Ορλάνδος, Ιωάννης

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ορλάνδος, Ιωάννης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Ορλάνδος καταγόταν από οικογένεια του Κρανιδίου, η οποία εγκαταστάθηκε τον 18ο αιώνα στις Σπέτσες. Πλούσιος από το εμπόριο και τη ναυτιλία διέθεσε πολλά πλοία στον Αγώνα, χρημάτισε μέλος της Επιτροπής καταλήψεως του Ναυπλίου και εξελέγη πρόεδρος του Βουλευτικού από την Εθνοσυνέλευση του Άστρους (αξίωμα που αρνήθηκε ο πεθερός του Λάζαρος Κουντουριώτης). Το 1823 διαπραγματεύθηκε με τον Λουριώτη το δάνειο της Ανεξαρτησίας για το οποίο συκοφαντήθηκε και απολογήθηκε το 1841. Πέθανε στην Ύδρα το 1852.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΕΛΙΑ Αθήνας

Σημειώσεις συντήρησης

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες