Αρχείο Αρ.Εισ. 392 - Αρχείο Βούλας Παπαϊωάννου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Αρ.Εισ. 392

Τίτλος

Αρχείο Βούλας Παπαϊωάννου

Χρονολογία(ες)

  • 1940-1945 (Δημιουργία)
  • 1943-1952 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

145 έγγραφα, 78 φωτογραφίες

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Προέλευση: Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αναφορές-υπομνήματα της Βούλας Παπαϊωάννου προς την U.N.R.R.A. για την κατάσταση της ελληνικής υπαίθρου ύστερα από τις καταστροφές των Γερμανών (1945-1947)· αναφορές-υπομνήματα προς τον Ο.Η.Ε. (1948-1949)· βιβλίο συμβάντων στην ελληνοαλβανική μεθόριο (1946)· επεξεγηματικά σημειώματα φωτογραφιών· έγγραφα με ατομικά στοιχεία γιουγκοσλάβων ανταρτών (1946)· πίνακας περιεχομένων εγχειριδίου για την εκπαίδευση ακροβολιστών. Έγγραφα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (1949-1954).
Φωτογραφίες από γράμματα μελλοθάνατων προς τους συγγενείς τους, πριν οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις αρχές Κατοχής· σημειώσεις-μαρτυρίες μελλοθάνατων στους τοίχους των κελιών των Ες-Ες (1944).
Εφημερίδες ξενόγλωσσες (1947-1949)· αποκόμματα τύπου σχετικά με τα μεταπολεμικά γεγονότα και τον εμφύλιο (1945-1948)· έντυπα (1943, 1950).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Φανή Κωνσταντίνου, Βούλα Παπαϊωάννου, Μαρτυρίες από την Κατοχή και Μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 1990, όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία.

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Φωτογραφικό αρχείο Βούλας Παπαϊωάννου (1940-45)
Σκηνές από την επιστράτευση στην Αθήνα και την αναχώρηση για το μέτωπο (1940)· ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (1940)· χαρακώματα στην [Αθήνα]· η κηδεία του Ιωάννη Μεταξά (1941)· τα κρατητήρια των Ες-Ες στην οδό Μέρλιν· μεταφορά ασθενών, διανομή συσσιτίου, νοσηλεία τραυματιών από τον Ερυθρό Σταυρό· στιγμιότυπα από την απελευθέρωση στην Αθήνα (1944)· είσοδος των συμμάχων.
Νεκροταφείο Διστόμου, τάφοι φονευθέντων από τους Γερμανούς, 1944· U.N.R.R.A., τα μέλη της επιτροπής Cecil King, F. Maben κ.ά. Υπογραφή της συμφωνίας στην Αθήνα (Μάρτιος 1945)· διανομή ιματισμού.
Επαναπατρισμός οκτώ χιλιάδων ομήρων από τη Γερμανία με αγγλικά και γερμανικά αεροπλάνα (1945). Ο πρίγκιπας Γεώργιος.
Ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών· αναγνώριση πτωμάτων.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών