Ασθενείς - Καρτέλες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασθενείς - Καρτέλες

Αντίστοιχοι όροι

Ασθενείς - Καρτέλες

Σχετικοί όροι

Ασθενείς - Καρτέλες

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ασθενείς - Καρτέλες

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων

  • GRGSA-IAK ADM049.01
  • Αρχείο
  • 1938 - 1991

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας υπαλλήλων ΤΕΒΕ, ασφαλισμένων, εισπράξεων, ιατρών, κινήσεως ασθενών, μηνιαία στατιστικά στοιχεία γραφείου ασθενείας, μηνιαίες καταστάσεις κινήσεως ασθενών κατά θεράποντα ιατρό, καρτέλες κινήσεως ασθενών

Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων