Ασθενείς - Ευρετήρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασθενείς - Ευρετήρια

Αντίστοιχοι όροι

Ασθενείς - Ευρετήρια

Σχετικοί όροι

Ασθενείς - Ευρετήρια

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ασθενείς - Ευρετήρια

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"

  • GRGSA-CA- ADM392.01
  • Αρχείο
  • 1937 - 2000

Τέσσερα ευρετήρια ασθενών (1937-1967), τριάντα επτά κλασέρ με στατιστικά στοιχεία (1982-2000), το σύνολο των φακέλων νοσηλείας ασθενών των ετών 1937-1945 και δειγματοληπτικά των ετών 1946-1960.

Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

  • GRGSA-CA- ADM339.01
  • Αρχείο
  • 1980-1982

Οκτώ ευρετήρια ασθενών καρδιολογικής, νευρολογικής, χειρουργικής, και παθολογικής κλινικής από τις πτέρυγες «Μπόμπολα», «Τσαγκάρη» και «Ζωοδόχος Πηγή» του Νοσοκομείου "Αμαλία Φλέμιγκ"

Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM103.02
  • Αρχείο
  • 1892 - 1996

Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: σηπτικών εγχειρήσεων, ασήπτων εγχειρήσεων, τόμους ιστορικών ασθενών (εισαγωγές, εγχειρίσεις), ευρετήρια ασθενών (σχετίζονται με τα ιστορικά των ασθενών). Πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, δύο επετειακά λευκώματα, σχετικά με την ιστορία του Οφθαλμιατρείου.

Οφθαλμιατρείο Αθηνών