Ασθενείς - Δελτία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασθενείς - Δελτία

Αντίστοιχοι όροι

Ασθενείς - Δελτία

Σχετικοί όροι

Ασθενείς - Δελτία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ασθενείς - Δελτία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Περιφερειακού Ιατρείου Πλατείας Αμερικής

  • Αρχείο
  • 1974-1980

Οικογενειακά δελτία: βρεφικά, προσχολικά, σχολικά δελτία.

Τα δελτία ασθενών και εμβολιασμών της δεκαετίας του 1970 περιλαμβάνουν στοιχεία όπως οικονομική κατάσταση της οικογένειας (ιδιόκτητο ή μη σπίτι, σύνδεση με σύστημα ύδρευσης ή όχι κ.ά.), ψυχολογικό – ψυχιατρικό οικογενειακό ιστορικό, μορφωτικό επίπεδο γονέων και επισυνάπτεται έκθεση κατ’ οίκον επίσκεψης – αυτοψίας προσωπικού του Π.Ι.Κ.Π.Α. προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά τα δελτία περιορίζονται σε πληροφορίες στενά υγειονομικές και παραλείπονται τα λοιπά στοιχεία.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πλατείας Αμερικής