Αρχείο PRI144.01 - Stanhope, Leicester (αρχείο) (K121)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI144.01

Τίτλος

Stanhope, Leicester (αρχείο) (K121)

Ημερομηνία(ες)

  • 1823-1824, 1836 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

178 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1784-1862)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Βρετανός στρατιωτικός, φιλέλληνας, μέλος της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Γουλανδρής, Ιωάννης και Νικόλαος
Ημερομηνία δωρεάς: 17/10/1969
ΑΒΕ: 602

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τμήμα του αρχείου του φιλέλληνα και αγωνιστή του 1821 Leicester Stanhope (Στάνχοπ, Λίτσεστερ).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 877-878
Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 15α, σελ. 393-400

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες