Εμφανίζει 13 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ορλάνδος, Ιωάννης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Σύμμεικτα (1822, 1825)
Σύμμεικτα (1822, 1825)
Σύμμεικτα (1819, 1821, 1824)
Σύμμεικτα (1819, 1821, 1824)
Αρχείο Leicester Stanhope (Κ121)
Αρχείο Leicester Stanhope (Κ121)
Ορλάνδος, Ιωάννης - Συλλογή επιστολών (από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου)
Ορλάνδος, Ιωάννης - Συλλογή επιστολών (από το αρχείο Χατζή Πανανού Θεοδοσίου)
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 2" (Χφ31)
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 2" (Χφ31)
Εξερχόμενη αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής "Αρ. 6" (Χφ34)
Εξερχόμενη αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής "Αρ. 6" (Χφ34)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34β)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34β)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ82)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ82)
Αλληλογραφία της "Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής" (Χφ222)
Αλληλογραφία της "Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής" (Χφ222)
Εξερχόμενη αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 4" (Χφ33)
Εξερχόμενη αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 4" (Χφ33)
Αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 3" (Χφ32)
Αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 3" (Χφ32)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34α)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34α)
Αρχείο Λάζαρου και Γεώργιου Κουντουριώτη (Κ99)
Αρχείο Λάζαρου και Γεώργιου Κουντουριώτη (Κ99)