Εμφανίζει 37 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Πειραιάς (Αττική)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αργέστη, Ελένη
Αργέστη, Ελένη
Αρχείο 10ου Λιμενικού Φυλακίου
Αρχείο 10ου Λιμενικού Φυλακίου
Αρχείο 14ου Λιμενικού Φυλακίου (Μικρολίμανο)
Αρχείο 14ου Λιμενικού Φυλακίου (Μικρολίμανο)
Αρχείο Αγορανομικού Δικαστηρίου Πειραιά
Αρχείο Αγορανομικού Δικαστηρίου Πειραιά
Αρχείο ΓΕΠΕ Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο ΓΕΠΕ Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Γραφείου Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Γραφείου Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Γραφείου Επιχειρήσεων Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
Αρχείο Γραφείου Επιχειρήσεων Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
Αρχείο Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά
Αρχείο Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά
Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Πειραιώς (Διαμερίσματος Πειραιώς Νομαρχίας Αττικής)
Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Πειραιώς (Διαμερίσματος Πειραιώς Νομαρχίας Αττικής)
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (Μαρίνας Ζέας)
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (Μαρίνας Ζέας)
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος Ζέας
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος Ζέας
Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά"
Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά"
Αρχείο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
Αρχείο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
Αρχείο Η΄ Λιμενικού Τμήματος (Ελευθέρα Ζώνη) Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Η΄ Λιμενικού Τμήματος (Ελευθέρα Ζώνη) Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.
Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.
Αρχείο Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Αρχείο Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Αρχείο Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας - Μονάδας Υγείας Πειραιά
Αρχείο Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας - Μονάδας Υγείας Πειραιά
Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς
Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντωνίου Πασπαλάκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντωνίου Πασπαλάκη
Αρχείο Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων.
Αρχείο Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων.
Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Αρχείο Τμήματος Ελέγχου Ναυτολογήσεων Ελλήνων Ναυτικών (ΤΕΝΕΛ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Τμήματος Ελέγχου Ναυτολογήσεων Ελλήνων Ναυτικών (ΤΕΝΕΛ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Παροχών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Παροχών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Δήμος Πειραιά (συλλογή) (Κ116ε)
Δήμος Πειραιά (συλλογή) (Κ116ε)
Θέατρο «Σμύρνη»
Θέατρο «Σμύρνη»
ΚΣΤ' Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά (Κ115στ)
ΚΣΤ' Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά (Κ115στ)
Καρελλά, οικογένεια (Κ138γ)
Καρελλά, οικογένεια (Κ138γ)
Μελετοπούλου, οικογένεια
Μελετοπούλου, οικογένεια
Μεσσηνέζης, Ιωάννης
Μεσσηνέζης, Ιωάννης
Πειραϊκή Ένωσις Πολυτέκνων Γονέων
Πειραϊκή Ένωσις Πολυτέκνων Γονέων
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Ιουλίας Μελά
Συλλογή Ιουλίας Μελά
Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)
Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)
Σύμμεικτη συλλογή (Οπτικ. 24)
Σύμμεικτη συλλογή (Οπτικ. 24)
Φιλική Εταιρία Νέων Πειραιώς
Φιλική Εταιρία Νέων Πειραιώς