώνα

 • GR GRGSA_LAR COL014.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1988

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλίο πράξεων πειθαρχικού συμβουλίου, βιβλίο μητρώου χορωδιών, βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελο εσόδων-εξόδων, αποδείξεις πληρωμών, καταστατικό, φάκελο αλληλογραφίας και παρτιτούρες (2).

Μουσικός Σύλλογος Αμπελώνα

Αρχείο Πανναυπλιακού Γυμναστικού Συλλόγου

 • GR GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.006.002
 • Αρχείο
 • 1950 - 1953, 1955

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, ιματισμού αθλητών και μητρώου μελών, φάκελοι εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων.

Πανναυπλιακός Γυμναστικός Σύλλογος

Αρχείο παραρτήματος του Οργανισμού Βάμβακος για το Νομό Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM024.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1997

Το αρχείο περιλαμβάνει 14 βιβλία ελέγχου βλαστικής ικανότητας (1967-1980), μητρώο μηχανών συλλογής (1965-1972), βιβλίο δραστικότητας και υγρασίας βαμβακόσπορου (1962-1963), βιβλία παρουσίας προσωπικού (1996), δελτία ελέγχου εκκοκκιστηρίων (1974-1976), βιβλία παρατηρήσεων και συγκομιδής (1983-1993), ημερολόγια εκκόκκισης, καθώς και λοιπό διοικητικό αρχείο του Οργανισμού και του γραφείου γεωπόνων.

Οργανισμός Βάμβακος, Παράρτημα Νομού Λάρισας

Αρχείο Συλλόγου Πολυτέκνων Ναυπλίας

 • GR GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.001.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1944

Μητρώα των πολυτέκνων, εφημερίδες, καταστατικό του συλλόγου, διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία.

Σύλλογος Πολυτέκνων Ναυπλίας

Αρχείο Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών "Εσταυρωμένος"

 • GR GRGSA_LAR COL004.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1990

Το αρχείο περιλαμβάνει πράξεις συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο μητρώου, εντάλματα πληρωμών των μελών, κατάλογο δωρητών ευεργετών, βιβλία ταμείου του συνδέσμου, φακέλους αλληλογραφίας του συνδέσμου για θέματα εθελοντισμού και αιμοδοσίας, φύλλα εφημερίδας από τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας και φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις του συνδέσμου.

Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών "Ο Εσταυρωμένος"

Αρχείο Συνδέσμου Επιστημόνων Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR COL009.01
 • Αρχείο
 • 1975 - 1989

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο ταμείου του συνδέσμου και τρία βιβλία μητρώου μελών.

Σύνδεσμος Επιστημόνων Λάρισας

Αρχείο Σωματείου "Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω"

 • GR GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.011.001
 • Αρχείο
 • 1906 - 1989

Αντίγραφα καταστατικών, οικονομικά στοιχεία, αλληλογραφία, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα μελών, στοιχεία που αφορούν την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ναυπλίου, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Σωματείο "Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω"

Αρχείο Τελωνείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM062.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 2011

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει βιβλία καταχώρησης παραστατικών αποταμίευσης, βιβλία καταχώρησης αιτήσεων εναπόθεσης, βιβλίο μολυβδοσφραγίσεων, βιβλία καταχώρησης πιστοποιητικών τελωνισμού επιβατικών αυτοκινήτων, βιβλίο καταχώρησης διήμερων αδειών οινοπνευματοποιών, μητρώα αμβύκων Νομού Λάρισας, βιβλία καταχώρησης διήμερων αδειών Λάρισας-Τυρνάβου-Ελασσόνας, βιβλίο καταχώρησης διήμερων αδειών οινοπνευματοποιών Τυρνάβου και λοιπό υλικό.

Τελωνείο Λάρισας

Αρχείο τμήματος δημοτικής κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 8
 • 1917-1984

Κατάλογοι ομήρων Πραβίου (απαχθέντων στη Βουλγαρία κατά τις βουλγαρικές Κατοχές 1916-18 και 1941-44), μητρώα επιστρατευμένων εργατών, στρατιωτών διαφόρων όπλων Ελλήνων και Βουλγάρων (βουλγαρικών αρχών Κατοχής), μητρώα και καταστάσεις υπηρετούντων στον Εθνικό Στρατό, φάκελος Ελληνικής Ιθαγένειας (περί μη Ελλήνων)1928-1945, μητρώα αρρένων κοινότητας / δήμου Πραβίου (Ελευθερουπόλεως), βιβλία ληξιαρχικών πράξεων θανάτου (βουλγαρικών αρχών κατοχής)1941-1944, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων και γάμων (βουλγαρικά)1944, δημοτολόγια δήμου Ελευθερουπόλεως, φάκελοι δημοτικών και βουλευτικών εκλογών, απογραφικά δελτία πληθυσμού.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο τμήματος δημοτικής κατάστασης Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 2
 • 1914-1973

Δημοτολόγια Δήμου Καβάλας, ευρετήρια μητρώων αρρένων, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων – βαπτίσεων, γάμων.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Καβάλας

Αρχείο Τμήματος Στρατιωτικών Εισφορών και Επιτάξεων Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 6
 • Αρχείο
 • 1940-1964

Μητρώα αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων, βιβλίο απογραφής οχημάτων.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Αρχείο Τοπικής Επιτροπής Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.059.001
 • Αρχείο
 • 1917 - 1918

Κατάλογοι οικογενειών, παραχειμαζόντων, παρεπιδημούντων, σκηνιτών, καφενείων και ξενοδοχείων της Ερμιόνης και της περιφέρειάς της με τις αντίστοιχες ποσότητες τροφίμων που τους διατέθηκαν, κατάλογος παραγωγών σιτηρών, απογραφή πληθυσμού, δαπάνες κ.ά.

Τοπική Επιτροπή Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης

Αρχείο του Γραφείου Στρατολογίας του Δήμου Βόλου

 • GR DIKI ARCM M D1/3
 • Αρχείο
 • 1928 - 1973

Περιέχει αλληλογραφία μέσω της οποίας ενημερώνεται το γραφείο στρατολογίας για τις γεννήσεις των άρρενων παιδιών του Δήμου, φακέλους αλφαβητικών κατολόγων κατόχων αυτοκινήτων, απογραφής των οχημάτων του Δήμου, φακέλους ναυτικής απογραφής.

Δήμος Βόλου, Γραφείο Στρατολογίας

Αρχείο του Γραφείου του Δημοτολογίου του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D1/2
 • Αρχείο
 • 1896-1982

Το αρχείο περιέχει βιβλία μητρώου, πιστοποιητικά γεννήσεων και οικογενειακής κατάστασης, αιτήσεις πολιτογράφησης και μεταδημότευσης, πιστοποιητικά και αιτήσεις εγγραφής προσφύγων, εκλογικούς καταλόγους, και απογραφές συνοικιακών συμβουλίων.

Δήμος Βόλου, Γραφείο Δημοτολογίου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM010.05
 • Αρχείο
 • 1986 - 1999

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, μητρώα υπαλλήλων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.001
 • Αρχείο
 • 1955 - 1990

Βιβλία αλληλογραφίας, πρακτικών, μητρώων, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, μαθητείας, μετανάστευσης, ανεργίας και επιδομάτων οικογενειακών, Ι.Κ.Α., οικονομικών κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας