Αρχείο PRI045.01 - Έγγραφα για τον αγωνιστή Ιωάννη Θεοφιλόπουλο (Κ8η)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI045.01

Τίτλος

Έγγραφα για τον αγωνιστή Ιωάννη Θεοφιλόπουλο (Κ8η)

Ημερομηνία(ες)

  • 1821-1878 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

27 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1790-1885)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Με καταγωγή από τα Λαγκάδια Γορτυνίας ο Ιωάννης Θεοφιλόπουλος αναδείχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους πυρπολητές της Επανάστασης του 1821. Ήταν πηδαλιούχος στο πυρπολικό του Κωνσταντίνου Κανάρη που πυρπόλησε την οθωμανική ναυαρχίδα το 1822. Από τον Αύγουστο του 1822 πολέμησε στην ξηρά στο πλευρά του Κανέλλου Δεληγιάννη και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82 [τελευταία επίσκεψη: 25/9/2020]

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Θεοφιλοπούλου Πολυξένη
Ημερομηνία αγοράς: 8/10/1918
ΑΒΕ: 91

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα, τα περισσότερα πρωτότυπα, των υπηρεσιών του αγωνιστή Ιωάννη Θεοφιλόπουλου καθώς και φωτογραφία του.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 599

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες