Αρχείο - Αρχείο Περιφερειακού Ιατρείου Πλατείας Αμερικής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Περιφερειακού Ιατρείου Πλατείας Αμερικής

Ημερομηνία(ες)

  • 1974-1980 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κιβώτιο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακό Ιατρείο (Πρώην ΙΚΑ) Πλ. Αμερικής
Ημερομηνία εισαγωγής: 2015-10-15
ΑΒΕ: 1993

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οικογενειακά δελτία: βρεφικά, προσχολικά, σχολικά δελτία.

Τα δελτία ασθενών και εμβολιασμών της δεκαετίας του 1970 περιλαμβάνουν στοιχεία όπως οικονομική κατάσταση της οικογένειας (ιδιόκτητο ή μη σπίτι, σύνδεση με σύστημα ύδρευσης ή όχι κ.ά.), ψυχολογικό – ψυχιατρικό οικογενειακό ιστορικό, μορφωτικό επίπεδο γονέων και επισυνάπτεται έκθεση κατ’ οίκον επίσκεψης – αυτοψίας προσωπικού του Π.Ι.Κ.Π.Α. προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά τα δελτία περιορίζονται σε πληροφορίες στενά υγειονομικές και παραλείπονται τα λοιπά στοιχεία.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες