Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων

Parallel form(s) of name

Other form(s) of name

Type

 • Εκκλησιαστικό Αρχείο

Contact area

Type

Address

Street address

Locality

Καλάβρυτα

Region

Αχαΐα

Country name

Postal code

250 01

Telephone

2692022363

Fax

Email

URL

Note

Description area

History

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της υπέστη πολλαπλές επιδρομές και πυροπολήσεις. Οι επανειλημμένες πυρκαγιές, ήδη από του έτους 1585 υπό των Τούρκων μέχρι και της τελευταίας το 1943 υπό των Γερμανών, επηρέασαν σημαντικά την τύχη του Αρχείου, πολλά έγγραφα του οποίου απωλέσθησαν. Το παλαιότερο σωζόμενο στο Αρχειοφυλακείο της Μονής έγγραφο είναι το συνοδικό συγγιλιώδες γράμμα του Πατριάρχου Τιμοθέου Β' (1615), με το οποίο αναγνωρίστηκ ε η Μονή ως πατριαρχικό σταυροπ΄γηιο. Παραλλήλως προς τα έγγραφα, διασώζεται επίσης Κώδικας της Μονής, χρονολογούμενος από του 1703. Αυτός περιέχει ειδήσεις περί της ιστορίας της ως άνω Μονής, ως επί το πολύ βασιζόμενες στην παράδοση.

Το αρχείο έτυχε παλαιότερης ταξινόμησης υπό του Χ. Ηλιοπούλου κατά το έτος 1898. Καταγραφή της ταξινόμησης αυτής κατά φακέλους βρίσκεται στο χειρόγραφο ευρετήριο της Μονής. Η νέα συστηματική ταξινόμηση έγινε βάσει χρονολογικών και ειδολογικών κριτηρίων. Έτσι τα έγγραφα του αρχείου διαχωρίσθησαν σε τρεις κυρίως ενότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στις αντίστοιχες περιόδους της ιστορίας της Πελοποννήσου.

Αναλυτικότερα:

 1. Ελληνικά:
  Φακ. Α', Εκκλησιαστικά (πατριαρχικά, μητροπολιτικά, μοναστηριακά), ως τα επισημότερα και εν πολλοίς τα παλαιότερα της Μονής
  Φακ. Β', Δικαιοπρακτικά έγγραφα Βενετοκρατίας (1691-1715)
  Φακ. Γ', Δικαιοπρακτικά έγγραφα των ετών 1717-1799 (ομολογίες, διαθήκες, κλπ)
  Φακ. Δ', Δικαιοπρακτικά έγγραφα των ετών 1801-1835 (ομολογίαι, διαθήκες, κλπ)
  Φακ. Ε', Έγγραφα των ετών 1804-1832 (δημόσια έγγραφα και μονόφυλλα, επιστολές, σημειώματα, κλπ)
  Φακ. ΣΤ', Έγγραφα των ετών 1833-1906 (δημόσια έγγραφα και μονόφυλλα, επιστολές, οικονομικού περιεχομένου έγγραφα)
  Φακ. Ζ', Έγγραφα μετοχίου Αγ. Γεωργίου του Κωδωνά (1813-1890)
  Φακ. Η', Κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου του ΙΗ' και ΙΘ' αιώνα

 2. Βενετικά:
  Φακ. Θ', Βενετικά έγγραφα των ετών 1688-1715

 3. Τουρκικά:
  Φακ. Ι', Τουρκικά έγγραφα (φιρμάνια)
  Φακ. ΙΑ', Τουρκικά έγγραφα (φιρμάνια)
  Φακ. ΙΒ', Τουρκικά έγγραφα ΙΗ' αιώνος
  Φακ. ΙΓ', Τουρκικά έγγραφα ΙΘ' αιώνος

 4. Ποικίλα:
  Φακ. ΙΔ', Ποικίλα [ένα Ρωσικό (1831/32), δύο Βλαχικά (1832), σχεδιαγράμματα, κλπ]

 5. Έντυπα:
  Φακ. ΙΕ', Έντυπα (εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων)

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Επισήμανση.
Το αρχείον της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων/Δρούλια, Λ., Μαλτέζου, Χ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, Σύμμεικτα, τ. 2ος, Εν Αθήναις, 1970 (Ανάτυπο)

Maintenance notes

Access points

Access Points

 • Clipboard

Primary contact

Καλάβρυτα, Αχαΐα 250 01