Εμφανίζει 28 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Αρχείο οικογένειας Βασίλειου Δούκα
Αρχείο οικογένειας Βασίλειου Δούκα
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Νομαρχίας Σφακίων
Αρχείο Νομαρχίας Σφακίων
Αρχείο Επαρχείου Ιεράπετρας
Αρχείο Επαρχείου Ιεράπετρας
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη
Συλλογή Φ.Ε.Κ. (Κρητικής Πολιτείας και Βασιλείου Ελλάδας)
Συλλογή Φ.Ε.Κ. (Κρητικής Πολιτείας και Βασιλείου Ελλάδας)
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας
Αρχείο Επιτροπείας Μεραμπέλλου
Αρχείο Επιτροπείας Μεραμπέλλου
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Γεωργίου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα (Κ129α)
Αρχείο Γεωργίου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα (Κ129α)
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Μεραμπέλλου
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Μεραμπέλλου
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου
Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου