Αρχείο EDU. 55.1- EDU.55.3 - 1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Μεσολογγίου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 55.1- EDU.55.3

Τίτλος

1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Μεσολογγίου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1931-2001 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία Εκθέσεων Υπηρεσιακής Ικανότητας, Πρακτικών ΝΥΣΔΕ, Δυναμολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών, Μητρώο Σχολείων, Στατιστικά Δελτία και φάκελλοι σχολείων, φύλλα μητρώου ποιότητας και υπηρεσιακής κατάστασης δασκάλων, εκθέσεων λειτουργίας σχολείων, διδακτηρίων, στατιστικών στοιχείων, ατομικοί φάκελλοι αναπληρωτών, ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών συνταξιοδοτηθέντων από το 1ο Γραφείο, αλληλογραφία σχετικά με θέματα επιμόρφωσης, επιχορηγής εις, πίνακες περιουσίας σχολείων, οικονομικά στοιχεία, νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες