Εμφανίζει 8 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Βουλγαρία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Βουλγαρία
Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Βουλγαρία
Βαμβακάς , Χαρίσιος
Βαμβακάς , Χαρίσιος
Tab. IX. Europae, continens Daciam, Misiam, Thraciam, ac Macedoniae partem [Χάρτης 9 Ευρώπης, περιέχων τις περιοχές Δακίας, Μοισίας, Θράκης και μέρους της Μακεδονίας] [Europe's Map IX, containing Dacia, Misia, Thrace and part of Macedonia]
Tab. IX. Europae, continens Daciam, Misiam, Thraciam, ac Macedoniae partem [Χάρτης 9 Ευρώπης, περιέχων τις περιοχές Δακίας, Μοισίας, Θράκης και μέρους της Μακεδονίας] [Europe's Map IX, containing Dacia, Misia, Thrace and part of Macedonia]
Αρχείο Πολύδωρου, Περικλή και Άλκη Παπαχριστοδούλου (Κ111α-ια)
Αρχείο Πολύδωρου, Περικλή και Άλκη Παπαχριστοδούλου (Κ111α-ια)
Χάρτης Στάρα-Ζαγόρα
Χάρτης Στάρα-Ζαγόρα
Χάρτης Φιλιππουπόλεως
Χάρτης Φιλιππουπόλεως
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Επιτελικοί χάρτες περιοχών της Ελλάδος
Επιτελικοί χάρτες περιοχών της Ελλάδος