Αρχείο Α.Ε. 20/01 (587) - Παπαθανασίου, Γεώργιος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/01 (587)

Τίτλος

Παπαθανασίου, Γεώργιος

Ημερομηνία(ες)

  • 1894-1968 (κυρίως 1925-1950) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Διοικητική Ιστορία
Η Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (M.E.E.) ιδρύθηκε το 1925 με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρώτος πρόεδρός της ο Αντ. Α. Χρηστομάνος και σύμβουλοι οι: Α. Κεραμόπουλος, Κ. Άμαντος, Ναταλία Π. Μελά, Άννα Τριανταφυλλίδου, Κωνστ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Δημ. Ανδρεάδης, Αθαν. Βρυζάκης, Κλέων Χατζηλάζαρος, Α. Αθηνογένης, Αλεξ. Σβώλος, Β. Χατζηλίας, Γρ. Τηλικίδης, Σ. Λιούμπης, Κωνστ. Τσιμινάκης, Γ. Παπαθανασίου.
Βιογραφικό σημείωμα
Η οικογένεια Παπαθανασίου καταγόταν από το Μοναστήρι της Μακεδονίας και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα γύρω στο 1916. Ο Γεώργιος Α. Παπαθανασίου άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για τουλάχιστον 45 χρόνια στην Αθήνα. Ήταν νομικός σύμβουλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και μαζί με τον αδελφό του Αριστείδη, με τον οποίο διατηρούσαν δικηγορικό γραφείο (Θησέως 12, Αθήνα), εργάστηκαν επί 20 χρόνια στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας και ασχολήθηκαν με τη διεκπεραίωση διοικητικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων. Ο Γ. Παπαθανασίου ήταν ιδρυτικό μέλος και για 10 χρόνια γραμματέας της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας. Υπήρξε στενότατος συνεργάτης του μακεδόνα καθηγητή Αντώνιου Χρηστομάνου, πολιτευτή και υπουργού, πρόεδρου της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας. Ήταν επίσης ιδρυτής και εκδότης της μηνιαίας επιθεώρησης «Νέαι Χώραι», οργάνου της Εταιρείας. Διετέλεσε πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου, μέλος του Ελληνογιουγκοσλαυϊκού Συνδέσμου, πρόεδρος του ομίλου «Οι φίλοι της αμυγδαλιάς και της ομορφιάς της υπαίθρου», νομικός σύμβουλος του εκδρομικού σωματείου «Υπαίθριος ζωή».[Δεν μπορέσαμε δυστυχώς να συγκεντρώσουμε περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, εκτός από τα παραπάνω που προκύπτουν από τα τεκμήρια του αρχείου].

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με τις πολιτιστικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του δικηγόρου Γ.Α. Παπαθανασίου ως νομικού συμβούλου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του υπουργείου Παιδείας,. Περιέχονται τεκμήρια σχετικά με την Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία, της οποίας ήταν μέλος και γραμματέας (1925-1940), του Ελληνογιουγκοσλαυϊκού Συνδέσμου (1930-1936) και του Ροταριανού Ομίλου (1950-1963) καθώς και μέρος της αλληλογραφίας του, κυρίως με τον μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Ιωακείμ (1934-1941). Επίσης περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός διάφορων δικαιολογητικών και εγγράφων που αφορούν δημοδιδασκάλους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών και διοικητικών υποθέσεων, που είχε αναλάβει ως δικηγόρος ο Παπαθανασίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Εκκαθαρίστηκαν τα πολλαπλά αντίτυπα της εφημερίδας Μακεδονία-Θράκη (φύλλο 15/3/1966), αντίτυπα εγκυκλίων επιστολών της Μ.Ε.Ε και ασυμπλήρωτων διπλωμάτων του Ελληνογιουγκοσλαυϊκού Συνδέσμου.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Τα τεκμήρια του αρχείου ήταν «φίρδην μίγδην» τοποθετημένα σε πέντε «φακέλους δικογραφιών» με τυπωμένα τα στοιχεία του δικηγορικού γραφείου Γεωργίου και Αριστείδου Α. Παπαθανασίου και με τίτλους υποθέσεων που δεν αντιστοιχούσαν σε καμμία περίπτωση στα έγγραφα που περιείχαν. (Κρατήθηκε ένας φάκελος για δείγμα). Τα έγγραφα του αρχείου ταξινομήθηκαν με βάση τις δραστηριότητες του Γ. Παπαθανασίου (Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία, Ροταριανός Όμιλος, Ελληνογιουγκοσλαυϊκός Σύνδεσμος) και το δικηγορικό του επάγγελμα (διάφορες υποθέσεις, δικαιολογητικά δημοδιδασκάλων -τα οποία συγκεντρώθηκαν ονομαστικά και αλφαβητικά ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες- αφήνοντας στο τέλος τα μεμονωμένα δικαιολογητικά).

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Αρχείο Γεωργίου Μπούσιου (υπομνήματα και επιστολές δασκάλων για την εκπαίδευση στη Μακεδονία).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο είναι παλαιά πρόσκτηση που έφερε τον λανθασμένο αριθμό εισαγωγής (587), γι’ αυτό και πήρε νέο (20/01).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

14/5/2001

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Χριστίνα Βάρδα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες