Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Θεσπρωτίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-THE

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Θεσπρωτίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Θεσπρωτίας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Θεσπρωτίας
  • Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Διοικητηρίου 1 Τηλ. & Fax: 26660 22712

Τοποθεσία

Παραμυθιά

Περιοχή

Θεσπρωτία

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Κ. 46200

Τηλέφωνο

26660 22712

Fax

26660 22712

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το 1977 με το Π.Δ.960 ιδρύθηκε το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Παραμυθιάς, για να καλύψει το κενό που υπήρχε στο νομό Θεσπρωτίας σε θέματα εντοπισμού, καταγραφής, διάσωσης και αξιοποίησης αρχειακού υλικού (ξεκίνησε να λειτουργεί το 1989). Εκτός από τις περιοχές Παραμυθιάς και Σουλίου, η δράση του Αρχείου επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές του της Θεσπρωτίας, λόγω του εντοπισμού σημαντικού αρχειακού υλικού και της έλλειψης αντίστοιχης αρχειακής υπηρεσίας σε επίπεδο νομού.

Με το νόμο 1946/1991, το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Παραμυθιάς μετονομάστηκε σε Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στέγαση

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Από το 1980 μέχρι και τα τέλη του 2007, το αρχείο στεγαζόταν σε μισθωμένο κτήριο στην Πλατεία Βούλγαρη, ενώ από τις αρχές του 2008 στεγάζεται σε διώροφο ανακαινισμένο κτήριο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Παραμυθιάς. Το κτήριο αυτό διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, καθώς υπάρχουν δύο αίθουσες αρχειοστασίου, μια αναγνωστήριου – βιβλιοθήκης, ένας εκθεσιακός χώρος, τέσσερα γραφεία και μια αίθουσα διαλέξεων και προβολών χωρητικότητας πενήντα θέσεων. Ακόμη υπάρχει αποθηκευτικός χώρος που λειτουργεί σαν χώρος εισαγωγής και ταξινόμησης του υλικού και τέλος το λεβητοστάσιο, ενώ το κτήριο φυλάσσεται με σύστημα συναγερμού και κάμερα εξωτερικού χώρου.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.

Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 09:00-15:00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Διοικητηρίου 1
Τηλ. & Fax: 26660 22712
Παραμυθιά, Θεσπρωτία
GR Τ.Κ. 46200