Αστικός κώδικας

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστικός κώδικας

Αντίστοιχοι όροι

Αστικός κώδικας

Σχετικοί όροι

Αστικός κώδικας

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστικός κώδικας

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ταμπακόπουλος, Άγις

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 44/97
  • Αρχείο
  • 1938-1994 (κυρίως 1938-1946)

Το αρχείο Ταμπακόπουλου είναι η μόνη πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις εργασίες σύνταξης του τελικού κειμένου του ΑΚ που ισχύει (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις) μέχρι σήμερα. Αναλυτικότερα περιέχεται υλικό που αφορά:
Τη σύνταξη του κειμένου του Αστικού Κώδικα: δύο σχέδια κειμένων του Μπαλή (πρώτο και τελικό σχέδιο δεμένα σε τόμους), το κείμενο του αναγκαστικού νόμου που περιέχει τον Αστικό Κώδικα με την εισηγητική έκθεση Ταμπακόπουλου και το υπόμνημα του Μπαλή (δεμένα σε τόμο), χειρόγραφες σημειώσεις του Ταμπακόπουλου για τα σχέδια Μπαλή, επιστολές και υπομνήματα παραγόντων της Ορθόδοξης και της Καθολικής Ιεραρχίας για τα κωλύματα γάμου και τους μικτούς γάμους, επιστολές προς Ταμπακόπουλο από τον ιταλό και τον γερμανό πρεσβευτή, τον μαιευτήρα Ν. Λούρο, τον Ανδρέα Γαζή κ.ά., πρακτικά επιτροπής για τη μελέτη των παράνομων συμβιώσεων κ.ά.
Την ανάγκη άμεσης εισαγωγής του κώδικα: επιστολές Ταμπακόπουλου προς Τσολάκογλου-Ράλλη, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των νόμων για την αναθεώρηση του Κώδικα (1945), την «αποκατάστασή» του το 1946 (νόμος και εισηγητικές εκθέσεις), αλληλογραφία Ταμπακόπουλου με τον Σ. Μυλωνόπουλο (δικηγόρο στην Κέρκυρα), τον Μπαλή, διάφορους δικηγόρους κ.ά., αλληλογραφία του Χρήστου Πράτσικα με την Ιερά Σύνοδο και τον έλληνα πρόξενο στην Αλεξάνδρεια για τους μικτούς γάμους και την εφαρμογή του Κώδικα στα προξενικά δικαστήρια Αιγύπτου επί Κατοχής, υπόμνημα του προέδρου του Αρείου Πάγου Ι. Σακέττα (πρόεδρο της επιτροπής που συγκροτήθηκε το 1945 για την αναθεώρηση), ψηφίσματα νομικών συλλόγων υπέρ της άμεσης εφαρμογής του Κώδικα του 1941 κ.ά. (1945-1947)
Τη σύνταξη του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα: προσχέδια του νόμου, παρατηρήσεις επί του προσχεδίου από δικηγορι­κούς συλλόγους, τον Άρειο Πάγο, το προξενείο Αλεξάνδρειας, ισραηλιτική κοινότητα και ισραηλίτες νομικούς, σχέδια Μακρή και Δελαρόκα, υπομνήματα για τυχόν δυσαρέσκεια του μουσουλμανικού στοιχείου από την κατάργηση του μουσουλμανικού δικαίου, έκθεση για τη θέση των Ελλήνων στην Τουρκία, χάρτης με τις διανεμηθείσες εκτάσεις γης κ.ά. (1941).

Ταμπακόπουλος, Άγις