Αρχείο PRI131.01 - Αρχείο Πολύδωρου, Περικλή και Άλκη Παπαχριστοδούλου (Κ111α-ια)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI131.01

Τίτλος

Αρχείο Πολύδωρου, Περικλή και Άλκη Παπαχριστοδούλου (Κ111α-ια)

Ημερομηνία(ες)

 • 19-20ός αι. (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1882-1967)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε τη δεκαετία του 1880 στις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης και ήταν γιος ιερέα. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στη γενέτειρά του και αργότερα φοίτησε στο Γυμνάσιο Αδριανουπόλεως και στη Ζαρίφειο Σχολή της Φιλιππούπολης. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία εργαζόμενος παράλληλα ως δάσκαλος. Διορίστηκε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης όπου δίδαξε για τρία χρόνια και στη συνέχεια δίδαξε φιλολογία σε σχολεία της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Έπειτα υπήρξε για 26 χρόνια καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του Πειραιά. Παράλληλα ασχολήθηκε με την λογοτεχνία και την λαογραφία. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1922 δημοσιεύοντας διηγήματα και ηθογραφίες σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδεςενώ σημαντικό είναι το ιστορικό και λαογραφικό έργο του με επίκεντρο την περιοχή της Θράκης. Διετέλεσε μέλος του Θρακικού Κέντρου αναλαμβάνοντας από το 1928 την έκδοση του περιοδικού "Θρακικά", ενώ εξέδωσε από το 1934 ως το 1966 το περιοδικό "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού". Υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Εταιρείας Θρακικών Μελετών και δημοσίευσε σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά περισσότερες από 300 μελέτες του με αντικείμενο την Ιστορία, τη λαογραφία, την κοινωνία και τη μουσική παράδοση της Θράκης. Παράλληλα πραγματοποίησε επί χρόνια διαλέξεις σχετικές με τη Θράκη σε διάφορους οργανισμούς και φορείς ανά την επικράτεια καθώς και στο ραδιόφωνο.
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85 [τελευταία επίσκεψη: 21/5/2020].

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος
Ημερομηνία δωρεάς: Ιανουάριος, 1965
ΑΒΕ: 565

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο Παπαχριστοδούλου (Πολύδωρος, Περικλής, Άλκης)
Ι. Προσωπικό αρχείο Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου:
φ. Α: Πολύδωρος, Περικλής, Άλκης Παπαχριστοδούλου: Αυτοβιογραφικά στοιχεία για τον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου, διηγήματα, μελέτες και ταξιδιωτικά, κρίσεις για το λογοτεχνικό του έργο και σχετικά αποκόμματα εφημερίδων. Μελέτες και σημειώσεις του Περικλή και Άλκη Παπαχριστοδούλου.
φ. Β: Μυρτίλος Αποστολίδης: χειρόγραφες μελέτες και σημειώσεις του Αποστολίδη, κυρίως, για τη Θράκη. Σονέτα και αλληλογραφία του Αποστολίδη. Δημοσιευμένες μελέτες του Αποστολίδη: "Η Φιλιππούπολις επί Τουρκοκρατίας κατά τον 19ον αιώνα", "Ο Στενίμαχος", "Δύο έγγραφα εκ Φιλιππούπολεως του 19ου αιώνα", "Εκλογή από τα σονέττα του".
φ. Γ: Γεώργιος Βιζυηνός.

 1. Έμμετρα. Αντίγραφα ποιημάτων σε μονόφυλλα ή τεύχη χειρόγραφα μονόφυλλα 220, δακτυλογραφημένα μονόφυλλα 4,
 2. Επιτύμβιο Γ. Βιζυηνού. Συνεργασίες. Ενεπίγραφες μελέτες και ανεπίγραφα σημειώματα περί Γ. Βιζυηνού των: Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου, Αρχιμ. Νικ. Βαφείδου, κ.ά.
 3. Επιμνημόσυνοι λόγοι. 1 λόγος χειρόγραφος (φφ 3) και επτά (7) δακτυλογραφημένοι (φφ. 12) του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου στον τάφο του ποιητή. Ένας (1) λόγος δακτυλογραφημένος (φ. 1) του Ι. Καρδαρά.
 4. Διάφορα. Μία (1) εικόνα του ποιητή από έντυπο. Δέκα (10) σημειώματα.
 5. Έντυπα.
 6. Περιοδικό "Ελλην. Δημιουργία" (τεύχος 40ό, 1949, Αφιέρωμα)
  φ. Δ-Ε: Μελέτες ιστορικές, κυρίως, για τη Θράκη και τους Πομάκους και σημειώσεις και μελέτες για τα αναστενάρια.
  φ. ΣΤ: Λαογραφικά θέματα: μελέτες και σημειώσεις για τα δημοτικά τραγούδια της Θράκης και γι άλλα λαογραφικά θέματα.
  φ. Ζ: Αλληλογραφία.
  φ. Η: Έντυπα: εφημερίδες των ετών 1944-1962, φύλλο βουλγαρικής εφημερίδας και τουρκικής εφημερίδας από τις Σαράντα Εκκλησιές. Βιβλία και φυλλάδια ελληνικά και ξενόγλωσσα, κυρίως, για ζητήματα ιστορικά και λαογραφικά της Θράκης, τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, τις ελληνικές διεκδικήσεις στη Θράκη στα συνέδρια ειρήνης στο Παρίσι το 1919 και 1946.
  φ. Θ: Συλλογή ογδόντα πέντε (85) φωτογραφιών από κώδικες, την καθημερινή ζωή της Θράκης, αποκόμματα από περιοδικά και εφημερίδες.
  φ. Ι: Ποικίλα σχετικά με τη Θράκη.
  φ. ΙΑ: Διάφορα.
  ΙΙ. Αρχείο Περικλή Παπαχριστοδούλου: χειρόγραφες φιλολογικές μελέτες, ποιήματα κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Ελληνικά
 • Γαλλικά
 • Οθωμανικά Τουρκικά
 • Βουλγαρικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 861-867
Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 33, 1967, σ. 113-122

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης