Εμφανίζει 18 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Φιλική Εταιρεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη
Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78β)
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78β)
Αρχείο Γεώργιου Διδασκαλόπουλου
Αρχείο Γεώργιου Διδασκαλόπουλου
Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου
Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου
Αρχείο Νεοφύτου Καρύστου
Αρχείο Νεοφύτου Καρύστου
Αρχείο Παναγιώτη Σέκερη
Αρχείο Παναγιώτη Σέκερη
Αρχείο Χριστόφορου Περραιβού
Αρχείο Χριστόφορου Περραιβού
Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς
Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς
Ιστορικό Αρχείο Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας
Ιστορικό Αρχείο Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας
Καραβίας, Παναγ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ108γ)
Καραβίας, Παναγ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ108γ)
Συλλογή Ανάργυρου Μάθεση (Κ180)
Συλλογή Ανάργυρου Μάθεση (Κ180)
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Κλωνός Στεφάνου (Κ18α, Κ18β)
Συλλογή Κλωνός Στεφάνου (Κ18α, Κ18β)
Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας
Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820, 1824, 1826, 1828, 1832, 1845)
Σύμμεικτα (1820, 1824, 1826, 1828, 1832, 1845)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821, 1823, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1821, 1823, Χ.χ.)