Αρχείο GR-As-ZKO-016 - Αρχείο Ζοζέφ Κορίνθιου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-As-ZKO-016

Τίτλος

Αρχείο Ζοζέφ Κορίνθιου

Ημερομηνία(ες)

  • 1908-1992 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

31 ντοσιέ με έντυπες πάρτες και παρτιτούρες καθώς και χειρόγραφες μεταγραφές ελληνικών και ξένων τραγουδιών. Επίσης το αρχείο περιλαμβάνει έντυπους, χειρόγραφους και δακτυλόγραφους στίχους τραγουδιών.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ζοζέφ Κορίνθιος γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1908 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα σε ηλικία 20 ετών. Αρχικά συνεργάστηκε με τον Αττίκ ως μέλος της ορχήστρας του έως το 1932, οπότε και δημιούργησε το δικό του συγκρότημα με χαβάγιες με το οποίο πραγματοποίησε πλήθος εμφανίσεων για 20 και πλέον έτη. Πέθανε στην Αθήνα το 1992.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης στις 15/11/2006 ύστερα από δωρεά των κληρονόμων του.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από:

έντυπα τραγούδια για φωνή και πιάνο ελλήνων και ξένων συνθετών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως δίφυλλες παρτιτούρες με επιτυχίες της εποχής.

Μεταγραφές ελληνικών και ξένων τραγουδιών για τα όργανα της ορχήστρας του. Πρόκειται για χειρόγραφα σχέδια και πάρτες ορχήστρας.

Έντυπες πάρτες ορχήστρας ελαφράς μουσικής. Σε αυτή τη κατηγορία περιέχονται ξένα τραγούδια και άλλα έργα μεταγραμμένα.

Έντυπες παρτιτούρες για σύνολα μουσικής δωματίου.

Στίχους τραγουδιών σε χειρόγραφη, έντυπη και δακτυλόγραφη μορφή.

32 δίφυλλα έντυπα τραγούδια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο είναι μερικώς ταξινομημένο

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης κατόπιν ραντεβού. Η λήψη αντιγράφων για οποιοδήποτε σκοπό (έρευνα, εκτέλεση, έκδοση), επιτρέπεται εφόσον υπάρχει εγγράφως σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων. Η βιβλιοθήκη έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους κληρονόμους για τα σχετικά αιτήματα που προκύπτουν.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες