Αρχείο - Κατάλοιπα του Αρχείου της Αλεξάνδρας Παραφεντίδου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Κατάλοιπα του Αρχείου της Αλεξάνδρας Παραφεντίδου

Ημερομηνία(ες)

  • 1944- 1962 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 κούτες διαφόρων διαστάσεων.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Αλεξάνδρα Παραφεντίδου γεννήθηκε το 1910 στη Μικρά Ασία, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Σπού­δασε Νομικά και Οικονομικά. Ως διηγηματο­γράφος, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, λαογράφος και ξεναγός εξέδωσε ποικίλο, λογοτεχνικό και μη, έργο και ανέπτυξε κοινωφελή δραστηριότητα. Απεβίωσε στις 25.10.1977.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της Αλεξάνδρας Παραφεντίδου.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Ταυτότητες, πιστοποιητικά κ.ά.

  2. Τιμητικές διακρίσεις, διπλώματα μετάλλια κ.ά.

  3. Έγγραφα διάφορα.

  4. Αποκόμματα εφημερίδων ιδίων δημοσιευμάτων.

  5. Αποκόμματα εφημερίδων που την αφορούν.

  6. Κορνιζαρισμένες φωτογραφίες κ.ά.

  7. Πυλαίας διάφορα.

8.Αλληλογραφία.

  1. Χάρτινο κουτί (29x14 εκ.). Περιέχει καταλόγους, φυλλάδια, χειρόγραφες σημειώσεις, αποκόμματα εφημερίδων και ένα φύλλο εφημερίδας «Λεύτερα Νιάτα».

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Κατόπιν αιτήσεως.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες