Εμφανίζει 60 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Νάξος (Κυκλάδες)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνα)
Γρατσίας, Μιχάλης (αρχείο) (Κ401)
Γρατσίας, Μιχάλης (αρχείο) (Κ401)
Δημητροκάλλη, Ευσταθία (σύμμεικτη συλλογή) (Κ73α)
Δημητροκάλλη, Ευσταθία (σύμμεικτη συλλογή) (Κ73α)
Ζερλέντης, Περικλής (συλλογή) (Κ36-Κ43)
Ζερλέντης, Περικλής (συλλογή) (Κ36-Κ43)
Κώδικας δικαστικών αποφάσεων, μαρτυρικών καταθέσεων και νοταριακών γραμμάτων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ105)
Κώδικας δικαστικών αποφάσεων, μαρτυρικών καταθέσεων και νοταριακών γραμμάτων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ105)
Κώδικας κοινοτικών και νοταριακών πράξεων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ95)
Κώδικας κοινοτικών και νοταριακών πράξεων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ95)
Κώδικας νοταριακός Αποστόλου Πορτάρη (Νάξος) (Χφ120)
Κώδικας νοταριακός Αποστόλου Πορτάρη (Νάξος) (Χφ120)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ124)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ124)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ126)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ126)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Κόκκου (Νάξος) (Χφ97)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Κόκκου (Νάξος) (Χφ97)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Λιανού (Νάξος) (Χφ118)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Λιανού (Νάξος) (Χφ118)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ85)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ85)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ86)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ86)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ100)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ100)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ101)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ101)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ102)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ102)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ106)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ106)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ109)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ109)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ111)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ111)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ112)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ112)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ114)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ114)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ115)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ115)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ117)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ117)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ119)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ119)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ121)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ121)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ125)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ125)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ128)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ128)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ135)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ135)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ91)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ91)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ99)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ99)
Κώδικας νοταριακός Μακαρίου και Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ110)
Κώδικας νοταριακός Μακαρίου και Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ110)
Κώδικας νοταριακός Περράκη Φοσκόλου (Μύκονος) (Χφ88)
Κώδικας νοταριακός Περράκη Φοσκόλου (Μύκονος) (Χφ88)
Κώδικας νοταριακός Τζαματή Κορονέλου (Νάξος) (Χφ87)
Κώδικας νοταριακός Τζαματή Κορονέλου (Νάξος) (Χφ87)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ103)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ103)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ104)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ104)
Κώδικας νοταριακός Φιλίππου Σουμαρίπα (Νάξος) (Χφ89)
Κώδικας νοταριακός Φιλίππου Σουμαρίπα (Νάξος) (Χφ89)
Κώδικας νοταριακός Φραγκίσκου Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ93)
Κώδικας νοταριακός Φραγκίσκου Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ93)
Κώδικας νοταριακών πράξεων και αποφάσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ98)
Κώδικας νοταριακών πράξεων και αποφάσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ98)
Μπεράτης, Γιάννης
Μπεράτης, Γιάννης
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ104)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ104)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ58η)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ58η)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ75β)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ75β)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8ια)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8ια)
Πατριαρχικά γράμματα
Πατριαρχικά γράμματα
Πρωτόκολλο εξερχομένων Επαρχιακής Δημογεροντίας Νάξου (Χφ129)
Πρωτόκολλο εξερχομένων Επαρχιακής Δημογεροντίας Νάξου (Χφ129)
Σπαράγματα νοταριακών κωδίκων Κόκκου, Μαρκοπολίτου και ιδιωτικών εγγράφων (Νάξος) (Χφ138)
Σπαράγματα νοταριακών κωδίκων Κόκκου, Μαρκοπολίτου και ιδιωτικών εγγράφων (Νάξος) (Χφ138)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_δ)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_δ)
Συλλογή Κεφαλληνιάδη (Κ175)
Συλλογή Κεφαλληνιάδη (Κ175)
Συλλογή Κλωνός Στεφάνου (Κ18α, Κ18β)
Συλλογή Κλωνός Στεφάνου (Κ18α, Κ18β)
Συλλογή εγγράφων από τη Νάξο (Κ147)
Συλλογή εγγράφων από τη Νάξο (Κ147)
Σφυρόερας, Νικόλαος (συλλογή) (Κ78γ)
Σφυρόερας, Νικόλαος (συλλογή) (Κ78γ)
Σύμμεικτα (1459, 1513, 1681, 1798)
Σύμμεικτα (1459, 1513, 1681, 1798)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ178)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ178)
Ψωμάς, Νικόδημος & Ξενάκη, Δημήτριου οικογένεια (συλλογή) (Κ27ε)
Ψωμάς, Νικόδημος & Ξενάκη, Δημήτριου οικογένεια (συλλογή) (Κ27ε)