Αρχείο αρ.comp. 467 - Μαύρου, Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET αρ.comp. 467

Τίτλος

Μαύρου, Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος

Χρονολογία(ες)

  • 1880 -1949 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

11 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Αλέξανδρος Φιλίππου Μαύρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη από το 1880 και ασχολιόταν με το εμπόριο δερμάτων και άλλων βυρσοδεψικών υλικών και μηχανών. Η οικογένεια Μαύρου καταγόταν πιθανότατα από τον Βόλο όπου βρίσκονταν εγκατεστημένα τα περισσότερα μέλη της. Ο Αλέξανδρος Μαύρου διηύθηνε την εμπορική του επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον αδερφό του Γεώργιο ενώ συχνά αλληλογραφούσε με τους υπόλοιπους αδερφούς του για εμπορικά θέματα. Αυτοί ήταν οι: Κωνσταντίνος (Βόλος), Γεώργιος (Θεσ/νίκη, Αικατερίνη, Σέρρες), Νέστωρ (Θεσ/νίκη, Βόλος, Βιτώλια), Αγγελής (Βόλος) και Δημήτριος (Μακρινίτσα Βόλου). Την εμπορική επιχείρηση ανέλαβε από το 1925 ο γιος του Αλέξανδρου, Κωνσταντίνος.

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Αγορά.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιλαμβάνει την εμπορική αλληλογραφία των Μαύρου την περίοδο 1880-1949 με βυρσοδεψεία, εμπορικούς αντιπροσώπους και τράπεζες (Ιονική, Εθνική, Ανατολής κ.ά.) και αφορά εισαγωγές και εξαγωγές δερμάτων και βυρσοδεψικών υλικών. Αναλυτικότερα η επιχείρησή του εμπορευόταν κάθε είδους δέρματα (καμηλοδέρματα, αλογοδέρματα, βουβαλοδέρματα, ξηράλατα, υγράλατα, ακατέργαστα, Αβυσσηνίας κ.ά.), ιχθυέλαια, φυτέλαια, ψαρέλαια, διάφορα εκχυλίσματα, χρώματα-βαφές δερμάτων, κεμπράχο υγρό και ξηρό, μιμόζα, βελανίδια, πευκοφλοιό, πευκάλευρο, σχοινάλευρο, βαλανιδάλευρο, πούδρα καθώς και μαλλιά και τρίχες ζώων. Το εμπορικό του δίκτυο ήταν εξαπλωμένο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία -Σέρρες, Δράμα, Βιτώλια- αλλά και στο Βόλο, Γύθειο κ.ά. Eισήγαγε -κυρίως εκχυλίσματα- από διάφορες χώρες του εξωτερικού (Η.Π.Α., Ολλανδία, Γαλλία, Αίγυπτος κ.ά.).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Η ταξινόμηση της αλληλογραφίας είναι σύνθετη: γεωγραφική, αλφαβητική και χρονολογική.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική μορφή : www.elia.org.gr

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.: Αρχεία Άμβουργερ-Αλεξόπουλου και Κωνσταντίνου Καλπακτσή.
Άλλoι φορείς: Τμήματα του αρχείου βρίσκονται επίσης στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Καταγράφηκαν τα ονόματα των αποστολέων που εμφανίζονται πάνω από τρεις φορές σε κάθε πόλη.

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα επιστολόχαρτα με τις φίρμες (en tete) των βιοτεχνών-βυρσοδεψών.

Μέσα από την αλληλογραφία καταγράφεται μεγάλος αριθμός βυρσοδεψείων.

Το αρχείο προσφέρεται για μελέτη και απογραφή του βυρσοδεψικού εμπορίου.

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Θεανώ Ασπρογέρακα (πρακτική άσκηση φοιτητών τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Φθινόπωρο 1999

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι