Εμφανίζει 29 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ναυτικός Αγώνας, 1821-1829 Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Συλλογή Thomas Fellows
Συλλογή Thomas Fellows
Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)
Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Συλλογή εγγράφων Ναυτικού Αγώνα
Συλλογή εγγράφων Ναυτικού Αγώνα
Τζώτζης, Δημήτριος
Τζώτζης, Δημήτριος
Έγγραφα για τον Σπυρίδωνα Βέρμπερη (Κ54α)
Έγγραφα για τον Σπυρίδωνα Βέρμπερη (Κ54α)
Αρχείο Λάζαρου και Γεώργιου Κουντουριώτη (Κ99)
Αρχείο Λάζαρου και Γεώργιου Κουντουριώτη (Κ99)
Επιστολή του Frank Abney Hastings (Κ79ζ)
Επιστολή του Frank Abney Hastings (Κ79ζ)
Έγγραφα για τον αγωνιστή Ιωάννη Θεοφιλόπουλο (Κ8η)
Έγγραφα για τον αγωνιστή Ιωάννη Θεοφιλόπουλο (Κ8η)
Ναυτικά βιβλία λογαριασμών (Κ17α)
Ναυτικά βιβλία λογαριασμών (Κ17α)
Φάκελος εμπορικής αλληλογραφίας (Κ9α)
Φάκελος εμπορικής αλληλογραφίας (Κ9α)
Συλλογή Αγγελικής Γεωργακή
Συλλογή Αγγελικής Γεωργακή
Ημερολόγιο καραβιού του Ανδρέα Χατζηαναργύρου (Χφ145)
Ημερολόγιο καραβιού του Ανδρέα Χατζηαναργύρου (Χφ145)
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ύδρα) (Χφ75)
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ύδρα) (Χφ75)
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ψαρά) (Χφ74)
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ψαρά) (Χφ74)
"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)
"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)
Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)
Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)
Κατάστιχο λογαριασμών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών (Χφ70)
Κατάστιχο λογαριασμών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών (Χφ70)
Ναυτικό ημερολόγιο αγνώστου πλοίου (Χφ148)
Ναυτικό ημερολόγιο αγνώστου πλοίου (Χφ148)
Ναυτικό ημερολόγιο αγνώστου πλοίου (Χφ147)
Ναυτικό ημερολόγιο αγνώστου πλοίου (Χφ147)
Αρχείο Ηλία Θερμησιώτη
Αρχείο Ηλία Θερμησιώτη
Αρχείο Αργύρη Στεμνιτζιώτη
Αρχείο Αργύρη Στεμνιτζιώτη
Αρχείο Γεωργίου Ανδρούτσου
Αρχείο Γεωργίου Ανδρούτσου
Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ50γ)
Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ50γ)
Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ4α_1, Κ4α_2, Κ4α_3, Κ4β)
Συλλογή εγγράφων Ύδρας (Κ4α_1, Κ4α_2, Κ4α_3, Κ4β)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)
Αρχείο Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους
Αρχείο Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους
Συλλογές Ιστορικού Αρχείου Σάμου - Φάκελος Α2
Συλλογές Ιστορικού Αρχείου Σάμου - Φάκελος Α2