Αρχείο - Αρχείο Ιωάννη Κ. Βαδραβέλλη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Κ. Βαδραβέλλη

Ημερομηνία(ες)

 • (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 ντοσιέ διαστάσεων 37x 24 εκ.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ιωάννης Βασδραβέλλης (Βλάστη 1900-1981) υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΜΣ, εκλεγμένο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου για σαράντα χρόνια (1939- 1979). Διετέλεσε Ταμίας (1939-1965), Γενικός Γραμματέας (1965-1979) και το 1980 του απενεμήθει ο τίτλος του Επιτίμου Γεν. Γραμματέα. Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία ως υπαξιωματικός του Ιππικού, σπούδασε νομικά και διετέλεσε Διευθυντής της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Συνέγραψε πολλές ιστορικές μελέτες για τη Μακεδονία και τον Βόρειο ελληνικό χώρο. Από τις πιο σπουδαίες υπηρεσίες που προσέφερε ήταν διάσωση των Οθωμανικών αρχείων, που αποτέλεσαν τον πυρήνα του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας και των οποίων επιλογή επιμελήθηκε και μεταφρασμένα εξέδωσε η Εταιρεία.. Για το συγγραφικό και κοινωνικό του έργο τιμήθηκε από πολλούς φορείς μεταξύ των οποίων η Ακαδημία Αθηνών αλλά και η πόλη της Νάουσας η οποία τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη της.

[Πηγή βιογραφικού σημειώματος: ιστότοπος ΕΜΣ]

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει:

 1. α) Κουρσάροι και πειραταί στη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία β) Η αδριάς του Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Τελική κρίσις γ) Διάφορα κατάλοιπα (αλληλογραφία κλπ.)

 2. Διάφορα προς κοινοποίηση (χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα κλπ.)

 3. Δημοσιεύσεις (έγγραφα και αποκόμματα εφημερίδων)

 4. Διαλέξεις, ομιλίες κλπ.

 5. Έργα Τέχνης (3 γραβούρες, 1 χάρτης)

 6. Ιστορικά θέματα (Δακτυλόγραφα κείμενα και χειρόγραφες σημειώσεις)

 7. Τουρκικά τηλεγραφήματα του πολέμου 1897

 8. Ο Ιωάννης Νταφώτης στον Μακεδονικό (δακτυλόγραφο)

 9. Διάφορα χειρόγραφα δοσοληψιών του 19ου αι.

 10. Βιβλίον αντιγραφών κρυπτογραφικών τηλεγραφικών διαταγών της τουρκικής… αφορώντων τον Μακεδονικόν Αγώνα (στα παλαιοτούρκικα)

 11. Φάκελος με αποκόμματα εφημερίδων και δακτυλόγραφων ομιλιών

 12. 4 ντοσιέ αλληλογραφίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Κατόπιν αιτήσεως.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία έρευνας.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες