Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

 • Εκκλησιαστικό Αρχείο

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Καλάβρυτα

Περιοχή

Αχαΐα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

250 01

Τηλέφωνο

2692022363

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της υπέστη πολλαπλές επιδρομές και πυροπολήσεις. Οι επανειλημμένες πυρκαγιές, ήδη από του έτους 1585 υπό των Τούρκων μέχρι και της τελευταίας το 1943 υπό των Γερμανών, επηρέασαν σημαντικά την τύχη του Αρχείου, πολλά έγγραφα του οποίου απωλέσθησαν. Το παλαιότερο σωζόμενο στο Αρχειοφυλακείο της Μονής έγγραφο είναι το συνοδικό συγγιλιώδες γράμμα του Πατριάρχου Τιμοθέου Β' (1615), με το οποίο αναγνωρίστηκ ε η Μονή ως πατριαρχικό σταυροπ΄γηιο. Παραλλήλως προς τα έγγραφα, διασώζεται επίσης Κώδικας της Μονής, χρονολογούμενος από του 1703. Αυτός περιέχει ειδήσεις περί της ιστορίας της ως άνω Μονής, ως επί το πολύ βασιζόμενες στην παράδοση.

Το αρχείο έτυχε παλαιότερης ταξινόμησης υπό του Χ. Ηλιοπούλου κατά το έτος 1898. Καταγραφή της ταξινόμησης αυτής κατά φακέλους βρίσκεται στο χειρόγραφο ευρετήριο της Μονής. Η νέα συστηματική ταξινόμηση έγινε βάσει χρονολογικών και ειδολογικών κριτηρίων. Έτσι τα έγγραφα του αρχείου διαχωρίσθησαν σε τρεις κυρίως ενότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στις αντίστοιχες περιόδους της ιστορίας της Πελοποννήσου.

Αναλυτικότερα:

 1. Ελληνικά:
  Φακ. Α', Εκκλησιαστικά (πατριαρχικά, μητροπολιτικά, μοναστηριακά), ως τα επισημότερα και εν πολλοίς τα παλαιότερα της Μονής
  Φακ. Β', Δικαιοπρακτικά έγγραφα Βενετοκρατίας (1691-1715)
  Φακ. Γ', Δικαιοπρακτικά έγγραφα των ετών 1717-1799 (ομολογίες, διαθήκες, κλπ)
  Φακ. Δ', Δικαιοπρακτικά έγγραφα των ετών 1801-1835 (ομολογίαι, διαθήκες, κλπ)
  Φακ. Ε', Έγγραφα των ετών 1804-1832 (δημόσια έγγραφα και μονόφυλλα, επιστολές, σημειώματα, κλπ)
  Φακ. ΣΤ', Έγγραφα των ετών 1833-1906 (δημόσια έγγραφα και μονόφυλλα, επιστολές, οικονομικού περιεχομένου έγγραφα)
  Φακ. Ζ', Έγγραφα μετοχίου Αγ. Γεωργίου του Κωδωνά (1813-1890)
  Φακ. Η', Κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου του ΙΗ' και ΙΘ' αιώνα

 2. Βενετικά:
  Φακ. Θ', Βενετικά έγγραφα των ετών 1688-1715

 3. Τουρκικά:
  Φακ. Ι', Τουρκικά έγγραφα (φιρμάνια)
  Φακ. ΙΑ', Τουρκικά έγγραφα (φιρμάνια)
  Φακ. ΙΒ', Τουρκικά έγγραφα ΙΗ' αιώνος
  Φακ. ΙΓ', Τουρκικά έγγραφα ΙΘ' αιώνος

 4. Ποικίλα:
  Φακ. ΙΔ', Ποικίλα [ένα Ρωσικό (1831/32), δύο Βλαχικά (1832), σχεδιαγράμματα, κλπ]

 5. Έντυπα:
  Φακ. ΙΕ', Έντυπα (εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων)

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.
Το αρχείον της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων/Δρούλια, Λ., Μαλτέζου, Χ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, Σύμμεικτα, τ. 2ος, Εν Αθήναις, 1970 (Ανάτυπο)

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Καλάβρυτα, Αχαΐα 250 01