Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

Equivalent terms

Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

Associated terms

Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

1 Archival description results for Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αναβύσου

  • GRGSA-CA- ADM226.01
  • Fonds
  • 1985-2005

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Δελτία ατυχημάτων - συμβάντων. Αστυκτηνιατρικός ή αστυιατρικός έλεγχος ειδών. Πίνακες Ποινών. Πίνακας Παραβάσεων των Διατάξεων της Οδικής Κυκλοφορίας. Φάκελος: 30210/2: Υπηρεσία Πληροφοριών.

Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσσου (Νομός Αττικής)